Dragonfly CMS logo Server sponsored and hosted by
DedicatedNOW
CVS logo  
.:: Home :: Dev. Resources :: Forums ::.
Dragonfly CMS CVS Repository
 Location: / cvs / l10n / danish / coppermine.php
This is a web interface to the Dragonfly CMS CVS tree. You can browse the file hierarchy by picking directories. If you pick a file, you will see the revision history for that file.
Selecting a revision number will show that revision of the file. There are links at each revision to display diffs, annotate and download.
Note: Info about CVS and our commits can be found at our CVS Info Forum

To download a full language pack, please use our free anonymous cvs, more information in our forums...

File name: l10n/danish/coppermine.php
Revision : 9.1 (9 years 2 months 2 weeks 3 days 13 hours 12 minutes 27 seconds ago) by djmaze
Changed : +4 -4 lines
Comment: *** empty log message ***


# Author Rev Line
1 lexsus 1.6 <?php
2 lexsus 1.3 /*********************************************
3 djmaze 1.10 Coppermine 1.3.1 for CPG Dragonfly™
4 lexsus 1.3 ********************************************
5 djmaze 1.10 Port Copyright © 2004-2005 CPG-Nuke Dev Team
6 djmaze 1.10 http://dragonflycms.com/
7 djmaze 1.10 ********************************************
8 djmaze 1.10 v1.1 (c) by Grégory Demar http://coppermine.sf.net/
9 djmaze 1.10 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10 djmaze 1.10 it under the terms of the GNU General Public License as published by
11 djmaze 1.10 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12 djmaze 1.10 (at your option) any later version.
13 djmaze 1.10 ********************************************
14 djmaze 9.1 $Source: /cvs/l10n/danish/coppermine.php,v $
15 djmaze 9.1 $Revision: 1.10 $
16 djmaze 9.1 $Author: djmaze $
17 djmaze 9.1 $Date: 2005/02/02 02:21:20 $
18 djmaze 1.10 Encoding test: n-array summation ∑ latin ae w/ acute ǽ
19 djmaze 1.10 *******************************************************/
20 akamu 1.7 if (!defined('CPG_NUKE')) { exit; }
21 lexsus 1.2 global $module_name, $lang_usermgr_php,$lang_config_php, $lang_config_data, $lang_byte_units, $lang_day_of_week, $lang_month, $lang_bad_words, $lang_meta_album_names, $lang_config_data;
22 lexsus 1.5 define('PIC_VIEWS', 'Vist');
23 lexsus 1.5 define('PIC_VOTES', 'Stemmer');
24 lexsus 1.5 define('PIC_COMMENTS', 'Kommentarer');
25 lexsus 1.5  
26 lexsus 1.5 // lang_translation_info
27 lexsus 1.5 define('LANG_NAME_ENGLISH', 'Danish');
28 lexsus 1.5 define('LANG_NAME_NATIVE', 'Dansk');
29 lexsus 1.5 define('LANG_COUNTRY_CODE', 'dk');
30 lexsus 1.5 define('TRANS_NAME', 'Bo Madsen (Lexsus)');
31 lexsus 1.5 define('TRANS_EMAIL', 'webmaster@cpgnuke.dk');
32 lexsus 1.5 define('TRANS_WEBSITE', 'http://www.cpgnuke.dk');
33 lexsus 1.5 define('TRANS_DATE', '2004-09-29');
34 lexsus 1.5 define('CHARSET', 'UTF-8');
35 lexsus 1.5 define('TEXT_DIR', 'ltr');
36 lexsus 1.5 define('YES', 'Ja');
37 lexsus 1.5 define('NO', 'Nej');
38 lexsus 1.5 define('BACK', 'TILBAGE');
39 lexsus 1.5 define('CONTINU', 'FORTSÆT');
40 lexsus 1.5 define('INFO', 'Information');
41 lexsus 1.5 //define('_ERROR', 'Error'); //already in main lang file
42 lexsus 1.5 define('ALBUM_DATE_FMT', '%d. %l %Y');
43 lexsus 1.5 define('LASTCOM_DATE_FMT', '%d/%m/%y @ %H:%M');
44 lexsus 1.5 define('LASTUP_DATE_FMT', '%d. %B %Y');
45 lexsus 1.5 define('REGISTER_DATE_FMT', '%d. %B %Y');
46 lexsus 1.5 define('LASTHIT_DATE_FMT', '%d. %B %Y @ %H:%M');
47 lexsus 1.5 define('COMMENT_DATE_FMT', '%d. %B %Y @ %H:%M');
48 lexsus 1.2  
49 akamu 1.1 // lang_meta_album_names
50 lexsus 1.2 define('RANDOM', 'Tilfældige billeder');
51 akamu 1.1 define('LASTUP', 'Nyeste billeder');
52 lexsus 1.2 define('LASTUPBY', 'Seneste tilføjelser');
53 akamu 1.1 define('LASTALB', 'Sidst opdaterede albums');
54 akamu 1.1 define('LASTCOM', 'Nyeste kommentarer');
55 lexsus 1.2 define('LASTCOMBY', 'Seneste kommentarer');
56 akamu 1.1 define('TOPN', 'Mest viste');
57 lexsus 1.2 define('TOPRATED', 'Mest populære');
58 akamu 1.1 define('LASTHITS', 'Sidst viste');
59 lexsus 1.2 define('SEARCH', 'Søge resultat');
60 akamu 1.1 define('FAVPICS', 'Foretrukne billeder');
61 akamu 1.1  
62 akamu 1.1 // lang_errors
63 akamu 1.1 define('ACCESS_DENIED', 'Du har ikke tilladelse til at se denne side.');
64 lexsus 1.2 define('PERM_DENIED', 'Du har ikke tilladelse til at udføre denne handling.');
65 lexsus 1.5 define('PARAM_MISSING', 'Script kaldt uden de nødvendige parametre.');
66 akamu 1.1 define('NON_EXIST_AP', 'Det valgte album/billede eksister ikke !');
67 lexsus 1.2 define('QUOTA_EXCEEDED', 'Disk mængden overskredet<br /><br />Du har plads til en [quota]K, Dine billeder bruger aktuelt [space]K, tilføjelse af dette billede medfører en overskridelse af din tilladte mængde.');
68 lexsus 1.4 define('GD_FILE_TYPE_ERR', 'Når der anvendes GD billedeteknik, er tilladte typer kun JPEG og PNG.');
69 akamu 1.1 define('INVALID_IMAGE', 'Billedet som du har uploadet er defekt eller kan ikke bruges med GD billedeteknik');
70 akamu 1.1 define('RESIZE_FAILED', 'Ej muligt at oprette minibillede eller mellem stort billede.');
71 akamu 1.1 define('NO_IMG_TO_DISPLAY', 'Intet billede at vise');
72 akamu 1.1 define('NON_EXIST_CAT', 'Den valgte kategori findes ikke');
73 lexsus 1.2 define('ORPHAN_CAT', 'En kategori har ikke et tilhørsforhold, kør kategori manager for at rette problemet.');
74 akamu 1.1 define('DIRECTORY_RO', 'Mappen \'%s\' er skrivebeskyttet, billeder kan ikke slettes');
75 akamu 1.1 define('NON_EXIST_COMMENT', 'Den valgte kommentar findes ikke.');
76 akamu 1.1 define('PIC_IN_INVALID_ALBUM', 'Billede er i et ikke eksisterende album (%s)!?');
77 lexsus 1.2 define('BANNED', 'Din adgang til denne side er spærret.');
78 lexsus 1.2 define('NOT_WITH_UDB', 'Denne funktion er deaktiveret i Coppermine da den er integreret med forum software. Enten er det du ønsker at gøre ikke understøttet i denne opsætning eller også skal det gøres vha. forum software.');
79 lexsus 1.2 define('MEMBERS_ONLY', 'Denne funktion er kun for medlemmer. Registrer for at få adgang.');
80 lexsus 1.2 define('MUSTBE_GOD', 'Denne funktion er kun for sidens Superbruger');
81 lexsus 1.5 define('NO_IMG_TO_APPROVE', 'Ingen billeder at godkende');
82 akamu 1.1  
83 akamu 1.1 // lang_main_menu
84 lexsus 1.2 define('ALB_LIST_TITLE', 'Gå til albumlisten');
85 akamu 1.1 define('ALB_LIST_LNK', 'Albumliste');
86 lexsus 1.2 define('MY_GAL_TITLE', 'Gå til personligt galleri');
87 akamu 1.1 define('MY_GAL_LNK', 'Mit galleri');
88 akamu 1.1 define('MY_PROF_LNK', 'Min profil');
89 lexsus 1.2 define('MY_PROF_TITLE','Kontroller din pladsbegrænsning og grupper.');
90 akamu 1.1 define('ADM_MODE_TITLE', 'Skift til admin mode');
91 akamu 1.1 define('ADM_MODE_LNK', 'Admin mode');
92 akamu 1.1 define('USR_MODE_TITLE', 'Skift til bruger mode');
93 akamu 1.1 define('USR_MODE_LNK', 'Bruger mode');
94 akamu 1.1 define('UPLOAD_PIC_TITLE', 'Upload et billede til album');
95 akamu 1.1 define('UPLOAD_PIC_LNK', 'Upload billede');
96 akamu 1.1 define('REGISTER_TITLE', 'Opret en konto');
97 akamu 1.1 define('REGISTER_LNK', 'Registrer');
98 akamu 1.1 define('LOGIN_LNK', 'Log ind');
99 akamu 1.1 define('LOGOUT_LNK', 'Log ud');
100 akamu 1.1 define('LASTUP_LNK', 'Nyeste uploads');
101 lexsus 1.2 define('LASTUP_TITLE', 'Nyligt opdaterede billeder');
102 lexsus 1.2 define('LASTCOM_TITLE', 'Nyligt kommenterede billeder');
103 akamu 1.1 define('LASTCOM_LNK', 'Nyeste kommentar');
104 lexsus 1.2 define('TOPN_TITLE', 'Billeder, der er set mest');
105 akamu 1.1 define('TOPN_LNK', 'Mest viste');
106 lexsus 1.2 define('TOPRATED_TITLE', 'Billeder med flest point');
107 akamu 1.1 define('TOPRATED_LNK', 'Top karakter');
108 lexsus 1.5 define('SEARCH_TITLE', 'Søg foto samling');
109 lexsus 1.2 define('SEARCH_LNK', 'Søg');
110 lexsus 1.5 define('FAV_TITLE', 'Mine foretrukne');
111 akamu 1.1 define('FAV_LNK', 'Foretrukne');
112 lexsus 1.2 define('HELP_TITLE', 'HJÆLP');
113 lexsus 1.5 define('HELP_LNK', "<img src=\"modules/$module_name/images/help.gif\" vspace=\"2\" height=\"20\" width=\"20\" align=\"middle\" alt=\"".HELP_TITLE."\" border=\"0\" />");
114 akamu 1.1 // lang_gallery_admin_menu
115 akamu 1.1 define('UPL_APP_LNK', 'Upload til godkendelse');
116 lexsus 1.2 define('CONFIG_LNK', 'Opsætning');
117 akamu 1.1 define('ALBUMS_LNK', 'Album');
118 akamu 1.1 define('CATEGORIES_LNK', 'Kategorier');
119 akamu 1.1 define('USERS_LNK', 'Bruger');
120 akamu 1.1 define('GROUPS_LNK', 'Grupper');
121 akamu 1.1 define('COMMENTS_LNK', 'Kommentarer');
122 lexsus 1.2 define('SEARCHNEW_LNK', 'Masse tilføj billede');
123 lexsus 1.2 define('UTIL_LNK', 'Ændre billedstørrelse');
124 akamu 1.1 define('BAN_LNK', 'Bloker brugere');
125 akamu 1.1  
126 akamu 1.1 // lang_user_admin_menu
127 akamu 1.1 define('ALBMGR_LNK', 'Opret / ordne albums');
128 akamu 1.1 define('MODIFYALB_LNK', 'Ret i mit album');
129 lexsus 1.2 //define('MY_PROF_LNK', 'Min profil');
130 akamu 1.1  
131 akamu 1.1 // lang_cat_list
132 akamu 1.1 define('CATEGORY', 'Kategori');
133 akamu 1.1 define('ALBUMS', 'Album');
134 lexsus 1.2 //define('PICTURES', 'Billeder');
135 akamu 1.1  
136 akamu 1.1 // lang_album_list
137 lexsus 1.2 define('ALBUM_ON_PAGE', '%d album på %d side(r)');
138 akamu 1.1 // lang_thumb_view
139 akamu 1.1 define('DATE', 'DATO');
140 akamu 1.1 define('NAME', 'FILNAVN');
141 akamu 1.1 define('TITLE', 'TITEL');
142 akamu 1.1 define('SORT_DA', 'Sorter stigende efter dato');
143 akamu 1.1 define('SORT_DD', 'Sorter faldende efter dato');
144 akamu 1.1 define('SORT_NA', 'Sorter stigende efter navn');
145 akamu 1.1 define('SORT_ND', 'Sorter faldende efter navn');
146 akamu 1.1 define('SORT_TA', 'Sorter stigende efter titel');
147 akamu 1.1 define('SORT_TD', 'Sorter faldende efter titel');
148 lexsus 1.2 define('PIC_ON_PAGE', '%d billeder på %d side(r)');
149 lexsus 1.2 define('USER_ON_PAGE', '%d brugere på %d side(r)');
150 lexsus 1.2 define('SORT_RA', 'Sorter efter karakter, stigende');
151 lexsus 1.2 define('SORT_RD', 'Sorter efter karakter, faldende');
152 lexsus 1.4 define('THUMB_RATING', 'vurdering');
153 lexsus 1.5 define('SORT_TITLE', 'Sorter billeder efter:');
154 akamu 1.1  
155 akamu 1.1 // lang_img_nav_bar
156 akamu 1.1 define('THUMB_TITLE', 'Retur til oversigt');
157 akamu 1.1 define('PIC_INFO_TITLE', 'Vis/skjul billede information');
158 akamu 1.1 define('SLIDESHOW_TITLE', 'Slideshow');
159 lexsus 1.2 define('SLIDESHOW_DISABLED', 'Slideshow er ikke aktiv');
160 lexsus 1.2 define('SLIDESHOW_DISABLED_MSG', 'Denne funktion er kun for medlemmer. Registrer venligst');
161 akamu 1.1 define('ECARD_TITLE', 'Send dette billede som et e-postkort');
162 lexsus 1.2 define('ECARD_DISABLED', 'E-postkort er slået fra');
163 akamu 1.1 define('ECARD_DISABLED_MSG', 'Du har ikke tilladelse til at sende e-postkort');
164 akamu 1.1 define('PREV_TITLE', 'Se forrige billede');
165 lexsus 1.2 define('NEXT_TITLE', 'Se næste billede');
166 akamu 1.1 define('PIC_POS', 'BILLEDE %s/%s');
167 lexsus 1.2 define('NO_MORE_IMAGES', 'Der er ikke flere billeder i dette galleri');
168 lexsus 1.2 define('NO_LESS_IMAGES', 'Dette er det første billede i dette galleri');
169 akamu 1.1  
170 akamu 1.1 // lang_rate_pic
171 lexsus 1.2 define('RATE_THIS_PIC', 'Bedøm dette billede ');
172 lexsus 1.2 define('NO_VOTES', '(Ej bedømt endnu)');
173 akamu 1.1 define('RATING', '(Aktuel karakter: %s / 5 med %s stemmer)');
174 lexsus 1.2 define('RUBBISH', 'Dårligt');
175 akamu 1.1 define('POOR', 'Ringe');
176 akamu 1.1 define('FAIR', 'Rimeligt');
177 akamu 1.1 define('GOOD', 'Godt');
178 akamu 1.1 define('EXCELLENT', 'Rigtig godt');
179 akamu 1.1 define('GREAT', 'Fantastisk');
180 akamu 1.1  
181 akamu 1.1 // lang_cpg_die
182 lexsus 1.2 //define('INFORMATION', 'Information');
183 lexsus 1.2 //define('ERROR', 'Fejl');
184 lexsus 1.2 define('_CRITICAL_ERROR', 'Kritisk fejl');
185 akamu 1.1 define('FILE', 'Fil: ');
186 akamu 1.1 define('LINE', 'Linje: ');
187 akamu 1.1  
188 akamu 1.1 // lang_display_thumbnails
189 akamu 1.1 define('FILENAME', 'Filnavn : ');
190 lexsus 1.2 define('FILESIZE', 'Filstørrelse : ');
191 akamu 1.1 define('DIMENSIONS', 'Dimensioner : ');
192 lexsus 1.2 define('DATE_ADDED', 'Tilføjet dato : ');
193 akamu 1.1  
194 akamu 1.1 // lang_get_pic_data
195 akamu 1.1 define('N_COMMENTS', '%s kommentarer');
196 akamu 1.1 define('N_VIEWS', '%s visninger');
197 akamu 1.1 define('N_VOTES', '(%s stemmer)');
198 akamu 1.1  
199 akamu 1.1  
200 akamu 1.1 // lang_albmgr_php
201 akamu 1.1 define('ALB_NEED_NAME', 'Album skal have et navn!');
202 lexsus 1.2 define('CONFIRM_MODIFS', 'Er du sikker på at du vil lave disse ændringer?');
203 lexsus 1.2 define('NO_CHANGE', 'Du lavede ingen ændringer!');
204 akamu 1.1 define('NEW_ALBUM', 'Nyt album');
205 lexsus 1.2 define('CONFIRM_DELETE1', 'Er du sikker på du vil slette dette album?');
206 akamu 1.1 define('CONFIRM_DELETE2', '\\nAlle billeder og kommentarer forsvinder!');
207 lexsus 1.2 define('SELECT_FIRST', 'Vælg først et album');
208 akamu 1.1 define('ALB_MRG', 'Album Manager');
209 akamu 1.1 define('MY_GALLERY', '* Mit galleri *');
210 akamu 1.1 define('NO_CATEGORY', '* Ingen kategori *');
211 akamu 1.1 define('DELETE', 'Slet');
212 akamu 1.1 define('NEW', 'Ny');
213 akamu 1.1 define('APPLY_MODIFS', 'Godkend rettelser');
214 lexsus 1.2 define('SELECT_CATEGORY', 'Vælg kategori');
215 akamu 1.1  
216 akamu 1.1 // lang_catmgr_php
217 lexsus 1.5 define('MISS_PARAM', 'Parametre obligatorisk ved \'%s\'operation ej udført!');
218 akamu 1.1 define('UNKNOWN_CAT', 'Valgte kategori eksister ikke i databasen');
219 akamu 1.1 define('USERGAL_CAT_RO', 'Bruger galleri kategorien kan ikke slettes!');
220 akamu 1.1 define('MANAGE_CAT', 'Administrer kategorier');
221 lexsus 1.2 define('CONFIRM_DELETE', 'Er du sikker på du ønsker at SLETTE denne kategori');
222 lexsus 1.2 //define('CATEGORY', 'Kategori');
223 akamu 1.1 define('OPERATIONS', 'Handling');
224 akamu 1.1 define('MOVE_INTO', 'Flyt til');
225 akamu 1.1 define('UPDATE_CREATE', 'Opdater/Opret kategori');
226 akamu 1.1 define('PARENT_CAT', 'Hoved kategori');
227 akamu 1.1 define('CAT_TITLE', 'Kategori titel');
228 akamu 1.1 define('CAT_DESC', 'Kategori beskrivelse');
229 akamu 1.1  
230 akamu 1.1 // lang_config_php
231 lexsus 1.2 define('CONFIG_TITLE', 'Konfiguration');
232 akamu 1.1 define('RESTORE_CFG', 'Genskab standard indstillinger');
233 lexsus 1.2 define('SAVE_CFG', 'Gem ny opsætning');
234 akamu 1.1 define('NOTES', 'Noter');
235 lexsus 1.2 //define('INFO', 'Information');
236 lexsus 1.2 define('UPD_SUCCESS', 'Coppermine opsætning er opdateret');
237 lexsus 1.2 define('RESTORE_SUCCESS', 'Coppermine standard opsætning er genskabt');
238 akamu 1.1 define('NAME_A', 'Navn stigende');
239 akamu 1.1 define('NAME_D', 'Navn faldende');
240 akamu 1.1 define('TITLE_A', 'Titel stigende');
241 akamu 1.1 define('TITLE_D', 'Titel faldende');
242 akamu 1.1 define('DATE_A', 'Dato stigende');
243 akamu 1.1 define('DATE_D', 'Dato faldende');
244 lexsus 1.2 define('RATING_A', 'Vurdering stigende');
245 lexsus 1.2 define('RATING_D', 'Vurdering faldende');
246 lexsus 1.5 define('TH_ANY', 'Maks. aspekt');
247 lexsus 1.2 define('TH_HT', 'Højde');
248 lexsus 1.2 define('TH_WD', 'Bredde');
249 lexsus 1.2  
250 akamu 1.1  
251 akamu 1.1 // lang_db_input_php
252 akamu 1.1 define('EMPTY_NAME_OR_COM', 'Du skal indtaste dit navn og en kommentar');
253 lexsus 1.2 define('COM_ADDED', 'Kommentar tilføjet');
254 akamu 1.1 define('ALB_NEED_TITLE', 'Du skal angive en titel for dit album!');
255 akamu 1.1 define('NO_UDP_NEEDED', 'Der var ikke behov for en opdatering.');
256 akamu 1.1 define('ALB_UPDATED', 'Album opdateret');
257 akamu 1.1 define('UNKNOWN_ALBUM', 'Det valgte album eksisterer ikke eller du har ikke rettigheder til at uploade til det');
258 lexsus 1.2 define('NO_PIC_UPLOADED', 'Der blev ikke uploadet noget billede !<br /><br />Hvis du valgte et billede at uploade så kontroller at serveren tillader fil upload...');
259 akamu 1.1 define('ERR_MKDIR', 'Kunne ikke oprette denne mappe: %s !');
260 akamu 1.1 define('DEST_DIR_RO', 'Destinations mappen %s er ikke skrivbar af dette script !');
261 akamu 1.1 define('ERR_MOVE', 'Kunne ikke flytte %s til %s !');
262 lexsus 1.2 define('ERR_FSIZE_TOO_LARGE', 'Det billede du har uploadet er for stort (max tilladte størrelse er %s x %s) !');
263 lexsus 1.2 define('ERR_IMGSIZE_TOO_LARGE', 'Den fil du har uploadet er for stor (max tilladte filstørrelse er %s KB) !');
264 akamu 1.1 define('ERR_INVALID_IMG', 'Filen du har uploadet er ikke et gyldigt billede!');
265 akamu 1.1 define('ALLOWED_IMG_TYPES', 'Du kan kun uploade %s billeder.');
266 lexsus 1.2 define('ERR_INSERT_PIC', 'Billedet \'%s\' kunne ikke indsættes i albummet ');
267 lexsus 1.4 define('UPLOAD_SUCCESS', 'Dit billede blev uploadet med Succes<br /><br />'.((is_admin())? '' :'Det er synligt når en administrator har godkendt det.'));
268 lexsus 1.2 //define('INFO', 'Information');
269 akamu 1.1 define('ERR_COMMENT_EMPTY', 'Din kommentar er tom !');
270 lexsus 1.2 define('ERR_INVALID_FEXT', 'Kun filer med følgende endelser er gyldige : <br /><br />%s.');
271 lexsus 1.2 define('NO_FLOOD', 'Desværre, men du er stadig den seneste der har kommenteret dette billede<br /><br />Rediger kommentaren hvis du vil ændre den');
272 lexsus 1.2 define('REDIRECT_MSG', 'Du bliver viderestillet.<br /><br /><br />Tryk på \'FORTSÆT\' hvis siden ikke opdateres automatisk');
273 lexsus 1.2 define('UPL_SUCCESS', 'Dit billede blev tilføjet med succes');
274 akamu 1.1  
275 akamu 1.1 // lang_delete_php
276 akamu 1.1 define('CAPTION', 'Overskrift');
277 lexsus 1.2 define('FS_PIC', 'Fuld størrelse billede');
278 akamu 1.1 define('DEL_SUCCESS', 'Slettet');
279 lexsus 1.2 define('NS_PIC', 'Mellem størrelse billede');
280 akamu 1.1 define('ERR_DEL', 'Kan ikke slettes');
281 akamu 1.1 define('THUMB_PIC', 'Minibillede');
282 lexsus 1.2 //define('COMMENT', 'Kommentar');
283 akamu 1.1 define('IM_IN_ALB', 'Billede i album');
284 akamu 1.1 define('ALB_DEL_SUCCESS', 'Album \'%s\' slettet');
285 akamu 1.1 define('ALB_MGR', 'Album Administrator');
286 akamu 1.1 define('ERR_INVALID_DATA', 'Forkert data modtaget i \'%s\'');
287 akamu 1.1 define('CREATE_ALB', 'Opretter album \'%s\'');
288 akamu 1.1 define('UPDATE_ALB', 'Opdaterer album \'%s\' med titel \'%s\' og index \'%s\'');
289 akamu 1.1 define('DEL_PIC', 'Slet billede');
290 akamu 1.1 define('DEL_ALB', 'Slet album');
291 akamu 1.1 define('DEL_USER', 'Slet bruger');
292 lexsus 1.2 //define('ERR_UNKNOWN_USER', 'Den valgte bruger findes ikke !');
293 akamu 1.1 define('COMMENT_DELETED', 'Kommentaren blev slettet');
294 akamu 1.1  
295 akamu 1.1 // lang_display_image_php
296 lexsus 1.2 define('PIC_CONFIRM_DEL', 'Er du sikker på du ønsker at SLETTE dette billede? \\nKommentarer bliver også slettet.');
297 lexsus 1.2 define('DEL_THIS_PIC', 'SLET DETTE BILLEDE');
298 akamu 1.1 define('SIZE', '%s x %s pixels');
299 akamu 1.1 define('VIEWS', '%s gange');
300 akamu 1.1 define('SLIDESHOW', 'Slideshow');
301 akamu 1.1 define('STOP_SLIDESHOW', 'STOP SLIDESHOW');
302 lexsus 1.2 define('VIEW_FS', 'Klik for at se fuld størrelse billede');
303 lexsus 1.2 define('EDIT_PIC', 'EDITER BILLEDE INFORMASTION');
304 akamu 1.1  
305 akamu 1.1 // lang_picinfo
306 lexsus 1.2 define('PIC_INF_TITLE', 'Billede information');
307 lexsus 1.2 define('PIC_INF_FILENAME', 'Filnavn');
308 lexsus 1.3 define('ALBUM_NAME', 'Album navn');
309 lexsus 1.2 define('PIC_INFO_RATING', 'Karakter (%s stemmer)');
310 lexsus 1.2 define('KEYWORDS', 'Nøgleord');
311 lexsus 1.2 define('PIC_INF_FILE_SIZE', 'Filstørrelse');
312 lexsus 1.2 define('PIC_INF_DIMENSIONS', 'Dimensioner');
313 akamu 1.1 define('DISPLAYED', 'Vist');
314 akamu 1.1 define('CAMERA', 'Kamera');
315 lexsus 1.2 define('DATE_TAKEN', 'Optaget dato');
316 lexsus 1.2 define('APERTURE', 'Blænderåbning');
317 lexsus 1.2 define('EXPOSURE_TIME', 'Eksponeringstid ');
318 lexsus 1.2 define('FOCAL_LENGTH', 'Brændvidde');
319 akamu 1.1 define('COMMENT', 'Kommentar');
320 lexsus 1.2 define('ADDFAV', 'Føj til foretrukne');
321 akamu 1.1 define('ADDFAVPHRASE', 'Foretrukne');
322 akamu 1.1 define('REMFAV', 'Fjern fra foretrukne');
323 lexsus 1.4 define('IPTCTITLE', 'IPTC Titel');
324 lexsus 1.4 define('IPTCCOPYRIGHT', 'IPTC ophavsret');
325 lexsus 1.2 define('IPTCKEYWORDS', 'IPTC Nøgleord');
326 lexsus 1.2 define('IPTCCATEGORY', 'IPTC Kategori');
327 lexsus 1.2 define('IPTCSUBCATEGORIES', 'IPTC Under-kategorier');
328 akamu 1.1 define('BOOKMARK_PAGE', 'Bookmark Image');
329 lexsus 1.5 define('REMOVEFAV', 'Fjernet fra Favorit Album');
330 lexsus 1.5 define('ADDEDTOFAV', 'Tilføjet i Favorit Album');
331 akamu 1.1  
332 akamu 1.1 // lang_display_comments
333 akamu 1.1 define('OK', 'OK');
334 lexsus 1.2 define('COM_EDIT_TITLE', 'Ændre denne kommentar');
335 lexsus 1.2 define('CONFIRM_DELETE_COM', 'Er du sikker på at du vil slette denne kommentar?');
336 lexsus 1.2 define('ADD_YOUR_COMMENT', 'Tilføj din kommentar');
337 lexsus 1.2 define('COM_NAME', 'Navn');
338 lexsus 1.2 //define('COMMENT', 'Kommentar');
339 akamu 1.1 define('YOUR_NAME', 'Anonym');
340 akamu 1.1  
341 akamu 1.1 // lang_fullsize_popup
342 lexsus 1.2 define('CLICK_TO_CLOSE', 'Klik på billedet for at lukke dette vindue');
343 akamu 1.1  
344 akamu 1.1 // lang_ecard_php
345 lexsus 1.2 define('E_TITLE', 'Send et e-postkort');
346 lexsus 1.5 define('INVALID_EMAIL', '<b>Advarsel</b>: ugyldig e-mail-adresse!');
347 lexsus 1.2 define('E_ECARD_TITLE', 'Et e-postkort fra %s til dig');
348 akamu 1.1 define('VIEW_ECARD', 'Hvis kortet ikke vises korrekt, klik her');
349 lexsus 1.2 define('VIEW_MORE_PICS', 'Klik på dette link for at se flere billeder!');
350 akamu 1.1 define('SEND_SUCCESS', 'Dit e-postkort blev sendt');
351 akamu 1.1 define('SEND_FAILED', 'Beklager men serveren kan ikke sende dit e-postkort...');
352 akamu 1.1 define('FROM', 'Fra');
353 lexsus 1.2 define('_YOUR_NAME', 'Dit navn');
354 lexsus 1.5 define('YOUR_EMAIL', 'Din e-mail-adresse');
355 akamu 1.1 define('TO', 'Til');
356 akamu 1.1 define('RCPT_NAME', 'Modtagers navn');
357 lexsus 1.5 define('RCPT_EMAIL', 'Modtagers e-mail-adresse');
358 akamu 1.1 define('GREETINGS', 'Hilsen');
359 akamu 1.1 define('MESSAGE', 'Besked');
360 lexsus 1.5 define('ECARD_LINK_CORRUPT', 'Beklager, men E-Postkort dataene er blevet ødelagt af din E-Post klient, prøv venligst at kopier linket i din browser'); //NEW
361 akamu 1.1 // lang_editpics_php
362 akamu 1.1 define('PIC_INFO', 'Billede&nbsp;info');
363 akamu 1.1 define('ALBUM', 'Album');
364 lexsus 1.2 define('EDIT_TITLE', 'Titel');
365 akamu 1.1 define('DESC', 'Beskrivelse');
366 lexsus 1.2 //define('KEYWORDS', 'Nøgleord');
367 akamu 1.1 define('PIC_INFO_STR', '%sx%s - %sKB - %s visninger - %s stemmer');
368 akamu 1.1 define('APPROVE', 'Godkend billede');
369 akamu 1.1 define('POSTPONE_APP', 'Udskyd godkendelsen');
370 lexsus 1.2 //define('DEL_PIC', 'Slet billede');
371 lexsus 1.2 define('READ_EXIF', 'Læs EXIF info igen');
372 lexsus 1.2 define('RESET_VIEW_COUNT', 'Nulstil tæller');
373 akamu 1.1 define('RESET_VOTES', 'Nulstil afstemning');
374 akamu 1.1 define('DEL_COMM', 'Slet kommentarer');
375 akamu 1.1 define('UPL_APPROVAL', 'Upload godkendelse');
376 akamu 1.1 define('EDIT_PICS', 'Rediger billeder');
377 lexsus 1.2 define('SEE_NEXT', 'Se næste billede');
378 akamu 1.1 define('SEE_PREV', 'Se forrige billede');
379 akamu 1.1 define('N_PIC', '%s billeder');
380 akamu 1.1 define('N_OF_PIC_TO_DISP', 'Antal billeder til fremvisning');
381 lexsus 1.2 define('APPLY', 'Tilføj rettelser');
382 akamu 1.1  
383 akamu 1.1 // lang_groupmgr_php
384 akamu 1.1 define('GROUP_NAME', 'Gruppe navn');
385 akamu 1.1 define('DISK_QUOTA', 'Disk kvote');
386 akamu 1.1 define('CAN_RATE', 'Kan give karakter');
387 akamu 1.1 define('CAN_SEND_ECARDS', 'Kan sende e-postkort');
388 akamu 1.1 define('CAN_POST_COM', 'Kan oprette kommentar');
389 akamu 1.1 define('CAN_UPLOAD', 'Kan uploade billeder');
390 akamu 1.1 define('CAN_HAVE_GALLERY', 'Kan have privat billede galleri');
391 lexsus 1.2 //define('APPLY', 'Tilføj rettelser');
392 akamu 1.1 define('CREATE_NEW_GROUP', 'Opret ny gruppe');
393 akamu 1.1 define('DEL_GROUPS', 'Slet valgte gruppe(er)');
394 lexsus 1.2 define('CONFIRM_DEL', 'Advarsel, når du sletter en gruppe, vil brugere tilhørende denne gruppe blive flyttet til gruppen af \'Registrerede\' brugere !\\n\\nVil du fortsætte?');
395 lexsus 1.2 define('GROUP_TITLE', 'Administrer bruger grupper');
396 akamu 1.1 define('APPROVAL_1', 'Offentlig upload godkendelse(1)');
397 akamu 1.1 define('APPROVAL_2', 'Privat Upload godkendelse(2)');
398 lexsus 1.2 define('NOTE1', '<b>(1)</b> Upload i det offentlige album, kræver admin godkendelse');
399 lexsus 1.2 define('NOTE2', '<b>(2)</b> Upload i et album som tilhører brugeren, kræver admin godkendelse');
400 lexsus 1.2 //define('NOTES', 'Noter');
401 akamu 1.1  
402 akamu 1.1 // lang_index_php
403 akamu 1.1 define('WELCOME', 'Velkommen!');
404 akamu 1.1  
405 akamu 1.1 // lang_album_admin_menu
406 lexsus 1.2 define('CONFIRM_DELETE_ALB', 'Er du sikker på du vil SLETTE dette album? \\nAlle billeder og kommentarer vil også blive slettet.');
407 lexsus 1.2 //define('DELETE', 'SLET');
408 akamu 1.1 define('MODIFY', 'REDIGER');
409 lexsus 1.2 //define('EDIT_PICS', 'REDIGER BILLEDER');
410 akamu 1.1  
411 akamu 1.1 // lang_list_categories
412 akamu 1.1 define('HOME', 'Hjem');
413 akamu 1.1 define('STAT1', '<b>[pictures]</b> billeder i <b>[albums]</b> albums og <b>[cat]</b> kategorier med <b>[comments]</b> kommentarer vist <b>[views]</b> gange');
414 akamu 1.1 define('STAT2', '<b>[pictures]</b> billeder i <b>[albums]</b> albums vist <b>[views]</b> gange');
415 akamu 1.1 define('XX_S_GALLERY', '%s\'s Galleri');
416 akamu 1.1 define('STAT3', '<b>[pictures]</b> billeder i <b>[albums]</b> albums med <b>[comments]</b> kommentarer vist <b>[views]</b> gange');
417 akamu 1.1  
418 akamu 1.1 // lang_list_users
419 akamu 1.1 define('USER_LIST', 'Bruger liste');
420 akamu 1.1 define('NO_USER_GAL', 'Der er ingen bruger gallerier');
421 akamu 1.1 define('N_ALBUMS', '%s album(s)');
422 akamu 1.1 define('N_PICS', '%s billede(r)');
423 akamu 1.1  
424 akamu 1.1 // lang_list_albums
425 akamu 1.1 define('N_PICTURES', '%s billeder');
426 lexsus 1.2 define('LAST_ADDED', ', sidste tilføjet den %s');
427 akamu 1.1  
428 akamu 1.1 // lang_modifyalb_php
429 akamu 1.1 define('UPD_ALB_N', 'Opdater album %s');
430 akamu 1.1 define('GENERAL_SETTINGS', 'Generelle indstillinger');
431 akamu 1.1 define('ALB_TITLE', 'Album titel');
432 akamu 1.1 define('ALB_CAT', 'Album kategori');
433 akamu 1.1 define('ALB_DESC', 'Album beskrivelse');
434 akamu 1.1 define('ALB_THUMB', 'Album minibillede');
435 akamu 1.1 define('ALB_PERM', 'Tilladelser for dette album');
436 akamu 1.1 define('CAN_VIEW', 'Album kan vises af');
437 lexsus 1.2 define('MOD_CAN_UPLOAD', 'Gæster kan oploade billeder');
438 lexsus 1.2 define('CAN_POST_COMMENTS', 'Gæster kan skrive kommentarer');
439 lexsus 1.2 define('MOD_CAN_RATE', 'Gæster kan stemme på billeder');
440 akamu 1.1 define('USER_GAL', 'Bruger Galleri');
441 akamu 1.1 define('NO_CAT', '* Ingen kategori *');
442 akamu 1.1 define('ALB_EMPTY', 'Album er tomt');
443 akamu 1.1 define('LAST_UPLOADED', 'Sidst indsendt');
444 akamu 1.1 define('PUBLIC_ALB', 'Alle (offentligt album)');
445 akamu 1.1 define('ME_ONLY', 'Kun mig');
446 akamu 1.1 define('OWNER_ONLY', 'Album ejer (%s)');
447 akamu 1.1 define('GROUPP_ONLY', 'Medlemmer af \'%s\' gruppen');
448 akamu 1.1 define('ERR_NO_ALB_TO_MODIFY', 'Intet album at korrigerer i databasen.');
449 akamu 1.1 define('UPDATE', 'Opdater album');
450 akamu 1.1  
451 akamu 1.1 // lang_rate_pic_php
452 lexsus 1.2 define('ALREADY_RATED', 'Beklager, men du har allerede stemt på dette billede');
453 akamu 1.1 define('RATE_OK', 'Din stemme blev accepteret');
454 akamu 1.1  
455 lexsus 1.5 // lang_register_php
456 lexsus 1.5 define('USERNAME', 'Brugernavn');
457 lexsus 1.5 define('GROUP', 'Gruppe');
458 lexsus 1.5 define('DISK_USAGE', 'Disk plads brugt');
459 lexsus 1.5 define('X_S_PROFILE', '%s\'s profil');
460 akamu 1.1  
461 akamu 1.1 // lang_reviewcom_php
462 lexsus 1.2 define('REVIEW_TITLE', 'Kommentar overblik');
463 lexsus 1.2 define('NO_COMMENT', 'Der er ingen kommentar at se tilbage på');
464 akamu 1.1 define('N_COMM_DEL', '%s kommentar(er) slettet');
465 akamu 1.1 define('N_COMM_DISP', 'Antal af kommentarer at vise');
466 lexsus 1.2 define('R_SEE_PREV', 'Se foregående');
467 lexsus 1.2 define('R_SEE_NEXT', 'Se næste');
468 lexsus 1.2 define('R_DEL_COMM', 'Slet valgte kommentarer');
469 akamu 1.1  
470 akamu 1.1 // lang_search_php
471 lexsus 1.2 define('S_SEARCH', 'Søg i billede samlingen');
472 akamu 1.1  
473 akamu 1.1 // lang_search_new_php
474 lexsus 1.2 define('PAGE_TITLE', 'Søg i nye billeder');
475 lexsus 1.2 define('SELECT_DIR', 'Vælg mappe');
476 lexsus 1.2 define('SELECT_DIR_MSG', 'Denne funktion tillader dig at massetilføje de billeder som du har uploadet via FTP.<br /><br />Vælg den mappe hvor du har uploadet dine billeder');
477 lexsus 1.2 define('NO_PIC_TO_ADD', 'Der er intet billede at tilføje');
478 akamu 1.1 define('NEED_ONE_ALBUM', 'Du skal have mindst et album oprettet, for at bruge denne funktion');
479 akamu 1.1 define('WARNING', 'Advarsel');
480 lexsus 1.2 define('CHANGE_PERM', 'systemet kan ikke skrive i dette mappe, du skal ændre server rettigheder på denne mappe til 755 or 777 før du prøver at tilføje billeder !');
481 akamu 1.1 define('TARGET_ALBUM', '<b>Anbring billeder af &quot;</b>%s<b>&quot; til </b>%s');
482 akamu 1.1 define('FOLDER', 'Folder');
483 akamu 1.1 define('IMAGE', 'Billede');
484 lexsus 1.2 //define('ALBUM', 'Album');
485 akamu 1.1 define('RESULT', 'Resultat');
486 akamu 1.1 define('DIR_RO', 'Ej skrivebar. ');
487 lexsus 1.2 define('DIR_CANT_READ', 'Ej læsebar. ');
488 lexsus 1.2 define('INSERT', 'Tilføje nye billeder til galleriet');
489 akamu 1.1 define('LIST_NEW_PIC', 'Liste af nye billeder');
490 lexsus 1.2 define('INSERT_SELECTED', 'Indsæt valgte billeder');
491 akamu 1.1 define('NO_PIC_FOUND', 'Ingen nye billeder blev fundet');
492 lexsus 1.2 define('BE_PATIENT', 'Hav lidt tålmodighed, systemet arbejder på at tilføje billederne');
493 lexsus 1.2 define('SN_NOTES', '<ul><li><b>OK</b> : Betyder at billedet blev tilføjet<li><b>DP</b> : Betyder at billedet er en duplikat og det allerede ligger i databasen<li><b>PB</b> : Betyder at billedet ikke kunne tilføjes, kontrollerer venligst din konfiguration samt tilladelser på de respektive mapper<li>Hvis OK, DP, PB \'signalet\' ikke kommer frem, klik da på de manglede billeder for at se om der da fremkommer nogle fejlmeddelelser som frembringes af PHP<li>Hvis din browser laver time-out, da opdater den browser</ul>');
494 lexsus 1.5 define('SELECT_ALBUM', 'Vælg album');
495 lexsus 1.5 define('NO_ALBUM', 'Ingen album blev valgt, gå tilbage og vælg et album til at tilføje dine billeder i');
496 akamu 1.1 // lang_upload_php
497 lexsus 1.2 define('UP_TITLE', 'Upload billede');
498 lexsus 1.2 define('MAX_FSIZE', 'Max tilladte filstørrelse er sat til %s KB');
499 lexsus 1.2 //define('ALBUM', 'Album');
500 akamu 1.1 define('PICTURE', 'Billede');
501 akamu 1.1 define('PIC_TITLE', 'Billede titel');
502 akamu 1.1 define('DESCRIPTION', ' Billede beskrivelse');
503 lexsus 1.2 define('UP_KEYWORDS', 'Nøgleord (Adskil med mellemrum)');
504 akamu 1.1 define('ERR_NO_ALB_UPLOADABLES', 'Beklager der er intet album, som du har tilladelse til at uploade billeder til');
505 akamu 1.1  
506 akamu 1.1 // lang_usermgr_php
507 lexsus 1.2 define('U_TITLE', 'Administrer bruger');
508 lexsus 1.2 //define('NAME_A', 'Navn stigende');
509 lexsus 1.2 //define('NAME_D', 'Navn faldende');
510 akamu 1.1 define('GROUP_A', 'Gruppe stigende');
511 akamu 1.1 define('GROUP_D', 'Gruppe faldende');
512 akamu 1.1 define('REG_A', 'Reg dato stigende');
513 akamu 1.1 define('REG_D', 'Reg dato faldende');
514 lexsus 1.2 define('PIC_A', 'Billede tæller stigende');
515 lexsus 1.2 define('PIC_D', 'Billede tæller faldende');
516 akamu 1.1 define('DISKU_A', 'Disk behandling stigende');
517 akamu 1.1 define('DISKU_D', 'Disk behandling faldende');
518 akamu 1.1 define('SORT_BY', 'Sorter brugere efter');
519 akamu 1.1 define('ERR_NO_USERS', 'Bruger tabel er tom!');
520 lexsus 1.2 define('ERR_EDIT_SELF', 'Du kan ikke rette i egen profil, brug \'Min profil\' link til dette formål');
521 akamu 1.1 define('EDIT', 'RET');
522 lexsus 1.2 //define('DELETE', 'SLET');
523 lexsus 1.2 define('U_NAME', 'Brugernavn');
524 lexsus 1.2 //define('GROUP', 'Gruppe');
525 akamu 1.1 define('INACTIVE', 'Inaktiv');
526 lexsus 1.2 //define('OPERATIONS', 'Handlinger');
527 akamu 1.1 define('PICTURES', 'Billeder');
528 akamu 1.1 define('DISK_SPACE', 'Plads brugt / Kvote');
529 akamu 1.1 define('REGISTERED_ON', 'Registreret den');
530 lexsus 1.2 define('U_USER_ON_P_PAGES', '%d bruger på %d side(r)');
531 lexsus 1.2 define('USER_CONFIRM_DEL', 'Er du sikker på du vil SLETTE denne bruger? \\nAlle billeder og albums vil også blive slettet.');
532 akamu 1.1 define('MAIL', 'POST');
533 akamu 1.1 define('ERR_UNKNOWN_USER', 'Valgt bruger eksister ikke!');
534 akamu 1.1 define('MODIFY_USER', 'Rediger bruger');
535 lexsus 1.2 //define('NOTES', 'Noter');
536 lexsus 1.2 define('NOTE_LIST', '<li>Hvis du ikke vil rette det aktuelle password, så lad feltet \"password\" stå tomt');
537 akamu 1.1 define('PASSWORD', 'Password');
538 lexsus 1.2 define('USER_ACTIVE_CP', 'Brugeren er ikke aktiv');
539 lexsus 1.2 define('USER_GROUP_CP', 'Brugergruppe');
540 lexsus 1.2 define('USER_EMAIL', 'Bruger e-mail');
541 lexsus 1.2 define('USER_WEB_SITE', 'Brugerens webside');
542 akamu 1.1 define('CREATE_NEW_USER', 'Opret ny bruger');
543 lexsus 1.2 define('USER_FROM', 'Brugerens placering');
544 lexsus 1.2 define('USER_INTERESTS', 'Brugerens interesser');
545 lexsus 1.2 define('USER_OCC', 'Brugerens beskæftigelse');
546 akamu 1.1  
547 akamu 1.1 // lang_util_php
548 lexsus 1.2 define('UTIL_TITLE', 'Ændre størrelse på billeder');
549 lexsus 1.2 define('WHAT_IT_DOES', 'Gør dette');
550 akamu 1.1 define('WHAT_UPDATE_TITLES', 'Opdater titler fra filnavn');
551 akamu 1.1 define('WHAT_DELETE_TITLE', 'Slet titler');
552 akamu 1.1 define('WHAT_REBUILD', 'Genskab minibilleder og mellemstore billeder');
553 lexsus 1.2 define('WHAT_DELETE_ORIGINALS', 'Sletter billeder med original størrelse og erstatter dem med de mellemstore billeder');
554 lexsus 1.2 define('U_FILE', 'Fil');
555 akamu 1.1 define('TITLE_SET_TO', 'titel sat til');
556 lexsus 1.2 define('SUBMIT_FORM', 'Udfør');
557 akamu 1.1 define('UPDATED_SUCCESFULLY', 'opdateret med succes');
558 akamu 1.1 define('ERROR_CREATE', 'FEJL ved oprettelse af');
559 lexsus 1.2 define('CONTIN', 'Fortsæt');
560 akamu 1.1 define('MAIN_SUCCESS', 'Filen %s bliver nu brugt som original billede');
561 lexsus 1.2 define('ERROR_RENAME', 'Fejl da filen skulle omdøbes fra %s til %s');
562 akamu 1.1 define('ERROR_NOT_FOUND', 'Filen %s blev ikke fundet');
563 lexsus 1.2 define('U_BACK', 'tilbage til hovedmenu');
564 akamu 1.1 define('THUMBS_WAIT', 'Opdaterer minibilleder og/eller mellemstore billeder, vent venligst...');
565 lexsus 1.2 define('THUMBS_CONTINUE_WAIT', 'Fortsætter med opdatering af minibilleder og/eller mellemstore billeder...');
566 akamu 1.1 define('TITLES_WAIT', 'Opdaterer titler, vent venligst...');
567 akamu 1.1 define('DELETE_WAIT', 'Slettet titler, vent venligst...');
568 akamu 1.1 define('REPLACE_WAIT', 'Sletter originale billeder og erstatter dem med de mellemstore, vent venligst...');
569 akamu 1.1 define('INSTRUCTION', 'Hurtig manual');
570 lexsus 1.2 define('INSTRUCTION_ACTION', 'Vælg funktion');
571 akamu 1.1 define('INSTRUCTION_PARAMETER', 'Indstil parametre');
572 lexsus 1.2 define('INSTRUCTION_ALBUM', 'Vælg album');
573 akamu 1.1 define('INSTRUCTION_PRESS', 'Tryk %s');
574 lexsus 1.2 define('U_UPDATE', 'Opdater minibilleder og/eller mellemstore billeder');
575 akamu 1.1 define('UPDATE_WHAT', 'Hvad skal opdateres');
576 akamu 1.1 define('UPDATE_THUMB', 'Kun minibilleder');
577 akamu 1.1 define('UPDATE_PIC', 'Kun mellemstore billeder');
578 lexsus 1.2 define('UPDATE_BOTH', 'Både mini- og mellemstore billeder');
579 akamu 1.1 define('UPDATE_NUMBER', 'Antal behandlede billeder pr. klik');
580 lexsus 1.2 define('UPDATE_OPTION', '(Prøv at sætte den værdi lavere hvis du oplever timeout fejl)');
581 lexsus 1.4 define('FILENAME_TITLE', 'Filnavn -> Billede titel');
582 akamu 1.1 define('FILENAME_HOW', 'Hvordan skal filnavnet modificeres');
583 akamu 1.1 define('FILENAME_REMOVE', 'Fjern .jpg endelsen og erstat _ (underscore) med mellemrum');
584 lexsus 1.2 define('FILENAME_EURO', 'Omdøb 2003_11_23_13_20_20.jpg til 23/11/2003 13:20');
585 lexsus 1.2 define('FILENAME_US', 'Omdøb 2003_11_23_13_20_20.jpg til 11/23/2003 13:20');
586 lexsus 1.2 define('FILENAME_TIME', 'Omdøb 2003_11_23_13_20_20.jpg til 13:20');
587 lexsus 1.2 define('UT_DELETE', 'Slet titler eller original størrelse billeder');
588 akamu 1.1 define('DELETE_TITLE', 'Slet billede titler');
589 lexsus 1.2 define('DELETE_ORIGINAL', 'Slet original størrelse billeder');
590 akamu 1.1 define('DELETE_REPLACE', 'Sletter de originale billeder og erstatter dem med de mellemstore');
591 lexsus 1.2 //define('SELECT_ALBUM', 'Vælg album');
592 akamu 1.1  
593 lexsus 1.5 // lang_pagetitle_php
594 lexsus 1.5 define('VIEWING', 'Ser på billede');
595 lexsus 1.5 define('USR', '\'s Billede Galleri');
596 lexsus 1.5 define('PHOTOGALLERY', 'Billede Galleri');
597 lexsus 1.5 $lang_usermgr_php = array(
598 lexsus 1.5 'name_a' => 'Navn stigende',
599 lexsus 1.5 'name_d' => 'Navn synkende',
600 lexsus 1.5 'group_a' => 'Gruppe stigende',
601 lexsus 1.5 'group_d' => 'Gruppe synkende',
602 lexsus 1.5 'reg_a' => 'Reg dato stigende',
603 lexsus 1.5 'reg_d' => 'Reg dato synkende',
604 lexsus 1.5 'pic_a' => 'Billede antal stigende',
605 lexsus 1.5 'pic_d' => 'Billede antal synkende',
606 lexsus 1.5 'disku_a' => 'Disk plads brugt stigende',
607 lexsus 1.5 'disku_d' => 'Disk plads brugt synkende',
608 lexsus 1.5 );
609 lexsus 1.5 $lang_byte_units = array('Bytes', 'KB', 'MB');
610 lexsus 1.5 $lang_day_of_week = array('søn', 'man', 'tir', 'ons', 'tor', 'fre', 'lør');
611 lexsus 1.5 $lang_month = array('jan', 'feb', 'mar', 'apr', 'maj', 'jun', 'jul', 'aug', 'sep', 'okt', 'nov', 'dec');
612 lexsus 1.5 $lang_bad_words = array('*fuck*', 'asshole', 'assramer', 'bitch*', 'c0ck', 'clits', 'Cock', 'cum', 'cunt*', 'dago', 'daygo', 'dego', 'dick*', 'dildo', 'fanculo', 'feces', 'foreskin', 'Fu\(*', 'fuk*', 'honkey', 'hore', 'injun', 'kike', 'lesbo', 'masturbat*', 'motherfucker', 'nazis', 'nigger*', 'nutsack', 'penis', 'phuck', 'poop', 'pussy', 'scrotum', 'shit', 'slut', 'titties', 'titty', 'twaty', 'wank*', 'whore', 'wop*', 'fitte', 'balle', 'faen', 'helvete', 'kukk', 'dildo*', 'pupp*', 'hore*');
613 lexsus 1.5 $lang_meta_album_names = array(
614 lexsus 1.5 'random' => 'Tilfældige bilder',
615 lexsus 1.5 'lastup' => 'Nyeste bilder',
616 lexsus 1.5 'lastupby' => 'Mine nyeste bilder', // new 1.2.2
617 lexsus 1.5 'lastalb' => 'Nyeste opdaterte albumer',
618 lexsus 1.5 'lastcom' => 'Nyeste kommentarer',
619 lexsus 1.5 'lastcomby' => 'Mine nyeste kommentarer', // new 1.2.2
620 lexsus 1.5 'topn' => 'Flest vist',
621 lexsus 1.5 'toprated' => 'Top bedømte',
622 lexsus 1.5 'lasthits' => 'Sidst vist',
623 lexsus 1.5 'search' => 'Søge resultater',
624 lexsus 1.5 'favpics' => 'Favorit Billeder' // changed in cpg1.2.0nuke
625 lexsus 1.5 );
626 lexsus 1.5 // ------------------------------------------------------------------------- //
627 lexsus 1.5 // File config.php
628 lexsus 1.5 // ------------------------------------------------------------------------- //
629 lexsus 1.5 $lang_config_php = array(
630 lexsus 1.5 'title' => 'Konfiguration',
631 lexsus 1.5 'restore_cfg' => 'Genskab standard indstillinger',
632 lexsus 1.5 'save_cfg' => 'Gem ny opsætning',
633 lexsus 1.5 'notes' => 'Noter',
634 lexsus 1.5 'info' => 'Information',
635 lexsus 1.5 'upd_success' => 'Coppermine opsætning er opdateret',
636 lexsus 1.5 'restore_success' => 'Coppermine standard opsætning er genskabt',
637 lexsus 1.5 'name_a' => 'Navn stigende',
638 lexsus 1.5 'name_d' => 'Nave synkende',
639 lexsus 1.5 'title_a' => 'Titel stigende',
640 lexsus 1.5 'title_d' => 'Titel synkende',
641 lexsus 1.5 'date_a' => 'Dato stigende',
642 lexsus 1.5 'date_d' => 'Dato synkende',
643 lexsus 1.5 'rating_a' => 'Vurdering stigende', // new in cpg1.2.0nuke
644 lexsus 1.5 'rating_d' => 'Vurdering synkende', // new in cpg1.2.0nuke
645 lexsus 1.5 'th_any' => 'Max Aspect',
646 lexsus 1.5 'th_ht' => 'Højde',
647 lexsus 1.5 'th_wd' => 'Bredde',
648 lexsus 1.5 );
649 lexsus 1.5 // start left side interpretation
650 lexsus 1.5 $lang_config_data = array(
651 djmaze 1.10 // General settings
652 lexsus 1.5 'Generelle indstillinger',
653 lexsus 1.5 array('Galleri navn', 'gallery_name', 0),
654 lexsus 1.5 array('Galleri beskrivelse', 'gallery_description', 0),
655 lexsus 1.5 array('Galleri administrator E-mail', 'gallery_admin_email', 0),
656 lexsus 1.5 array('Adressen til nuke folderen f.eks: http://www.mysite.tld/html/', 'ecards_more_pic_target', 0), // new in cpg1.2.0nuke
657 lexsus 1.5 array('Theme', 'tema', 6),
658 lexsus 1.5 array('specificeret side titel i stedet for >Coppermine', 'nice_titles', 1),
659 djmaze 1.10 // Album list view
660 lexsus 1.5 'Album liste visning',
661 lexsus 1.5 array('Bredde på hoved tabellen (pixels eller %)', 'main_table_width', 0),
662 lexsus 1.5 array('Antal Under-kategorier at vise pr side', 'subcat_level', 0),
663 lexsus 1.5 array('Antal af album at vise pr. side', 'albums_per_page', 0),
664 lexsus 1.5 array('Antal kolonner i album listen', 'album_list_cols', 0),
665 lexsus 1.5 array('Størrelse af minibilleder i pixels', 'alb_list_thumb_size', 0),
666 lexsus 1.5 array('Indhold på hovedsiden', 'main_page_layout', 0),
667 lexsus 1.5 array('Vis øverste album niveaus minibilleder i kategorier', 'first_level', 1),
668 djmaze 1.10 // Thumbnail view
669 lexsus 1.5 'minibilleder visning',
670 lexsus 1.5 array('Antal kolonner på minibilleder siden', 'thumbcols', 0),
671 lexsus 1.5 array('Antal rækker på minibilleder siden', 'thumbrows', 0),
672 lexsus 1.5 array('Max antal minibilleder pr side', 'max_tabs', 0),
673 lexsus 1.5 array('Vis billedeoverskriften (i tilføjelse til titel) nedenfor minibillede', 'caption_in_thumbview', 1),
674 lexsus 1.5 array('Vis antal af kommentarer nedenfor minibilledet', 'display_comment_count', 1),
675 lexsus 1.5 array('Standard sortering af billeder', 'default_sort_order', 3),
676 lexsus 1.5 array('Minimum antal stemmer for billede før visning i \'top karakter\' listen', 'min_votes_for_rating', 0),
677 lexsus 1.5 array('Alternativ og titel tekst af minibillede. Vis titel og nøgleord i stedet for bildeinfo', 'seo_alts', 1), // new in cpg1.2.0nuke
678 djmaze 1.10 // Display Image & Comment settings
679 lexsus 1.5 'Bilde visning og Kommentar Indstillinger',
680 lexsus 1.5 array('Bredde for tabellen til visning af billeder (pixels eller %)', 'picture_table_width', 0),
681 lexsus 1.5 array('Billede information er synlig som standard', 'display_pic_info', 1),
682 lexsus 1.5 array('Filtrer bande ord i kommentarer', 'filter_bad_words', 1),
683 lexsus 1.5 array('Tillad smilies i kommentarer', 'enable_smilies', 1),
684 lexsus 1.5 array('Tillad flere kommentarer på et bilde fra samme bruger', 'disable_flood_protection', 1), // new in cpg1.2.0nuke
685 lexsus 1.5 array('Sende e-Mail til admin når nye kommentarer skrives' , 'comment_email_notification', 1), // new in cpg1.2.0nuke
686 lexsus 1.5 array('Max længde for billedbeskrivelse', 'max_img_desc_length', 0),
687 lexsus 1.5 array('Max længde på et ord', 'max_com_wlength', 0),
688 lexsus 1.5 array('Max antal linjer i en kommentar', 'max_com_lines', 0),
689 lexsus 1.5 array('Maximum længde på en kommentar', 'max_com_size', 0),
690 lexsus 1.5 array('Vis film rulle', 'display_film_strip', 1),
691 lexsus 1.5 array('Antal emner i film rulle', 'max_film_strip_items', 0),
692 lexsus 1.5 array('Tillade visning af bilder i fuld størrelse fra anonyme brugere', 'allow_anon_fullsize', 1), // new in cpg1.2.0nuke
693 lexsus 1.5 array('Antal dage en bruger skal vente på at stemme på samme bilde flere ganger','keep_votes_time',0), // new in cpg1.2.2c nuke
694 lexsus 1.5 array('Vis billede i fuld størrelse i slideshow','fullsize_slideshow',1),
695 lexsus 1.5 array('Vis blokke på højre side', 'right_blocks', 1), // new 1.2.2
696 djmaze 1.10 // Pictures and thumbnails settings
697 lexsus 1.5 'Billede og minibilleder indstillinger',
698 lexsus 1.5 array('Kvalitet på JPEG filer', 'jpeg_qual', 0),
699 djmaze 1.10 array('Place watermark on image', 'watermark', 1),
700 lexsus 1.5 array('Maks størrelse på minibilleder <b>*</b>', 'thumb_width', 0),
701 lexsus 1.5 array('Brug dimension ( bredde, højde eller maksimum af de to til minibilleder )<b>*</b>', 'thumb_use', 7),
702 lexsus 1.5 array('Opret mellemstore billeder', 'make_intermediate', 1),
703 lexsus 1.5 array('Max bredde eller højde for et mellemstort billede <b>*</b>', 'picture_width', 0),
704 lexsus 1.5 array('Max størrelse for uploadet billeder (KB)', 'max_upl_size', 0),
705 lexsus 1.5 array('Max bredde eller højde for uploadet billeder (pixels)', 'max_upl_width_height', 0),
706 lexsus 1.5 array('Tillade upload af flere filer med samme filnavn', 'samename', 1),
707 djmaze 1.10 // User settings
708 lexsus 1.5 'Bruger indstillinger',
709 djmaze 1.10 /*
710 lexsus 1.5 array('Tillad registrering af nye brugere', 'allow_user_registration', 1),
711 djmaze 1.10 array('User registration requires e-mail-verification', 'reg_requires_valid_email', 1),
712 djmaze 1.10 array('Tillad to brugere at have samme e-mail-adresse', 'allow_duplicate_emails_addr', 1),
713 djmaze 1.10 */
714 lexsus 1.5 array('Brugere kan have private albums', 'allow_private_albums', 1),
715 lexsus 1.5 array('Vis bruger avatar i stedet for privat album bilde', 'avatar_private_album', 1),
716 djmaze 1.10 // Custom fields for image description
717 lexsus 1.5 'Brugerdefinerede felter til billedbeskrivelse (lad det forblive blanke, hvis ikke de skal bruges)',
718 lexsus 1.5 array('Felt 1 navn', 'user_field1_name', 0),
719 lexsus 1.5 array('Felt 2 navn', 'user_field2_name', 0),
720 lexsus 1.5 array('Felt 3 navn', 'user_field3_name', 0),
721 lexsus 1.5 array('Felt 4 navn', 'user_field4_name', 0),
722 djmaze 1.10 // Pictures and thumbnails advanced settings
723 lexsus 1.5 'Avancerede billede og minibillede indstillinger',
724 lexsus 1.5 array('Vis ikon for private album for anononyme brugere', 'show_private', 1),
725 lexsus 1.5 array('Forbudte karakterer i filnavne', 'forbiden_fname_char', 0),
726 lexsus 1.5 array('Accepterede filtyper for uploadede billeder', 'allowed_file_extensions', 0),
727 lexsus 1.5 array('Program til skalering af billeder', 'thumb_method', 2),
728 lexsus 1.5 array('Sti til ImageMagick/netpbm \'konveter\' værktøj (eksempel /usr/bin/X11/)', 'impath', 0),
729 lexsus 1.5 array('Tillad billedetyper (kun aktiv ved brug af ImageMagick)', 'allowed_img_types', 0),
730 lexsus 1.5 array('Kommandolinje indstillinger ved brug af ImageMagick', 'im_options', 0),
731 lexsus 1.5 array('Læs EXIF data i JPEG filer', 'read_exif_data', 1),
732 lexsus 1.5 array('Læs IPTC data i JPEG filer', 'read_iptc_data', 1), // new in cpg1.2.0nuke
733 lexsus 1.5 array('Album folder <b>*</b>', 'fullpath', 0),
734 lexsus 1.5 array('Mappen for bruger billeder <b>*</b>', 'userpics', 0),
735 lexsus 1.5 array('Foranstillet navn på mellembilleder <b>*</b>', 'normal_pfx', 0),
736 lexsus 1.5 array('Foranstillet navn på minibilleder <b>*</b> <b>*</b>', 'thumb_pfx', 0),
737 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis filnavn', 'picinfo_display_filename', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
738 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis album navn', 'picinfo_display_album_name', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
739 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis fil størrelse', 'picinfo_display_file_size', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
740 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis dimensioner', 'picinfo_display_dimensions', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
741 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis antal viste', 'picinfo_display_count_displayed', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
742 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis URL', 'picinfo_display_URL', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
743 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis URL som bogmærke link', 'picinfo_display_URL_bookmark', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
744 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis fav. album link', 'picinfo_display_favorites', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
745 djmaze 1.10 // Cookies &amp; Charset settings
746 lexsus 1.5 'Cookies &amp; tegn-kodnings indstillinger',
747 lexsus 1.5 array('Navn på cookie brugt af dette system', 'cookie_name', 0),
748 lexsus 1.5 array('Stien til cookie brugt at dette system', 'cookie_path', 0),
749 lexsus 1.5 // array('Character encoding', 'charset', 4),
750 lexsus 1.5 'Avancerede indstillinger',
751 lexsus 1.5 array('Aktiver fejlfindings tilstand', 'debug_mode', 1),
752 lexsus 1.5  
753 lexsus 1.5 '<br /><div align="center">(*) Felt markeret med * skal ikke ændres hvis du allerede har billeder i galleriet</div><br />'
754 lexsus 1.5 );
755 akamu 1.9 // end left side interpretation

Language notes have been compilied by Akamu from ethnologue.com

Code Credits - Privacy Policy