Dragonfly CMS logo Server sponsored and hosted by
DedicatedNOW
CVS logo  
.:: Home :: Dev. Resources :: Forums ::.
Dragonfly CMS CVS Repository
 Location: / cvs / l10n / danish / coppermine.php
This is a web interface to the Dragonfly CMS CVS tree. You can browse the file hierarchy by picking directories. If you pick a file, you will see the revision history for that file.
Selecting a revision number will show that revision of the file. There are links at each revision to display diffs, annotate and download.
Note: Info about CVS and our commits can be found at our CVS Info Forum

To download a full language pack, please use our free anonymous cvs, more information in our forums...

File name: l10n/danish/coppermine.php
Revision : 9.6 (8 years 2 months 4 weeks 14 hours 42 minutes 49 seconds ago) by lexsus
Changed : +3 -3 lines
Comment: *** empty log message ***


# Author Rev Line
1 lexsus 1.6 <?php
2 lexsus 1.3 /*********************************************
3 djmaze 1.10 Coppermine 1.3.1 for CPG Dragonfly™
4 lexsus 1.3 ********************************************
5 djmaze 1.10 Port Copyright © 2004-2005 CPG-Nuke Dev Team
6 nanocaio 9.4 http://www.dragonflycms.org
7 djmaze 1.10 ********************************************
8 djmaze 1.10 v1.1 (c) by Grégory Demar http://coppermine.sf.net/
9 djmaze 1.10 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10 djmaze 1.10 it under the terms of the GNU General Public License as published by
11 djmaze 1.10 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12 djmaze 1.10 (at your option) any later version.
13 djmaze 1.10 ********************************************
14 djmaze 9.1 $Source: /cvs/l10n/danish/coppermine.php,v $
15 lexsus 9.6 $Revision: 9.5 $
16 nanocaio 9.3 $Author: nanocaiordo $
17 lexsus 9.6 $Date: 2005/11/21 09:18:58 $
18 djmaze 1.10 Encoding test: n-array summation ∑ latin ae w/ acute ǽ
19 djmaze 1.10 *******************************************************/
20 akamu 1.7 if (!defined('CPG_NUKE')) { exit; }
21 nanocaio 9.5 global $module_name, $lang_usermgr_php, $lang_config_php, $lang_config_data, $lang_byte_units, $lang_day_of_week, $lang_month, $lang_bad_words, $lang_meta_album_names, $lang_config_data;
22 lexsus 1.5 define('PIC_VIEWS', 'Vist');
23 lexsus 1.5 define('PIC_VOTES', 'Stemmer');
24 lexsus 1.5 define('PIC_COMMENTS', 'Kommentarer');
25 lexsus 1.5  
26 lexsus 1.5 // lang_translation_info
27 lexsus 1.5 define('LANG_NAME_ENGLISH', 'Danish');
28 lexsus 1.5 define('LANG_NAME_NATIVE', 'Dansk');
29 lexsus 1.5 define('LANG_COUNTRY_CODE', 'dk');
30 lexsus 1.5 define('TRANS_NAME', 'Bo Madsen (Lexsus)');
31 lexsus 1.5 define('TRANS_EMAIL', 'webmaster@cpgnuke.dk');
32 lexsus 1.5 define('TRANS_WEBSITE', 'http://www.cpgnuke.dk');
33 lexsus 1.5 define('TRANS_DATE', '2004-09-29');
34 lexsus 1.5 define('CHARSET', 'UTF-8');
35 lexsus 1.5 define('TEXT_DIR', 'ltr');
36 nanocaio 9.5 // left is for port compliancy
37 lexsus 1.5 define('YES', 'Ja');
38 lexsus 1.5 define('NO', 'Nej');
39 nanocaio 9.5 // some common strings
40 lexsus 1.5 define('BACK', 'TILBAGE');
41 lexsus 1.5 define('CONTINU', 'FORTSÆT');
42 lexsus 1.5 define('INFO', 'Information');
43 lexsus 1.5 //define('_ERROR', 'Error'); //already in main lang file
44 lexsus 1.5 define('ALBUM_DATE_FMT', '%d. %l %Y');
45 lexsus 1.5 define('LASTCOM_DATE_FMT', '%d/%m/%y @ %H:%M');
46 lexsus 1.5 define('LASTUP_DATE_FMT', '%d. %B %Y');
47 lexsus 1.5 define('REGISTER_DATE_FMT', '%d. %B %Y');
48 lexsus 1.5 define('LASTHIT_DATE_FMT', '%d. %B %Y @ %H:%M');
49 lexsus 1.5 define('COMMENT_DATE_FMT', '%d. %B %Y @ %H:%M');
50 lexsus 1.2  
51 akamu 1.1 // lang_meta_album_names
52 lexsus 1.2 define('RANDOM', 'Tilfældige billeder');
53 akamu 1.1 define('LASTUP', 'Nyeste billeder');
54 lexsus 1.2 define('LASTUPBY', 'Seneste tilføjelser');
55 akamu 1.1 define('LASTALB', 'Sidst opdaterede albums');
56 akamu 1.1 define('LASTCOM', 'Nyeste kommentarer');
57 lexsus 1.2 define('LASTCOMBY', 'Seneste kommentarer');
58 akamu 1.1 define('TOPN', 'Mest viste');
59 lexsus 1.2 define('TOPRATED', 'Mest populære');
60 akamu 1.1 define('LASTHITS', 'Sidst viste');
61 lexsus 1.2 define('SEARCH', 'Søge resultat');
62 akamu 1.1 define('FAVPICS', 'Foretrukne billeder');
63 akamu 1.1  
64 akamu 1.1 // lang_errors
65 akamu 1.1 define('ACCESS_DENIED', 'Du har ikke tilladelse til at se denne side.');
66 lexsus 1.2 define('PERM_DENIED', 'Du har ikke tilladelse til at udføre denne handling.');
67 lexsus 1.5 define('PARAM_MISSING', 'Script kaldt uden de nødvendige parametre.');
68 akamu 1.1 define('NON_EXIST_AP', 'Det valgte album/billede eksister ikke !');
69 lexsus 1.2 define('QUOTA_EXCEEDED', 'Disk mængden overskredet<br /><br />Du har plads til en [quota]K, Dine billeder bruger aktuelt [space]K, tilføjelse af dette billede medfører en overskridelse af din tilladte mængde.');
70 lexsus 1.4 define('GD_FILE_TYPE_ERR', 'Når der anvendes GD billedeteknik, er tilladte typer kun JPEG og PNG.');
71 akamu 1.1 define('INVALID_IMAGE', 'Billedet som du har uploadet er defekt eller kan ikke bruges med GD billedeteknik');
72 akamu 1.1 define('RESIZE_FAILED', 'Ej muligt at oprette minibillede eller mellem stort billede.');
73 akamu 1.1 define('NO_IMG_TO_DISPLAY', 'Intet billede at vise');
74 akamu 1.1 define('NON_EXIST_CAT', 'Den valgte kategori findes ikke');
75 lexsus 1.2 define('ORPHAN_CAT', 'En kategori har ikke et tilhørsforhold, kør kategori manager for at rette problemet.');
76 akamu 1.1 define('DIRECTORY_RO', 'Mappen \'%s\' er skrivebeskyttet, billeder kan ikke slettes');
77 akamu 1.1 define('NON_EXIST_COMMENT', 'Den valgte kommentar findes ikke.');
78 akamu 1.1 define('PIC_IN_INVALID_ALBUM', 'Billede er i et ikke eksisterende album (%s)!?');
79 lexsus 1.2 define('BANNED', 'Din adgang til denne side er spærret.');
80 lexsus 1.2 define('NOT_WITH_UDB', 'Denne funktion er deaktiveret i Coppermine da den er integreret med forum software. Enten er det du ønsker at gøre ikke understøttet i denne opsætning eller også skal det gøres vha. forum software.');
81 lexsus 1.2 define('MEMBERS_ONLY', 'Denne funktion er kun for medlemmer. Registrer for at få adgang.');
82 lexsus 1.2 define('MUSTBE_GOD', 'Denne funktion er kun for sidens Superbruger');
83 lexsus 1.5 define('NO_IMG_TO_APPROVE', 'Ingen billeder at godkende');
84 akamu 1.1  
85 akamu 1.1 // lang_main_menu
86 lexsus 1.2 define('ALB_LIST_TITLE', 'Gå til albumlisten');
87 akamu 1.1 define('ALB_LIST_LNK', 'Albumliste');
88 lexsus 1.2 define('MY_GAL_TITLE', 'Gå til personligt galleri');
89 akamu 1.1 define('MY_GAL_LNK', 'Mit galleri');
90 akamu 1.1 define('MY_PROF_LNK', 'Min profil');
91 lexsus 1.2 define('MY_PROF_TITLE','Kontroller din pladsbegrænsning og grupper.');
92 akamu 1.1 define('ADM_MODE_TITLE', 'Skift til admin mode');
93 akamu 1.1 define('ADM_MODE_LNK', 'Admin mode');
94 akamu 1.1 define('USR_MODE_TITLE', 'Skift til bruger mode');
95 akamu 1.1 define('USR_MODE_LNK', 'Bruger mode');
96 akamu 1.1 define('UPLOAD_PIC_TITLE', 'Upload et billede til album');
97 akamu 1.1 define('UPLOAD_PIC_LNK', 'Upload billede');
98 akamu 1.1 define('REGISTER_TITLE', 'Opret en konto');
99 akamu 1.1 define('REGISTER_LNK', 'Registrer');
100 akamu 1.1 define('LOGIN_LNK', 'Log ind');
101 akamu 1.1 define('LOGOUT_LNK', 'Log ud');
102 akamu 1.1 define('LASTUP_LNK', 'Nyeste uploads');
103 lexsus 1.2 define('LASTUP_TITLE', 'Nyligt opdaterede billeder');
104 lexsus 1.2 define('LASTCOM_TITLE', 'Nyligt kommenterede billeder');
105 akamu 1.1 define('LASTCOM_LNK', 'Nyeste kommentar');
106 lexsus 1.2 define('TOPN_TITLE', 'Billeder, der er set mest');
107 akamu 1.1 define('TOPN_LNK', 'Mest viste');
108 lexsus 1.2 define('TOPRATED_TITLE', 'Billeder med flest point');
109 akamu 1.1 define('TOPRATED_LNK', 'Top karakter');
110 lexsus 1.5 define('SEARCH_TITLE', 'Søg foto samling');
111 lexsus 1.2 define('SEARCH_LNK', 'Søg');
112 lexsus 1.5 define('FAV_TITLE', 'Mine foretrukne');
113 akamu 1.1 define('FAV_LNK', 'Foretrukne');
114 lexsus 1.2 define('HELP_TITLE', 'HJÆLP');
115 lexsus 1.5 define('HELP_LNK', "<img src=\"modules/$module_name/images/help.gif\" vspace=\"2\" height=\"20\" width=\"20\" align=\"middle\" alt=\"".HELP_TITLE."\" border=\"0\" />");
116 nanocaio 9.5  
117 akamu 1.1 // lang_gallery_admin_menu
118 akamu 1.1 define('UPL_APP_LNK', 'Upload til godkendelse');
119 lexsus 1.2 define('CONFIG_LNK', 'Opsætning');
120 akamu 1.1 define('ALBUMS_LNK', 'Album');
121 akamu 1.1 define('CATEGORIES_LNK', 'Kategorier');
122 akamu 1.1 define('USERS_LNK', 'Bruger');
123 akamu 1.1 define('GROUPS_LNK', 'Grupper');
124 akamu 1.1 define('COMMENTS_LNK', 'Kommentarer');
125 lexsus 1.2 define('SEARCHNEW_LNK', 'Masse tilføj billede');
126 lexsus 1.2 define('UTIL_LNK', 'Ændre billedstørrelse');
127 akamu 1.1 define('BAN_LNK', 'Bloker brugere');
128 akamu 1.1  
129 akamu 1.1 // lang_user_admin_menu
130 akamu 1.1 define('ALBMGR_LNK', 'Opret / ordne albums');
131 akamu 1.1 define('MODIFYALB_LNK', 'Ret i mit album');
132 lexsus 1.2 //define('MY_PROF_LNK', 'Min profil');
133 akamu 1.1  
134 akamu 1.1 // lang_cat_list
135 akamu 1.1 define('CATEGORY', 'Kategori');
136 akamu 1.1 define('ALBUMS', 'Album');
137 lexsus 1.2 //define('PICTURES', 'Billeder');
138 akamu 1.1  
139 akamu 1.1 // lang_album_list
140 lexsus 1.2 define('ALBUM_ON_PAGE', '%d album på %d side(r)');
141 akamu 1.1 // lang_thumb_view
142 akamu 1.1 define('DATE', 'DATO');
143 akamu 1.1 define('NAME', 'FILNAVN');
144 akamu 1.1 define('TITLE', 'TITEL');
145 akamu 1.1 define('SORT_DA', 'Sorter stigende efter dato');
146 akamu 1.1 define('SORT_DD', 'Sorter faldende efter dato');
147 akamu 1.1 define('SORT_NA', 'Sorter stigende efter navn');
148 akamu 1.1 define('SORT_ND', 'Sorter faldende efter navn');
149 akamu 1.1 define('SORT_TA', 'Sorter stigende efter titel');
150 akamu 1.1 define('SORT_TD', 'Sorter faldende efter titel');
151 lexsus 1.2 define('PIC_ON_PAGE', '%d billeder på %d side(r)');
152 lexsus 1.2 define('USER_ON_PAGE', '%d brugere på %d side(r)');
153 lexsus 1.2 define('SORT_RA', 'Sorter efter karakter, stigende');
154 lexsus 1.2 define('SORT_RD', 'Sorter efter karakter, faldende');
155 lexsus 1.4 define('THUMB_RATING', 'vurdering');
156 lexsus 1.5 define('SORT_TITLE', 'Sorter billeder efter:');
157 akamu 1.1  
158 akamu 1.1 // lang_img_nav_bar
159 akamu 1.1 define('THUMB_TITLE', 'Retur til oversigt');
160 akamu 1.1 define('PIC_INFO_TITLE', 'Vis/skjul billede information');
161 akamu 1.1 define('SLIDESHOW_TITLE', 'Slideshow');
162 lexsus 1.2 define('SLIDESHOW_DISABLED', 'Slideshow er ikke aktiv');
163 lexsus 1.2 define('SLIDESHOW_DISABLED_MSG', 'Denne funktion er kun for medlemmer. Registrer venligst');
164 akamu 1.1 define('ECARD_TITLE', 'Send dette billede som et e-postkort');
165 lexsus 1.2 define('ECARD_DISABLED', 'E-postkort er slået fra');
166 akamu 1.1 define('ECARD_DISABLED_MSG', 'Du har ikke tilladelse til at sende e-postkort');
167 akamu 1.1 define('PREV_TITLE', 'Se forrige billede');
168 lexsus 1.2 define('NEXT_TITLE', 'Se næste billede');
169 akamu 1.1 define('PIC_POS', 'BILLEDE %s/%s');
170 lexsus 1.2 define('NO_MORE_IMAGES', 'Der er ikke flere billeder i dette galleri');
171 lexsus 1.2 define('NO_LESS_IMAGES', 'Dette er det første billede i dette galleri');
172 akamu 1.1  
173 akamu 1.1 // lang_rate_pic
174 lexsus 1.2 define('RATE_THIS_PIC', 'Bedøm dette billede ');
175 lexsus 1.2 define('NO_VOTES', '(Ej bedømt endnu)');
176 akamu 1.1 define('RATING', '(Aktuel karakter: %s / 5 med %s stemmer)');
177 lexsus 1.2 define('RUBBISH', 'Dårligt');
178 akamu 1.1 define('POOR', 'Ringe');
179 akamu 1.1 define('FAIR', 'Rimeligt');
180 akamu 1.1 define('GOOD', 'Godt');
181 akamu 1.1 define('EXCELLENT', 'Rigtig godt');
182 akamu 1.1 define('GREAT', 'Fantastisk');
183 akamu 1.1  
184 akamu 1.1 // lang_cpg_die
185 lexsus 1.2 //define('INFORMATION', 'Information');
186 lexsus 1.2 //define('ERROR', 'Fejl');
187 lexsus 1.2 define('_CRITICAL_ERROR', 'Kritisk fejl');
188 akamu 1.1 define('FILE', 'Fil: ');
189 akamu 1.1 define('LINE', 'Linje: ');
190 akamu 1.1  
191 akamu 1.1 // lang_display_thumbnails
192 akamu 1.1 define('FILENAME', 'Filnavn : ');
193 lexsus 1.2 define('FILESIZE', 'Filstørrelse : ');
194 akamu 1.1 define('DIMENSIONS', 'Dimensioner : ');
195 lexsus 1.2 define('DATE_ADDED', 'Tilføjet dato : ');
196 akamu 1.1  
197 akamu 1.1 // lang_get_pic_data
198 akamu 1.1 define('N_COMMENTS', '%s kommentarer');
199 akamu 1.1 define('N_VIEWS', '%s visninger');
200 akamu 1.1 define('N_VOTES', '(%s stemmer)');
201 akamu 1.1  
202 akamu 1.1  
203 akamu 1.1 // lang_albmgr_php
204 akamu 1.1 define('ALB_NEED_NAME', 'Album skal have et navn!');
205 lexsus 1.2 define('CONFIRM_MODIFS', 'Er du sikker på at du vil lave disse ændringer?');
206 lexsus 1.2 define('NO_CHANGE', 'Du lavede ingen ændringer!');
207 akamu 1.1 define('NEW_ALBUM', 'Nyt album');
208 lexsus 1.2 define('CONFIRM_DELETE1', 'Er du sikker på du vil slette dette album?');
209 akamu 1.1 define('CONFIRM_DELETE2', '\\nAlle billeder og kommentarer forsvinder!');
210 lexsus 1.2 define('SELECT_FIRST', 'Vælg først et album');
211 akamu 1.1 define('ALB_MRG', 'Album Manager');
212 akamu 1.1 define('MY_GALLERY', '* Mit galleri *');
213 akamu 1.1 define('NO_CATEGORY', '* Ingen kategori *');
214 akamu 1.1 define('DELETE', 'Slet');
215 akamu 1.1 define('NEW', 'Ny');
216 akamu 1.1 define('APPLY_MODIFS', 'Godkend rettelser');
217 lexsus 1.2 define('SELECT_CATEGORY', 'Vælg kategori');
218 akamu 1.1  
219 akamu 1.1 // lang_catmgr_php
220 lexsus 1.5 define('MISS_PARAM', 'Parametre obligatorisk ved \'%s\'operation ej udført!');
221 akamu 1.1 define('UNKNOWN_CAT', 'Valgte kategori eksister ikke i databasen');
222 akamu 1.1 define('USERGAL_CAT_RO', 'Bruger galleri kategorien kan ikke slettes!');
223 akamu 1.1 define('MANAGE_CAT', 'Administrer kategorier');
224 lexsus 1.2 define('CONFIRM_DELETE', 'Er du sikker på du ønsker at SLETTE denne kategori');
225 lexsus 1.2 //define('CATEGORY', 'Kategori');
226 akamu 1.1 define('OPERATIONS', 'Handling');
227 akamu 1.1 define('MOVE_INTO', 'Flyt til');
228 akamu 1.1 define('UPDATE_CREATE', 'Opdater/Opret kategori');
229 akamu 1.1 define('PARENT_CAT', 'Hoved kategori');
230 akamu 1.1 define('CAT_TITLE', 'Kategori titel');
231 akamu 1.1 define('CAT_DESC', 'Kategori beskrivelse');
232 akamu 1.1  
233 akamu 1.1 // lang_config_php
234 lexsus 1.2 define('CONFIG_TITLE', 'Konfiguration');
235 akamu 1.1 define('RESTORE_CFG', 'Genskab standard indstillinger');
236 lexsus 1.2 define('SAVE_CFG', 'Gem ny opsætning');
237 akamu 1.1 define('NOTES', 'Noter');
238 lexsus 1.2 //define('INFO', 'Information');
239 lexsus 1.2 define('UPD_SUCCESS', 'Coppermine opsætning er opdateret');
240 lexsus 1.2 define('RESTORE_SUCCESS', 'Coppermine standard opsætning er genskabt');
241 akamu 1.1 define('NAME_A', 'Navn stigende');
242 akamu 1.1 define('NAME_D', 'Navn faldende');
243 akamu 1.1 define('TITLE_A', 'Titel stigende');
244 akamu 1.1 define('TITLE_D', 'Titel faldende');
245 akamu 1.1 define('DATE_A', 'Dato stigende');
246 akamu 1.1 define('DATE_D', 'Dato faldende');
247 lexsus 1.2 define('RATING_A', 'Vurdering stigende');
248 lexsus 1.2 define('RATING_D', 'Vurdering faldende');
249 lexsus 1.5 define('TH_ANY', 'Maks. aspekt');
250 lexsus 1.2 define('TH_HT', 'Højde');
251 lexsus 1.2 define('TH_WD', 'Bredde');
252 lexsus 1.2  
253 akamu 1.1  
254 akamu 1.1 // lang_db_input_php
255 akamu 1.1 define('EMPTY_NAME_OR_COM', 'Du skal indtaste dit navn og en kommentar');
256 lexsus 1.2 define('COM_ADDED', 'Kommentar tilføjet');
257 akamu 1.1 define('ALB_NEED_TITLE', 'Du skal angive en titel for dit album!');
258 akamu 1.1 define('NO_UDP_NEEDED', 'Der var ikke behov for en opdatering.');
259 akamu 1.1 define('ALB_UPDATED', 'Album opdateret');
260 akamu 1.1 define('UNKNOWN_ALBUM', 'Det valgte album eksisterer ikke eller du har ikke rettigheder til at uploade til det');
261 lexsus 1.2 define('NO_PIC_UPLOADED', 'Der blev ikke uploadet noget billede !<br /><br />Hvis du valgte et billede at uploade så kontroller at serveren tillader fil upload...');
262 akamu 1.1 define('ERR_MKDIR', 'Kunne ikke oprette denne mappe: %s !');
263 akamu 1.1 define('DEST_DIR_RO', 'Destinations mappen %s er ikke skrivbar af dette script !');
264 akamu 1.1 define('ERR_MOVE', 'Kunne ikke flytte %s til %s !');
265 lexsus 1.2 define('ERR_FSIZE_TOO_LARGE', 'Det billede du har uploadet er for stort (max tilladte størrelse er %s x %s) !');
266 lexsus 1.2 define('ERR_IMGSIZE_TOO_LARGE', 'Den fil du har uploadet er for stor (max tilladte filstørrelse er %s KB) !');
267 akamu 1.1 define('ERR_INVALID_IMG', 'Filen du har uploadet er ikke et gyldigt billede!');
268 akamu 1.1 define('ALLOWED_IMG_TYPES', 'Du kan kun uploade %s billeder.');
269 lexsus 1.2 define('ERR_INSERT_PIC', 'Billedet \'%s\' kunne ikke indsættes i albummet ');
270 lexsus 1.4 define('UPLOAD_SUCCESS', 'Dit billede blev uploadet med Succes<br /><br />'.((is_admin())? '' :'Det er synligt når en administrator har godkendt det.'));
271 lexsus 1.2 //define('INFO', 'Information');
272 akamu 1.1 define('ERR_COMMENT_EMPTY', 'Din kommentar er tom !');
273 lexsus 1.2 define('ERR_INVALID_FEXT', 'Kun filer med følgende endelser er gyldige : <br /><br />%s.');
274 lexsus 1.2 define('NO_FLOOD', 'Desværre, men du er stadig den seneste der har kommenteret dette billede<br /><br />Rediger kommentaren hvis du vil ændre den');
275 lexsus 1.2 define('REDIRECT_MSG', 'Du bliver viderestillet.<br /><br /><br />Tryk på \'FORTSÆT\' hvis siden ikke opdateres automatisk');
276 lexsus 1.2 define('UPL_SUCCESS', 'Dit billede blev tilføjet med succes');
277 akamu 1.1  
278 akamu 1.1 // lang_delete_php
279 akamu 1.1 define('CAPTION', 'Overskrift');
280 lexsus 1.2 define('FS_PIC', 'Fuld størrelse billede');
281 akamu 1.1 define('DEL_SUCCESS', 'Slettet');
282 lexsus 1.2 define('NS_PIC', 'Mellem størrelse billede');
283 akamu 1.1 define('ERR_DEL', 'Kan ikke slettes');
284 akamu 1.1 define('THUMB_PIC', 'Minibillede');
285 lexsus 1.2 //define('COMMENT', 'Kommentar');
286 akamu 1.1 define('IM_IN_ALB', 'Billede i album');
287 akamu 1.1 define('ALB_DEL_SUCCESS', 'Album \'%s\' slettet');
288 akamu 1.1 define('ALB_MGR', 'Album Administrator');
289 akamu 1.1 define('ERR_INVALID_DATA', 'Forkert data modtaget i \'%s\'');
290 akamu 1.1 define('CREATE_ALB', 'Opretter album \'%s\'');
291 akamu 1.1 define('UPDATE_ALB', 'Opdaterer album \'%s\' med titel \'%s\' og index \'%s\'');
292 akamu 1.1 define('DEL_PIC', 'Slet billede');
293 akamu 1.1 define('DEL_ALB', 'Slet album');
294 akamu 1.1 define('DEL_USER', 'Slet bruger');
295 lexsus 1.2 //define('ERR_UNKNOWN_USER', 'Den valgte bruger findes ikke !');
296 akamu 1.1 define('COMMENT_DELETED', 'Kommentaren blev slettet');
297 akamu 1.1  
298 akamu 1.1 // lang_display_image_php
299 lexsus 1.2 define('PIC_CONFIRM_DEL', 'Er du sikker på du ønsker at SLETTE dette billede? \\nKommentarer bliver også slettet.');
300 lexsus 1.2 define('DEL_THIS_PIC', 'SLET DETTE BILLEDE');
301 akamu 1.1 define('SIZE', '%s x %s pixels');
302 akamu 1.1 define('VIEWS', '%s gange');
303 akamu 1.1 define('SLIDESHOW', 'Slideshow');
304 akamu 1.1 define('STOP_SLIDESHOW', 'STOP SLIDESHOW');
305 lexsus 1.2 define('VIEW_FS', 'Klik for at se fuld størrelse billede');
306 lexsus 1.2 define('EDIT_PIC', 'EDITER BILLEDE INFORMASTION');
307 akamu 1.1  
308 akamu 1.1 // lang_picinfo
309 lexsus 1.2 define('PIC_INF_TITLE', 'Billede information');
310 lexsus 1.2 define('PIC_INF_FILENAME', 'Filnavn');
311 lexsus 1.3 define('ALBUM_NAME', 'Album navn');
312 lexsus 1.2 define('PIC_INFO_RATING', 'Karakter (%s stemmer)');
313 lexsus 1.2 define('KEYWORDS', 'Nøgleord');
314 lexsus 1.2 define('PIC_INF_FILE_SIZE', 'Filstørrelse');
315 lexsus 1.2 define('PIC_INF_DIMENSIONS', 'Dimensioner');
316 akamu 1.1 define('DISPLAYED', 'Vist');
317 akamu 1.1 define('CAMERA', 'Kamera');
318 lexsus 1.2 define('DATE_TAKEN', 'Optaget dato');
319 lexsus 1.2 define('APERTURE', 'Blænderåbning');
320 lexsus 1.2 define('EXPOSURE_TIME', 'Eksponeringstid ');
321 lexsus 1.2 define('FOCAL_LENGTH', 'Brændvidde');
322 akamu 1.1 define('COMMENT', 'Kommentar');
323 lexsus 1.2 define('ADDFAV', 'Føj til foretrukne');
324 akamu 1.1 define('ADDFAVPHRASE', 'Foretrukne');
325 akamu 1.1 define('REMFAV', 'Fjern fra foretrukne');
326 lexsus 1.4 define('IPTCTITLE', 'IPTC Titel');
327 lexsus 1.4 define('IPTCCOPYRIGHT', 'IPTC ophavsret');
328 lexsus 1.2 define('IPTCKEYWORDS', 'IPTC Nøgleord');
329 lexsus 1.2 define('IPTCCATEGORY', 'IPTC Kategori');
330 lexsus 1.2 define('IPTCSUBCATEGORIES', 'IPTC Under-kategorier');
331 nanocaio 9.3 define('BOOKMARK_PAGE', 'Føj billedet til Foretrukne');
332 lexsus 1.5 define('REMOVEFAV', 'Fjernet fra Favorit Album');
333 lexsus 1.5 define('ADDEDTOFAV', 'Tilføjet i Favorit Album');
334 akamu 1.1  
335 akamu 1.1 // lang_display_comments
336 akamu 1.1 define('OK', 'OK');
337 lexsus 1.2 define('COM_EDIT_TITLE', 'Ændre denne kommentar');
338 lexsus 1.2 define('CONFIRM_DELETE_COM', 'Er du sikker på at du vil slette denne kommentar?');
339 lexsus 1.2 define('ADD_YOUR_COMMENT', 'Tilføj din kommentar');
340 lexsus 1.2 define('COM_NAME', 'Navn');
341 lexsus 1.2 //define('COMMENT', 'Kommentar');
342 akamu 1.1 define('YOUR_NAME', 'Anonym');
343 akamu 1.1  
344 akamu 1.1 // lang_fullsize_popup
345 lexsus 1.2 define('CLICK_TO_CLOSE', 'Klik på billedet for at lukke dette vindue');
346 akamu 1.1  
347 akamu 1.1 // lang_ecard_php
348 lexsus 1.2 define('E_TITLE', 'Send et e-postkort');
349 lexsus 1.5 define('INVALID_EMAIL', '<b>Advarsel</b>: ugyldig e-mail-adresse!');
350 lexsus 1.2 define('E_ECARD_TITLE', 'Et e-postkort fra %s til dig');
351 akamu 1.1 define('VIEW_ECARD', 'Hvis kortet ikke vises korrekt, klik her');
352 lexsus 1.2 define('VIEW_MORE_PICS', 'Klik på dette link for at se flere billeder!');
353 akamu 1.1 define('SEND_SUCCESS', 'Dit e-postkort blev sendt');
354 akamu 1.1 define('SEND_FAILED', 'Beklager men serveren kan ikke sende dit e-postkort...');
355 akamu 1.1 define('FROM', 'Fra');
356 lexsus 1.2 define('_YOUR_NAME', 'Dit navn');
357 lexsus 1.5 define('YOUR_EMAIL', 'Din e-mail-adresse');
358 akamu 1.1 define('TO', 'Til');
359 akamu 1.1 define('RCPT_NAME', 'Modtagers navn');
360 lexsus 1.5 define('RCPT_EMAIL', 'Modtagers e-mail-adresse');
361 akamu 1.1 define('GREETINGS', 'Hilsen');
362 akamu 1.1 define('MESSAGE', 'Besked');
363 lexsus 1.5 define('ECARD_LINK_CORRUPT', 'Beklager, men E-Postkort dataene er blevet ødelagt af din E-Post klient, prøv venligst at kopier linket i din browser'); //NEW
364 akamu 1.1 // lang_editpics_php
365 akamu 1.1 define('PIC_INFO', 'Billede&nbsp;info');
366 akamu 1.1 define('ALBUM', 'Album');
367 lexsus 1.2 define('EDIT_TITLE', 'Titel');
368 akamu 1.1 define('DESC', 'Beskrivelse');
369 lexsus 1.2 //define('KEYWORDS', 'Nøgleord');
370 akamu 1.1 define('PIC_INFO_STR', '%sx%s - %sKB - %s visninger - %s stemmer');
371 akamu 1.1 define('APPROVE', 'Godkend billede');
372 akamu 1.1 define('POSTPONE_APP', 'Udskyd godkendelsen');
373 lexsus 1.2 //define('DEL_PIC', 'Slet billede');
374 lexsus 1.2 define('READ_EXIF', 'Læs EXIF info igen');
375 lexsus 1.2 define('RESET_VIEW_COUNT', 'Nulstil tæller');
376 akamu 1.1 define('RESET_VOTES', 'Nulstil afstemning');
377 akamu 1.1 define('DEL_COMM', 'Slet kommentarer');
378 akamu 1.1 define('UPL_APPROVAL', 'Upload godkendelse');
379 akamu 1.1 define('EDIT_PICS', 'Rediger billeder');
380 lexsus 1.2 define('SEE_NEXT', 'Se næste billede');
381 akamu 1.1 define('SEE_PREV', 'Se forrige billede');
382 akamu 1.1 define('N_PIC', '%s billeder');
383 akamu 1.1 define('N_OF_PIC_TO_DISP', 'Antal billeder til fremvisning');
384 lexsus 1.2 define('APPLY', 'Tilføj rettelser');
385 akamu 1.1  
386 akamu 1.1 // lang_groupmgr_php
387 akamu 1.1 define('GROUP_NAME', 'Gruppe navn');
388 akamu 1.1 define('DISK_QUOTA', 'Disk kvote');
389 akamu 1.1 define('CAN_RATE', 'Kan give karakter');
390 akamu 1.1 define('CAN_SEND_ECARDS', 'Kan sende e-postkort');
391 akamu 1.1 define('CAN_POST_COM', 'Kan oprette kommentar');
392 akamu 1.1 define('CAN_UPLOAD', 'Kan uploade billeder');
393 akamu 1.1 define('CAN_HAVE_GALLERY', 'Kan have privat billede galleri');
394 lexsus 1.2 //define('APPLY', 'Tilføj rettelser');
395 akamu 1.1 define('CREATE_NEW_GROUP', 'Opret ny gruppe');
396 akamu 1.1 define('DEL_GROUPS', 'Slet valgte gruppe(er)');
397 lexsus 1.2 define('CONFIRM_DEL', 'Advarsel, når du sletter en gruppe, vil brugere tilhørende denne gruppe blive flyttet til gruppen af \'Registrerede\' brugere !\\n\\nVil du fortsætte?');
398 lexsus 1.2 define('GROUP_TITLE', 'Administrer bruger grupper');
399 akamu 1.1 define('APPROVAL_1', 'Offentlig upload godkendelse(1)');
400 akamu 1.1 define('APPROVAL_2', 'Privat Upload godkendelse(2)');
401 lexsus 1.2 define('NOTE1', '<b>(1)</b> Upload i det offentlige album, kræver admin godkendelse');
402 lexsus 1.2 define('NOTE2', '<b>(2)</b> Upload i et album som tilhører brugeren, kræver admin godkendelse');
403 lexsus 1.2 //define('NOTES', 'Noter');
404 akamu 1.1  
405 akamu 1.1 // lang_index_php
406 akamu 1.1 define('WELCOME', 'Velkommen!');
407 akamu 1.1  
408 akamu 1.1 // lang_album_admin_menu
409 lexsus 1.2 define('CONFIRM_DELETE_ALB', 'Er du sikker på du vil SLETTE dette album? \\nAlle billeder og kommentarer vil også blive slettet.');
410 lexsus 1.2 //define('DELETE', 'SLET');
411 akamu 1.1 define('MODIFY', 'REDIGER');
412 lexsus 1.2 //define('EDIT_PICS', 'REDIGER BILLEDER');
413 akamu 1.1  
414 akamu 1.1 // lang_list_categories
415 akamu 1.1 define('HOME', 'Hjem');
416 akamu 1.1 define('STAT1', '<b>[pictures]</b> billeder i <b>[albums]</b> albums og <b>[cat]</b> kategorier med <b>[comments]</b> kommentarer vist <b>[views]</b> gange');
417 akamu 1.1 define('STAT2', '<b>[pictures]</b> billeder i <b>[albums]</b> albums vist <b>[views]</b> gange');
418 akamu 1.1 define('XX_S_GALLERY', '%s\'s Galleri');
419 akamu 1.1 define('STAT3', '<b>[pictures]</b> billeder i <b>[albums]</b> albums med <b>[comments]</b> kommentarer vist <b>[views]</b> gange');
420 akamu 1.1  
421 akamu 1.1 // lang_list_users
422 akamu 1.1 define('USER_LIST', 'Bruger liste');
423 akamu 1.1 define('NO_USER_GAL', 'Der er ingen bruger gallerier');
424 akamu 1.1 define('N_ALBUMS', '%s album(s)');
425 akamu 1.1 define('N_PICS', '%s billede(r)');
426 akamu 1.1  
427 akamu 1.1 // lang_list_albums
428 akamu 1.1 define('N_PICTURES', '%s billeder');
429 lexsus 1.2 define('LAST_ADDED', ', sidste tilføjet den %s');
430 akamu 1.1  
431 akamu 1.1 // lang_modifyalb_php
432 akamu 1.1 define('UPD_ALB_N', 'Opdater album %s');
433 akamu 1.1 define('GENERAL_SETTINGS', 'Generelle indstillinger');
434 akamu 1.1 define('ALB_TITLE', 'Album titel');
435 akamu 1.1 define('ALB_CAT', 'Album kategori');
436 akamu 1.1 define('ALB_DESC', 'Album beskrivelse');
437 akamu 1.1 define('ALB_THUMB', 'Album minibillede');
438 akamu 1.1 define('ALB_PERM', 'Tilladelser for dette album');
439 akamu 1.1 define('CAN_VIEW', 'Album kan vises af');
440 lexsus 1.2 define('MOD_CAN_UPLOAD', 'Gæster kan oploade billeder');
441 lexsus 1.2 define('CAN_POST_COMMENTS', 'Gæster kan skrive kommentarer');
442 lexsus 1.2 define('MOD_CAN_RATE', 'Gæster kan stemme på billeder');
443 akamu 1.1 define('USER_GAL', 'Bruger Galleri');
444 akamu 1.1 define('NO_CAT', '* Ingen kategori *');
445 akamu 1.1 define('ALB_EMPTY', 'Album er tomt');
446 akamu 1.1 define('LAST_UPLOADED', 'Sidst indsendt');
447 akamu 1.1 define('PUBLIC_ALB', 'Alle (offentligt album)');
448 akamu 1.1 define('ME_ONLY', 'Kun mig');
449 akamu 1.1 define('OWNER_ONLY', 'Album ejer (%s)');
450 akamu 1.1 define('GROUPP_ONLY', 'Medlemmer af \'%s\' gruppen');
451 akamu 1.1 define('ERR_NO_ALB_TO_MODIFY', 'Intet album at korrigerer i databasen.');
452 akamu 1.1 define('UPDATE', 'Opdater album');
453 akamu 1.1  
454 akamu 1.1 // lang_rate_pic_php
455 lexsus 1.2 define('ALREADY_RATED', 'Beklager, men du har allerede stemt på dette billede');
456 akamu 1.1 define('RATE_OK', 'Din stemme blev accepteret');
457 akamu 1.1  
458 lexsus 1.5 // lang_register_php
459 lexsus 1.5 define('USERNAME', 'Brugernavn');
460 lexsus 1.5 define('GROUP', 'Gruppe');
461 lexsus 1.5 define('DISK_USAGE', 'Disk plads brugt');
462 lexsus 1.5 define('X_S_PROFILE', '%s\'s profil');
463 akamu 1.1  
464 akamu 1.1 // lang_reviewcom_php
465 lexsus 1.2 define('REVIEW_TITLE', 'Kommentar overblik');
466 lexsus 1.2 define('NO_COMMENT', 'Der er ingen kommentar at se tilbage på');
467 akamu 1.1 define('N_COMM_DEL', '%s kommentar(er) slettet');
468 akamu 1.1 define('N_COMM_DISP', 'Antal af kommentarer at vise');
469 lexsus 1.2 define('R_SEE_PREV', 'Se foregående');
470 lexsus 1.2 define('R_SEE_NEXT', 'Se næste');
471 lexsus 1.2 define('R_DEL_COMM', 'Slet valgte kommentarer');
472 akamu 1.1  
473 akamu 1.1 // lang_search_php
474 lexsus 1.2 define('S_SEARCH', 'Søg i billede samlingen');
475 akamu 1.1  
476 akamu 1.1 // lang_search_new_php
477 lexsus 1.2 define('PAGE_TITLE', 'Søg i nye billeder');
478 lexsus 1.2 define('SELECT_DIR', 'Vælg mappe');
479 lexsus 1.2 define('SELECT_DIR_MSG', 'Denne funktion tillader dig at massetilføje de billeder som du har uploadet via FTP.<br /><br />Vælg den mappe hvor du har uploadet dine billeder');
480 lexsus 1.2 define('NO_PIC_TO_ADD', 'Der er intet billede at tilføje');
481 akamu 1.1 define('NEED_ONE_ALBUM', 'Du skal have mindst et album oprettet, for at bruge denne funktion');
482 akamu 1.1 define('WARNING', 'Advarsel');
483 nanocaio 9.2 define('CHANGE_PERM', 'systemet kan ikke skrive i denne mappe, du skal ændre server rettigheder på denne mappe til 755 eller 777 før du prøver at tilføje billeder !');
484 akamu 1.1 define('TARGET_ALBUM', '<b>Anbring billeder af &quot;</b>%s<b>&quot; til </b>%s');
485 akamu 1.1 define('FOLDER', 'Folder');
486 akamu 1.1 define('IMAGE', 'Billede');
487 lexsus 1.2 //define('ALBUM', 'Album');
488 akamu 1.1 define('RESULT', 'Resultat');
489 akamu 1.1 define('DIR_RO', 'Ej skrivebar. ');
490 lexsus 1.2 define('DIR_CANT_READ', 'Ej læsebar. ');
491 lexsus 1.2 define('INSERT', 'Tilføje nye billeder til galleriet');
492 akamu 1.1 define('LIST_NEW_PIC', 'Liste af nye billeder');
493 lexsus 1.2 define('INSERT_SELECTED', 'Indsæt valgte billeder');
494 akamu 1.1 define('NO_PIC_FOUND', 'Ingen nye billeder blev fundet');
495 lexsus 1.2 define('BE_PATIENT', 'Hav lidt tålmodighed, systemet arbejder på at tilføje billederne');
496 lexsus 1.2 define('SN_NOTES', '<ul><li><b>OK</b> : Betyder at billedet blev tilføjet<li><b>DP</b> : Betyder at billedet er en duplikat og det allerede ligger i databasen<li><b>PB</b> : Betyder at billedet ikke kunne tilføjes, kontrollerer venligst din konfiguration samt tilladelser på de respektive mapper<li>Hvis OK, DP, PB \'signalet\' ikke kommer frem, klik da på de manglede billeder for at se om der da fremkommer nogle fejlmeddelelser som frembringes af PHP<li>Hvis din browser laver time-out, da opdater den browser</ul>');
497 lexsus 1.5 define('SELECT_ALBUM', 'Vælg album');
498 lexsus 1.5 define('NO_ALBUM', 'Ingen album blev valgt, gå tilbage og vælg et album til at tilføje dine billeder i');
499 nanocaio 9.5  
500 akamu 1.1 // lang_upload_php
501 lexsus 1.2 define('UP_TITLE', 'Upload billede');
502 lexsus 1.2 define('MAX_FSIZE', 'Max tilladte filstørrelse er sat til %s KB');
503 lexsus 1.2 //define('ALBUM', 'Album');
504 akamu 1.1 define('PICTURE', 'Billede');
505 akamu 1.1 define('PIC_TITLE', 'Billede titel');
506 akamu 1.1 define('DESCRIPTION', ' Billede beskrivelse');
507 lexsus 1.2 define('UP_KEYWORDS', 'Nøgleord (Adskil med mellemrum)');
508 akamu 1.1 define('ERR_NO_ALB_UPLOADABLES', 'Beklager der er intet album, som du har tilladelse til at uploade billeder til');
509 akamu 1.1  
510 akamu 1.1 // lang_usermgr_php
511 lexsus 1.2 define('U_TITLE', 'Administrer bruger');
512 lexsus 1.2 //define('NAME_A', 'Navn stigende');
513 lexsus 1.2 //define('NAME_D', 'Navn faldende');
514 akamu 1.1 define('GROUP_A', 'Gruppe stigende');
515 akamu 1.1 define('GROUP_D', 'Gruppe faldende');
516 akamu 1.1 define('REG_A', 'Reg dato stigende');
517 akamu 1.1 define('REG_D', 'Reg dato faldende');
518 lexsus 1.2 define('PIC_A', 'Billede tæller stigende');
519 lexsus 1.2 define('PIC_D', 'Billede tæller faldende');
520 akamu 1.1 define('DISKU_A', 'Disk behandling stigende');
521 akamu 1.1 define('DISKU_D', 'Disk behandling faldende');
522 akamu 1.1 define('SORT_BY', 'Sorter brugere efter');
523 akamu 1.1 define('ERR_NO_USERS', 'Bruger tabel er tom!');
524 lexsus 1.2 define('ERR_EDIT_SELF', 'Du kan ikke rette i egen profil, brug \'Min profil\' link til dette formål');
525 akamu 1.1 define('EDIT', 'RET');
526 lexsus 1.2 //define('DELETE', 'SLET');
527 lexsus 1.2 define('U_NAME', 'Brugernavn');
528 lexsus 1.2 //define('GROUP', 'Gruppe');
529 akamu 1.1 define('INACTIVE', 'Inaktiv');
530 lexsus 1.2 //define('OPERATIONS', 'Handlinger');
531 akamu 1.1 define('PICTURES', 'Billeder');
532 akamu 1.1 define('DISK_SPACE', 'Plads brugt / Kvote');
533 akamu 1.1 define('REGISTERED_ON', 'Registreret den');
534 lexsus 1.2 define('U_USER_ON_P_PAGES', '%d bruger på %d side(r)');
535 lexsus 1.2 define('USER_CONFIRM_DEL', 'Er du sikker på du vil SLETTE denne bruger? \\nAlle billeder og albums vil også blive slettet.');
536 akamu 1.1 define('MAIL', 'POST');
537 akamu 1.1 define('ERR_UNKNOWN_USER', 'Valgt bruger eksister ikke!');
538 akamu 1.1 define('MODIFY_USER', 'Rediger bruger');
539 lexsus 1.2 //define('NOTES', 'Noter');
540 lexsus 1.2 define('NOTE_LIST', '<li>Hvis du ikke vil rette det aktuelle password, så lad feltet \"password\" stå tomt');
541 akamu 1.1 define('PASSWORD', 'Password');
542 lexsus 1.2 define('USER_ACTIVE_CP', 'Brugeren er ikke aktiv');
543 lexsus 1.2 define('USER_GROUP_CP', 'Brugergruppe');
544 lexsus 1.2 define('USER_EMAIL', 'Bruger e-mail');
545 lexsus 1.2 define('USER_WEB_SITE', 'Brugerens webside');
546 akamu 1.1 define('CREATE_NEW_USER', 'Opret ny bruger');
547 lexsus 1.2 define('USER_FROM', 'Brugerens placering');
548 lexsus 1.2 define('USER_INTERESTS', 'Brugerens interesser');
549 lexsus 1.2 define('USER_OCC', 'Brugerens beskæftigelse');
550 akamu 1.1  
551 akamu 1.1 // lang_util_php
552 lexsus 1.2 define('UTIL_TITLE', 'Ændre størrelse på billeder');
553 lexsus 1.2 define('WHAT_IT_DOES', 'Gør dette');
554 akamu 1.1 define('WHAT_UPDATE_TITLES', 'Opdater titler fra filnavn');
555 akamu 1.1 define('WHAT_DELETE_TITLE', 'Slet titler');
556 akamu 1.1 define('WHAT_REBUILD', 'Genskab minibilleder og mellemstore billeder');
557 lexsus 1.2 define('WHAT_DELETE_ORIGINALS', 'Sletter billeder med original størrelse og erstatter dem med de mellemstore billeder');
558 lexsus 1.2 define('U_FILE', 'Fil');
559 akamu 1.1 define('TITLE_SET_TO', 'titel sat til');
560 lexsus 1.2 define('SUBMIT_FORM', 'Udfør');
561 akamu 1.1 define('UPDATED_SUCCESFULLY', 'opdateret med succes');
562 akamu 1.1 define('ERROR_CREATE', 'FEJL ved oprettelse af');
563 lexsus 1.2 define('CONTIN', 'Fortsæt');
564 akamu 1.1 define('MAIN_SUCCESS', 'Filen %s bliver nu brugt som original billede');
565 lexsus 1.2 define('ERROR_RENAME', 'Fejl da filen skulle omdøbes fra %s til %s');
566 akamu 1.1 define('ERROR_NOT_FOUND', 'Filen %s blev ikke fundet');
567 lexsus 1.2 define('U_BACK', 'tilbage til hovedmenu');
568 akamu 1.1 define('THUMBS_WAIT', 'Opdaterer minibilleder og/eller mellemstore billeder, vent venligst...');
569 lexsus 1.2 define('THUMBS_CONTINUE_WAIT', 'Fortsætter med opdatering af minibilleder og/eller mellemstore billeder...');
570 akamu 1.1 define('TITLES_WAIT', 'Opdaterer titler, vent venligst...');
571 akamu 1.1 define('DELETE_WAIT', 'Slettet titler, vent venligst...');
572 akamu 1.1 define('REPLACE_WAIT', 'Sletter originale billeder og erstatter dem med de mellemstore, vent venligst...');
573 akamu 1.1 define('INSTRUCTION', 'Hurtig manual');
574 lexsus 1.2 define('INSTRUCTION_ACTION', 'Vælg funktion');
575 akamu 1.1 define('INSTRUCTION_PARAMETER', 'Indstil parametre');
576 lexsus 1.2 define('INSTRUCTION_ALBUM', 'Vælg album');
577 akamu 1.1 define('INSTRUCTION_PRESS', 'Tryk %s');
578 lexsus 1.2 define('U_UPDATE', 'Opdater minibilleder og/eller mellemstore billeder');
579 akamu 1.1 define('UPDATE_WHAT', 'Hvad skal opdateres');
580 akamu 1.1 define('UPDATE_THUMB', 'Kun minibilleder');
581 akamu 1.1 define('UPDATE_PIC', 'Kun mellemstore billeder');
582 lexsus 1.2 define('UPDATE_BOTH', 'Både mini- og mellemstore billeder');
583 akamu 1.1 define('UPDATE_NUMBER', 'Antal behandlede billeder pr. klik');
584 lexsus 1.2 define('UPDATE_OPTION', '(Prøv at sætte den værdi lavere hvis du oplever timeout fejl)');
585 lexsus 1.4 define('FILENAME_TITLE', 'Filnavn -> Billede titel');
586 akamu 1.1 define('FILENAME_HOW', 'Hvordan skal filnavnet modificeres');
587 akamu 1.1 define('FILENAME_REMOVE', 'Fjern .jpg endelsen og erstat _ (underscore) med mellemrum');
588 lexsus 1.2 define('FILENAME_EURO', 'Omdøb 2003_11_23_13_20_20.jpg til 23/11/2003 13:20');
589 lexsus 1.2 define('FILENAME_US', 'Omdøb 2003_11_23_13_20_20.jpg til 11/23/2003 13:20');
590 lexsus 1.2 define('FILENAME_TIME', 'Omdøb 2003_11_23_13_20_20.jpg til 13:20');
591 lexsus 1.2 define('UT_DELETE', 'Slet titler eller original størrelse billeder');
592 akamu 1.1 define('DELETE_TITLE', 'Slet billede titler');
593 lexsus 1.2 define('DELETE_ORIGINAL', 'Slet original størrelse billeder');
594 akamu 1.1 define('DELETE_REPLACE', 'Sletter de originale billeder og erstatter dem med de mellemstore');
595 lexsus 1.2 //define('SELECT_ALBUM', 'Vælg album');
596 akamu 1.1  
597 lexsus 1.5 // lang_pagetitle_php
598 lexsus 1.5 define('VIEWING', 'Ser på billede');
599 lexsus 1.5 define('USR', '\'s Billede Galleri');
600 lexsus 1.5 define('PHOTOGALLERY', 'Billede Galleri');
601 lexsus 1.5 $lang_usermgr_php = array(
602 lexsus 1.5 'name_a' => 'Navn stigende',
603 lexsus 1.5 'name_d' => 'Navn synkende',
604 lexsus 1.5 'group_a' => 'Gruppe stigende',
605 lexsus 1.5 'group_d' => 'Gruppe synkende',
606 lexsus 1.5 'reg_a' => 'Reg dato stigende',
607 lexsus 1.5 'reg_d' => 'Reg dato synkende',
608 lexsus 1.5 'pic_a' => 'Billede antal stigende',
609 lexsus 1.5 'pic_d' => 'Billede antal synkende',
610 lexsus 1.5 'disku_a' => 'Disk plads brugt stigende',
611 lexsus 1.5 'disku_d' => 'Disk plads brugt synkende',
612 lexsus 1.5 );
613 lexsus 1.5 $lang_byte_units = array('Bytes', 'KB', 'MB');
614 lexsus 1.5 $lang_day_of_week = array('søn', 'man', 'tir', 'ons', 'tor', 'fre', 'lør');
615 lexsus 1.5 $lang_month = array('jan', 'feb', 'mar', 'apr', 'maj', 'jun', 'jul', 'aug', 'sep', 'okt', 'nov', 'dec');
616 lexsus 1.5 $lang_bad_words = array('*fuck*', 'asshole', 'assramer', 'bitch*', 'c0ck', 'clits', 'Cock', 'cum', 'cunt*', 'dago', 'daygo', 'dego', 'dick*', 'dildo', 'fanculo', 'feces', 'foreskin', 'Fu\(*', 'fuk*', 'honkey', 'hore', 'injun', 'kike', 'lesbo', 'masturbat*', 'motherfucker', 'nazis', 'nigger*', 'nutsack', 'penis', 'phuck', 'poop', 'pussy', 'scrotum', 'shit', 'slut', 'titties', 'titty', 'twaty', 'wank*', 'whore', 'wop*', 'fitte', 'balle', 'faen', 'helvete', 'kukk', 'dildo*', 'pupp*', 'hore*');
617 lexsus 1.5 $lang_meta_album_names = array(
618 lexsus 1.5 'random' => 'Tilfældige bilder',
619 lexsus 1.5 'lastup' => 'Nyeste bilder',
620 lexsus 1.5 'lastupby' => 'Mine nyeste bilder', // new 1.2.2
621 lexsus 1.5 'lastalb' => 'Nyeste opdaterte albumer',
622 lexsus 1.5 'lastcom' => 'Nyeste kommentarer',
623 lexsus 1.5 'lastcomby' => 'Mine nyeste kommentarer', // new 1.2.2
624 lexsus 1.5 'topn' => 'Flest vist',
625 lexsus 1.5 'toprated' => 'Top bedømte',
626 lexsus 1.5 'lasthits' => 'Sidst vist',
627 lexsus 1.5 'search' => 'Søge resultater',
628 lexsus 1.5 'favpics' => 'Favorit Billeder' // changed in cpg1.2.0nuke
629 lexsus 1.5 );
630 lexsus 1.5 // ------------------------------------------------------------------------- //
631 lexsus 1.5 // File config.php
632 lexsus 1.5 // ------------------------------------------------------------------------- //
633 lexsus 1.5 $lang_config_php = array(
634 lexsus 1.5 'title' => 'Konfiguration',
635 lexsus 1.5 'restore_cfg' => 'Genskab standard indstillinger',
636 lexsus 1.5 'save_cfg' => 'Gem ny opsætning',
637 lexsus 1.5 'notes' => 'Noter',
638 lexsus 1.5 'info' => 'Information',
639 lexsus 1.5 'upd_success' => 'Coppermine opsætning er opdateret',
640 lexsus 1.5 'restore_success' => 'Coppermine standard opsætning er genskabt',
641 lexsus 1.5 'name_a' => 'Navn stigende',
642 lexsus 1.5 'name_d' => 'Nave synkende',
643 lexsus 1.5 'title_a' => 'Titel stigende',
644 lexsus 1.5 'title_d' => 'Titel synkende',
645 lexsus 1.5 'date_a' => 'Dato stigende',
646 lexsus 1.5 'date_d' => 'Dato synkende',
647 lexsus 1.5 'rating_a' => 'Vurdering stigende', // new in cpg1.2.0nuke
648 lexsus 1.5 'rating_d' => 'Vurdering synkende', // new in cpg1.2.0nuke
649 lexsus 1.5 'th_any' => 'Max Aspect',
650 lexsus 1.5 'th_ht' => 'Højde',
651 lexsus 1.5 'th_wd' => 'Bredde',
652 lexsus 1.5 );
653 lexsus 1.5 // start left side interpretation
654 lexsus 1.5 $lang_config_data = array(
655 djmaze 1.10 // General settings
656 lexsus 1.5 'Generelle indstillinger',
657 lexsus 1.5 array('Galleri navn', 'gallery_name', 0),
658 lexsus 1.5 array('Galleri beskrivelse', 'gallery_description', 0),
659 lexsus 1.5 array('Galleri administrator E-mail', 'gallery_admin_email', 0),
660 lexsus 1.5 array('Adressen til nuke folderen f.eks: http://www.mysite.tld/html/', 'ecards_more_pic_target', 0), // new in cpg1.2.0nuke
661 lexsus 1.5 array('Theme', 'tema', 6),
662 lexsus 1.5 array('specificeret side titel i stedet for >Coppermine', 'nice_titles', 1),
663 djmaze 1.10 // Album list view
664 lexsus 1.5 'Album liste visning',
665 lexsus 1.5 array('Bredde på hoved tabellen (pixels eller %)', 'main_table_width', 0),
666 lexsus 1.5 array('Antal Under-kategorier at vise pr side', 'subcat_level', 0),
667 lexsus 1.5 array('Antal af album at vise pr. side', 'albums_per_page', 0),
668 lexsus 1.5 array('Antal kolonner i album listen', 'album_list_cols', 0),
669 lexsus 1.5 array('Størrelse af minibilleder i pixels', 'alb_list_thumb_size', 0),
670 lexsus 1.5 array('Indhold på hovedsiden', 'main_page_layout', 0),
671 lexsus 1.5 array('Vis øverste album niveaus minibilleder i kategorier', 'first_level', 1),
672 djmaze 1.10 // Thumbnail view
673 lexsus 1.5 'minibilleder visning',
674 lexsus 1.5 array('Antal kolonner på minibilleder siden', 'thumbcols', 0),
675 lexsus 1.5 array('Antal rækker på minibilleder siden', 'thumbrows', 0),
676 lexsus 1.5 array('Max antal minibilleder pr side', 'max_tabs', 0),
677 lexsus 1.5 array('Vis billedeoverskriften (i tilføjelse til titel) nedenfor minibillede', 'caption_in_thumbview', 1),
678 lexsus 1.5 array('Vis antal af kommentarer nedenfor minibilledet', 'display_comment_count', 1),
679 lexsus 1.5 array('Standard sortering af billeder', 'default_sort_order', 3),
680 lexsus 1.5 array('Minimum antal stemmer for billede før visning i \'top karakter\' listen', 'min_votes_for_rating', 0),
681 lexsus 1.5 array('Alternativ og titel tekst af minibillede. Vis titel og nøgleord i stedet for bildeinfo', 'seo_alts', 1), // new in cpg1.2.0nuke
682 djmaze 1.10 // Display Image & Comment settings
683 lexsus 1.5 'Bilde visning og Kommentar Indstillinger',
684 lexsus 1.5 array('Bredde for tabellen til visning af billeder (pixels eller %)', 'picture_table_width', 0),
685 lexsus 1.5 array('Billede information er synlig som standard', 'display_pic_info', 1),
686 lexsus 1.5 array('Filtrer bande ord i kommentarer', 'filter_bad_words', 1),
687 lexsus 1.5 array('Tillad smilies i kommentarer', 'enable_smilies', 1),
688 lexsus 1.5 array('Tillad flere kommentarer på et bilde fra samme bruger', 'disable_flood_protection', 1), // new in cpg1.2.0nuke
689 lexsus 1.5 array('Sende e-Mail til admin når nye kommentarer skrives' , 'comment_email_notification', 1), // new in cpg1.2.0nuke
690 lexsus 1.5 array('Max længde for billedbeskrivelse', 'max_img_desc_length', 0),
691 lexsus 1.5 array('Max længde på et ord', 'max_com_wlength', 0),
692 lexsus 1.5 array('Max antal linjer i en kommentar', 'max_com_lines', 0),
693 lexsus 1.5 array('Maximum længde på en kommentar', 'max_com_size', 0),
694 lexsus 1.5 array('Vis film rulle', 'display_film_strip', 1),
695 lexsus 1.5 array('Antal emner i film rulle', 'max_film_strip_items', 0),
696 lexsus 1.5 array('Tillade visning af bilder i fuld størrelse fra anonyme brugere', 'allow_anon_fullsize', 1), // new in cpg1.2.0nuke
697 lexsus 1.5 array('Antal dage en bruger skal vente på at stemme på samme bilde flere ganger','keep_votes_time',0), // new in cpg1.2.2c nuke
698 lexsus 1.5 array('Vis billede i fuld størrelse i slideshow','fullsize_slideshow',1),
699 lexsus 1.5 array('Vis blokke på højre side', 'right_blocks', 1), // new 1.2.2
700 djmaze 1.10 // Pictures and thumbnails settings
701 lexsus 1.5 'Billede og minibilleder indstillinger',
702 lexsus 1.5 array('Kvalitet på JPEG filer', 'jpeg_qual', 0),
703 lexsus 9.6 array('Indsæt vandmærke på billede', 'watermark', 1),
704 lexsus 1.5 array('Maks størrelse på minibilleder <b>*</b>', 'thumb_width', 0),
705 lexsus 1.5 array('Brug dimension ( bredde, højde eller maksimum af de to til minibilleder )<b>*</b>', 'thumb_use', 7),
706 lexsus 1.5 array('Opret mellemstore billeder', 'make_intermediate', 1),
707 lexsus 1.5 array('Max bredde eller højde for et mellemstort billede <b>*</b>', 'picture_width', 0),
708 lexsus 1.5 array('Max størrelse for uploadet billeder (KB)', 'max_upl_size', 0),
709 lexsus 1.5 array('Max bredde eller højde for uploadet billeder (pixels)', 'max_upl_width_height', 0),
710 lexsus 1.5 array('Tillade upload af flere filer med samme filnavn', 'samename', 1),
711 djmaze 1.10 // User settings
712 lexsus 1.5 'Bruger indstillinger',
713 nanocaio 9.5 array('Tillad registrering af nye brugere', 'allow_user_registration', 1),
714 djmaze 1.10 /*
715 djmaze 1.10 array('User registration requires e-mail-verification', 'reg_requires_valid_email', 1),
716 djmaze 1.10 array('Tillad to brugere at have samme e-mail-adresse', 'allow_duplicate_emails_addr', 1),
717 djmaze 1.10 */
718 lexsus 1.5 array('Brugere kan have private albums', 'allow_private_albums', 1),
719 lexsus 1.5 array('Vis bruger avatar i stedet for privat album bilde', 'avatar_private_album', 1),
720 djmaze 1.10 // Custom fields for image description
721 lexsus 1.5 'Brugerdefinerede felter til billedbeskrivelse (lad det forblive blanke, hvis ikke de skal bruges)',
722 lexsus 1.5 array('Felt 1 navn', 'user_field1_name', 0),
723 lexsus 1.5 array('Felt 2 navn', 'user_field2_name', 0),
724 lexsus 1.5 array('Felt 3 navn', 'user_field3_name', 0),
725 lexsus 1.5 array('Felt 4 navn', 'user_field4_name', 0),
726 djmaze 1.10 // Pictures and thumbnails advanced settings
727 lexsus 1.5 'Avancerede billede og minibillede indstillinger',
728 lexsus 1.5 array('Vis ikon for private album for anononyme brugere', 'show_private', 1),
729 lexsus 1.5 array('Forbudte karakterer i filnavne', 'forbiden_fname_char', 0),
730 lexsus 1.5 array('Accepterede filtyper for uploadede billeder', 'allowed_file_extensions', 0),
731 lexsus 1.5 array('Program til skalering af billeder', 'thumb_method', 2),
732 lexsus 1.5 array('Sti til ImageMagick/netpbm \'konveter\' værktøj (eksempel /usr/bin/X11/)', 'impath', 0),
733 lexsus 1.5 array('Tillad billedetyper (kun aktiv ved brug af ImageMagick)', 'allowed_img_types', 0),
734 lexsus 1.5 array('Kommandolinje indstillinger ved brug af ImageMagick', 'im_options', 0),
735 lexsus 1.5 array('Læs EXIF data i JPEG filer', 'read_exif_data', 1),
736 lexsus 1.5 array('Læs IPTC data i JPEG filer', 'read_iptc_data', 1), // new in cpg1.2.0nuke
737 lexsus 1.5 array('Album folder <b>*</b>', 'fullpath', 0),
738 lexsus 1.5 array('Mappen for bruger billeder <b>*</b>', 'userpics', 0),
739 lexsus 1.5 array('Foranstillet navn på mellembilleder <b>*</b>', 'normal_pfx', 0),
740 lexsus 1.5 array('Foranstillet navn på minibilleder <b>*</b> <b>*</b>', 'thumb_pfx', 0),
741 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis filnavn', 'picinfo_display_filename', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
742 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis album navn', 'picinfo_display_album_name', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
743 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis fil størrelse', 'picinfo_display_file_size', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
744 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis dimensioner', 'picinfo_display_dimensions', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
745 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis antal viste', 'picinfo_display_count_displayed', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
746 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis URL', 'picinfo_display_URL', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
747 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis URL som bogmærke link', 'picinfo_display_URL_bookmark', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
748 lexsus 1.5 array('Billedeinfo vis fav. album link', 'picinfo_display_favorites', '1'), // new in cpg1.2.0nuke
749 djmaze 1.10 // Cookies &amp; Charset settings
750 lexsus 1.5 'Cookies &amp; tegn-kodnings indstillinger',
751 lexsus 1.5 array('Navn på cookie brugt af dette system', 'cookie_name', 0),
752 lexsus 1.5 array('Stien til cookie brugt at dette system', 'cookie_path', 0),
753 lexsus 1.5 // array('Character encoding', 'charset', 4),
754 lexsus 1.5 'Avancerede indstillinger',
755 lexsus 1.5 array('Aktiver fejlfindings tilstand', 'debug_mode', 1),
756 lexsus 1.5 '<br /><div align="center">(*) Felt markeret med * skal ikke ændres hvis du allerede har billeder i galleriet</div><br />'
757 lexsus 1.5 );
758 akamu 1.9 // end left side interpretation

Language notes have been compilied by Akamu from ethnologue.com

Code Credits - Privacy Policy