Dragonfly CMS logo Server sponsored and hosted by
DedicatedNOW
CVS logo  
.:: Home :: Dev. Resources :: Forums ::.
Dragonfly CMS CVS Repository
 Location: / cvs / l10n / swedish / main.php
This is a web interface to the Dragonfly CMS CVS tree. You can browse the file hierarchy by picking directories. If you pick a file, you will see the revision history for that file.
Selecting a revision number will show that revision of the file. There are links at each revision to display diffs, annotate and download.
Note: Info about CVS and our commits can be found at our CVS Info Forum

To download a full language pack, please use our free anonymous cvs, more information in our forums...

File name: l10n/swedish/main.php
Revision : 9.16 (8 years 6 months 2 weeks 4 days 15 hours 28 minutes 52 seconds ago) by nanocaiordo
Changed : +13 -13 lines
Comment: translated and improved by Johan Gustafsson, thank you.


# Author Rev Line
1 akamu 1.1 <?php
2 akamu 1.1 /*********************************************
3 akamu 1.11 CPG Dragonfly™ CMS
4 akamu 1.1 ********************************************
5 akamu 1.6 Copyright © 2004-2005 by CPG-Nuke Dev Team
6 nanocaio 9.15 http://www.dragonflycms.org
7 akamu 1.1  
8 akamu 1.8 Dragonfly is released under the terms and conditions
9 trevor 1.3 of the GNU GPL version 2 or any later version
10 akamu 1.6 Last modification notes:
11 akamu 1.7 $Source: /cvs/l10n/swedish/main.php,v $
12 nanocaio 9.16 $Revision: 9.15 $
13 nanocaio 9.12 $Author: nanocaiordo $
14 akamu 1.9 Per Malmberg per(at)pmalmberg.com
15 akamu 1.9 David Kleppens david(at)stinget.se
16 akamu 1.8 Magnus maco(at)home.se
17 nanocaio 9.16 $Date: 2005/09/30 23:48:29 $
18 akamu 1.9  
19 akamu 1.9 Encoding test: n-array summation ∑ latin ae w/ acute ǽ
20 akamu 1.12 *******************************************************/
21 trevor 1.3 if (!defined('CPG_NUKE')) { exit; }
22 akamu 1.1 global $MAIN_CFG;
23 akamu 1.1 define('_CHARSET','UTF-8');
24 akamu 1.1 define('_BROWSER_LANGCODE','sv');
25 trevor 9.4  
26 trevor 9.4 // Translators: only change this link if you have support documentation to offer on your community site, if you have one
27 trevor 9.10 define('_HELP_LINK','http://dragonflycms.org/Wiki.html');
28 trevor 9.4  
29 akamu 1.1 define('_DATESTRING','%A, %d %B %Y (%H:%M:%S)');
30 akamu 1.1 define('_DATESTRING2','%A, %B %d');
31 akamu 1.1 define('_DATESTRING3','%d-%b-%Y');
32 akamu 1.11 //%1 is replaced by the month name, %2 day, %3 year
33 akamu 1.11 define('_DATESTRING4','%1$s, %2$s %3$s');
34 akamu 1.1  
35 akamu 1.1 define('_TEXT_DIR','ltr');
36 akamu 1.1 define('_ALIGN_TEXT','left');
37 akamu 1.1 define('_SEARCH','Sök');
38 akamu 1.1 define('_LOGIN','Logga in');
39 akamu 1.1 define('_WRITES','skriver');
40 akamu 1.9 define('_POSTEDON','Skriven');
41 akamu 1.1 define('_NICKNAME','Alias');
42 akamu 1.1 define('_PASSWORD','Lösenord');
43 akamu 1.1 define('_WELCOMETO','Välkommen till');
44 akamu 1.1 define('_EDIT','Redigera');
45 akamu 1.1 define('_DELETE','Radera');
46 akamu 1.1 define('_POSTEDBY','Postad av');
47 akamu 1.1 define('_READS','läsningar');
48 nanocaio 9.14 define('_GOBACK','[ '.(isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) ? '<a href="'.$_SERVER['HTTP_REFERER'].'">Gå Tillbaka</a>' : '<a href="javascript:history.go(-1)">Gå Tillbaka</a>').' ]');
49 akamu 1.1 define('_COMMENTS','kommentarer');
50 akamu 1.9 define('_PASTARTICLES','Föregående artiklar');
51 akamu 1.9 define('_OLDERARTICLES','Äldre artiklar');
52 akamu 1.1 define('_BY','av');
53 akamu 1.1 define('_ON',' ');
54 akamu 1.1 define('_LOGOUT','Logga ut');
55 akamu 1.9 define('_WAITINGCONT','Väntande innehåll');
56 akamu 1.1 define('_WREVIEWS','Recensioner');
57 akamu 1.1 define('_WLINKS','Länkar');
58 akamu 1.1 define('_ONEDAY','På en dag som denna...');
59 nanocaio 9.14 define('_ASREGISTERED','Har du inget medlemskap än? Du kan <a href="'.getlink('Your_Account&amp;file=register').'">bli medlem</a>. Som registrerad medlem har du lite fördelar som en temaväljare, kommentarsinställningar och möjligheten att skriva kommentarer under ditt eget namn.');
60 akamu 1.1 define('_MENUFOR','Meny för');
61 akamu 1.1 define('_NOBIGSTORY','Det finns inget Het Nyhet för Dagen, ännu.');
62 akamu 1.9 define('_BIGSTORY','Dagens mest lästa nyhet är:');
63 akamu 1.1 define('_SURVEY','Undersökning');
64 akamu 1.1 define('_POLLS','Undersökningar');
65 akamu 1.1 define('_PCOMMENTS','Kommentarer:');
66 akamu 1.1 define('_RESULTS','Resultat');
67 akamu 1.9 define('_HREADMORE','Läs mer...');
68 akamu 1.1 define('_CURRENTLY','Det finns för närvarande,');
69 akamu 1.1 define('_GUESTS','gäst(er) och');
70 akamu 9.3 define('_MEMBERS','medlem(ar) som är online.');
71 akamu 1.1 define('_YOUARELOGGED','Du är inloggad som');
72 akamu 1.1 define('_YOUHAVE','Du har');
73 akamu 1.1 define('_PRIVATEMSG','privata meddelanden.');
74 nanocaio 9.14 define('_YOUAREANON','Du är en anonym besökare. Du kan registrera dig gratis genom att fylla i detta <a href="'.getlink('Your_Account&amp;file=register').'">formulär</a>');
75 akamu 1.1 define('_NOTE','Notera:');
76 akamu 1.1 define('_ADMIN','Admin:');
77 akamu 1.1 define('_WERECEIVED','Vi har haft');
78 akamu 1.1 define('_PAGESVIEWS','sidvisningar sedan');
79 akamu 1.1 define('_TOPIC','Ämne det ska postas under');
80 akamu 1.1 define('_UDOWNLOADS','Nedladdningar');
81 akamu 1.1 define('_VOTE','Rösta');
82 akamu 1.1 define('_VOTES','Röster');
83 akamu 1.9 define('_MVIEWADMIN','Visa för: Endast Administratörer');
84 akamu 1.9 define('_MVIEWUSERS','Visa för: Endast Medlemmar');
85 akamu 1.9 define('_MVIEWANON','Visa för Endast Anonyma besökare');
86 akamu 1.9 define('_MVIEWALL','Visa för: Alla Besökare');
87 akamu 1.1 define('_EXPIRELESSHOUR','Förfaller inom en timme');
88 akamu 1.1 define('_EXPIREIN','Förfaller om');
89 akamu 1.1 define('_UNLIMITED','Obegränsat');
90 akamu 1.1 define('_HOURS','Timmar');
91 akamu 1.1 define('_RSSPROBLEM','Det är för närvarande problem med rubriker från denna webbplats');
92 akamu 1.1 define('_SELECTLANGUAGE','Välj Språk');
93 akamu 1.1 define('_SELECTGUILANG','Välj Språk för gränssnitt:');
94 akamu 1.1 define('_NONE','Ingen');
95 akamu 1.1 define('_BLOCKPROBLEM','<center>Det är ett problem med detta Block just nu.</center>');
96 akamu 1.1 define('_BLOCKPROBLEM2','<center>Deta finns inget innehåll i detta Block just nu.</center>');
97 akamu 1.1 define('_MODULENOTACTIVE','Ledsen, denna Modul är inte Aktiverad!');
98 akamu 1.1 define('_NOACTIVEMODULES','Inaktiva Moduler');
99 akamu 1.1 define('_MODULENOEXIST','We\'re sorry, but the requested file, %s, does not appear to exist');
100 akamu 1.1 define('_FORADMINTESTS','(för Admin test)');
101 akamu 1.1 define('_BBFORUMS','Forum');
102 akamu 1.1 define('_ACCESSDENIED','Tillgång Nekas');
103 akamu 1.1 define('_RESTRICTEDAREA','Du försöker komma åt en spärrad avdelning.');
104 nanocaio 9.13 define('_MODULEUSERS','Denna avdelning är bara öppen för <i>Registerade användare</i><br /><br />Du kan Registrera dig helt gratis genom att klicka <a href="'.getlink('Your_Account&amp;file=register').'\">här</a>, efter det att du registrerat dig och fått dina uppgifter<br />så kommer du åt denna avdelning. Tack!.<br /><br />');
105 nanocaio 9.14 define('_MODULEUSERS2','Du kan registrera dig gratis genom att följa <a href="'.getlink('Your_Account&amp;file=register').'">den här</a> länken, och därigenom få tillgång till den här delev av sidan<br /><br />Tack för din försåtelse.');
106 nanocaio 9.13 define('_MODULESADMINS','Denna avdelning är endast tillgänglig för <i>Administratörer</i><br /><br />');
107 akamu 1.9 define('_MODULESGROUPS','grupptillhörighet krävs');
108 akamu 1.1 define('_HOME','Hem');
109 akamu 1.1 define('_HOMEPROBLEM','Det finns ett problem: Vi har ingen hemsida!');
110 akamu 1.1 define('_ADDAHOME','Lägg till en modul i menyn');
111 akamu 1.9 define('_HOMEPROBLEMUSER','Vi har ett problem med hemsidan. Var god försök senare!');
112 akamu 1.1 define('_MORENEWS','Mer i nyhetssektionen');
113 akamu 1.1 define('_ALLCATEGORIES','Alla kategorier');
114 akamu 1.9 define('_SPAMGUARDPROTECTED','SpamGuard har hindrat detta meddelnade från att skickas');
115 akamu 1.9 define('_M_CHARS','Max: %s tecken');
116 akamu 1.1  
117 akamu 1.9 define('_SYS_MESSAGE','Systemmeddelande');
118 akamu 1.9 define('_SYS_MESSAGES','Systemmeddelanden');
119 akamu 1.9 define('_SYS_MAINTENANCE','Systemet är för närvarande i underhållsläge.');
120 nanocaio 9.14 define('_SYS_DEMO','Du kör i administrativt demoläge.<br />Du kan inte göra några ändringar i databasen<br /><a href="'.adminlink('logout').'">Logga ut mig!</a>');
121 akamu 1.1  
122 akamu 1.1 define('_DATE','Datum');
123 akamu 1.1 define('_HOUR','Timme');
124 akamu 1.1 define('_UMONTH','Månad');
125 akamu 1.1 define('_YEAR','År');
126 akamu 1.1 define('_JANUARY','Januari');
127 akamu 1.1 define('_FEBRUARY','Februari');
128 akamu 1.1 define('_MARCH','Mars');
129 akamu 1.1 define('_APRIL','April');
130 akamu 1.1 define('_MAY','Maj');
131 akamu 1.1 define('_JUNE','Juni');
132 akamu 1.1 define('_JULY','Juli');
133 akamu 1.1 define('_AUGUST','Augusti');
134 akamu 1.1 define('_SEPTEMBER','September');
135 akamu 1.1 define('_OCTOBER','Oktober');
136 akamu 1.1 define('_NOVEMBER','November');
137 akamu 1.1 define('_DECEMBER','December');
138 akamu 1.1  
139 akamu 1.8 define('_MONDAY','Måndag');
140 akamu 1.8 define('_TUESDAY','Tisdag');
141 akamu 1.8 define('_WEDNESDAY','Onsdag');
142 akamu 1.8 define('_THURSDAY','Torsdag');
143 akamu 1.8 define('_FRIDAY','Fredag');
144 akamu 1.8 define('_SATURDAY','Lördag');
145 akamu 1.8 define('_SUNDAY','Söndag');
146 akamu 1.8  
147 akamu 1.8 define('_ABR_MONDAY','Mån');
148 akamu 1.8 define('_ABR_TUESDAY','Tis');
149 akamu 1.8 define('_ABR_WEDNESDAY','Ons');
150 akamu 1.8 define('_ABR_THURSDAY','Tors');
151 akamu 1.8 define('_ABR_FRIDAY','Fre');
152 akamu 1.8 define('_ABR_SATURDAY','Lör');
153 akamu 1.8 define('_ABR_SUNDAY','Sön');
154 akamu 1.1  
155 akamu 1.1 define('_BWEL','Välkommen');
156 akamu 1.1 define('_BPM','Privata meddelanden');
157 akamu 1.1 define('_BUNREAD','Olästa');
158 akamu 1.1 define('_BREAD','Lästa');
159 akamu 1.1 define('_BMEMP','Medlemskap');
160 akamu 1.1 define('_BLATEST','Senaste');
161 akamu 1.1 define('_BTD','Nya idag');
162 akamu 1.1 define('_BYD','Nya igår');
163 akamu 1.1 define('_BOVER','Genomsnittligt');
164 akamu 1.9 define('_BVISIT','Besökare on-line');
165 akamu 1.1 define('_BVIS','Besökare');
166 akamu 1.1 define('_BMEM','medlemmar');
167 akamu 1.1 define('_BTT','Totalt');
168 akamu 1.1 define('_BON','Online nu');
169 akamu 1.1 define('_BREG','Registrera');
170 akamu 1.1 define('_BROADCAST','Skicka ut Publikt Meddelande');
171 akamu 1.1 define('_BROADCASTFROM','Publikt Meddelande från');
172 akamu 1.1 define('_TURNOFFMSG','Slå av Publikt Meddelande');
173 akamu 1.1 define('_JOURNAL','Dagbok');
174 akamu 1.1 define('_READMYJOURNAL','Läs min dagbok');
175 akamu 1.1 define('_ADD','lägg till');
176 akamu 1.1 define('_YES','Ja');
177 akamu 1.1 define('_NO','Nej');
178 akamu 1.1 define('_INVISIBLEMODULES','Osynliga Moduler');
179 akamu 1.9 define('_ACTIVEBUTNOTSEE','(Aktiv men osynlig länk)');
180 trevor 1.3 define('_BOTS','Bots');
181 trevor 1.3  
182 akamu 1.8 define('_UM','Dragonfly Update Monitor');
183 akamu 1.9 define('_UM_F','Kunde inte kontakta uppdaterings servern. Försök igen senare.');
184 akamu 1.8 define('_UM_G','Du använder den senaste versionen av Dragonfly');
185 akamu 1.8 define('_UM_R','Vänligen <a href="%2$s" target="_blank">uppgradera</a> till Dragonfly %1$s');
186 akamu 1.1  
187 akamu 1.1 define('_TEAM','Team');
188 akamu 1.8 define('_LINKAPPROVEDMSG','Gratulerar! Den webb-länk som du registrerade har blivit godkänd. Vänligen länka tillbaka till oss och skicka ett mail med URL:en när du gjort så.');
189 akamu 1.1 define('_MODREQLINKS','Mod. Länkar');
190 akamu 1.1 define('_BROKENLINKS','Brutna Länkar');
191 akamu 1.1 define('_MODREQDOWN','Mod. Nedladdningar');
192 akamu 1.1 define('_BROKENDOWN','Brutna Nedladdningar');
193 akamu 1.9 define('_PAGEGENERATION','Sidgenerering:');
194 akamu 1.1 define('_SECONDS','Sekunder');
195 akamu 1.11 // http://php.net/sprintf#AEN134707
196 akamu 1.11 define('_PAGEFOOTER','Page Generation in %1$s seconds and %2$s DB Queries in %3$s seconds');
197 akamu 1.9 define('_YOUHAVEONEMSG','Du har 1 Nytt privat meddelande');
198 akamu 1.9 define('_NEWPMSG','Nytt privat meddelande');
199 akamu 1.1 define('_CONTRIBUTEDBY','inskickat av');
200 akamu 1.1 define('_CHAT','Chat');
201 akamu 1.1 define('_REGISTERED','Registrerade');
202 akamu 1.1 define('_CHATGUESTS','Gäster');
203 akamu 1.9 define('_USERSTALKINGNOW','Användare som chattar just nu');
204 akamu 1.9 define('_ENTERTOCHAT','Enter för att chatta');
205 akamu 1.9 define('_CHATROOMS','Tillgängliga rum');
206 akamu 1.9 define('_ALLTOPICS','Alla ämnen');
207 akamu 1.9 define('_ASSOTOPIC','Associerade ämnen');
208 akamu 1.1 define('_HELLO','Hej');
209 akamu 1.1 define('_ALL','Alla');
210 akamu 1.1 define('_URL','URL');
211 akamu 1.1 define('_SUBJECT','Ämne');
212 akamu 1.1 define('_PREVIEW','Förhandsgranska');
213 akamu 1.1 define('_SEND','Skicka');
214 akamu 1.9 define('_ANONYMOUS','Anonym');
215 akamu 1.9 define('_BREADCRUMB', 'Avskiljare, visas i sidtiteln mellan orden');
216 akamu 1.2 define('_BC_DELIM',isset($MAIN_CFG['global']['crumb']) ? $MAIN_CFG['global']['crumb'] : '&gt;&gt;');
217 nanocaio 9.16 define('_RESET','Återställ');
218 nanocaio 9.16 define('_AT','för');
219 nanocaio 9.16 define('_LASTMSGS','Sista %s Forum Meddelande');
220 nanocaio 9.16 define('_LASTPOSTBY','Sista meddelandet %1$s in %2$s på %3$s');
221 akamu 1.1  
222 akamu 1.1 define('_CREDITS_TITLE','Credits');
223 nanocaio 9.16 define('_CREDITS_PRODUCT','Produkt');
224 nanocaio 9.16 define('_CREDITS_DESC','Beskrivning');
225 nanocaio 9.16 define('_CREDITS_AUTHORS','Upphovsmän');
226 akamu 1.1  
227 akamu 1.9 define('_PP_TITLE','Integritetspolicy');
228 akamu 1.9 define('_PP_MODIFY','Modifiera detta meddelande');
229 akamu 1.1  
230 trevor 9.8 define('_SENDERNAME','Ditt namn');
231 trevor 9.8 define('_SENDEREMAIL','Din e-post adress');
232 trevor 9.8 define('_RECIPIENTNAME','Din väns namn ');
233 trevor 9.8 define('_RECIPIENTEMAIL','Din väns e-post adress');
234 trevor 9.8  
235 nanocaio 9.16 define('_REASONS_0','Som Är');
236 trevor 9.5 define('_REASONS_1','Off Topic');
237 trevor 9.5 define('_REASONS_2','Flamebait');
238 trevor 9.5 define('_REASONS_3','Troll');
239 nanocaio 9.11 define('_REASONS_4','Upprepad');
240 nanocaio 9.11 define('_REASONS_5','Insiktfull');
241 nanocaio 9.11 define('_REASONS_6','Intressant');
242 nanocaio 9.11 define('_REASONS_7','Informativ');
243 nanocaio 9.11 define('_REASONS_8','Kul');
244 nanocaio 9.11 define('_REASONS_9','Överskattad');
245 nanocaio 9.11 define('_REASONS_10','Underskattad');
246 trevor 9.5  
247 akamu 1.1 /* My Account Tools Block */
248 akamu 1.9 define('_TB_BLOCK','Mitt Konto-verktyg');
249 akamu 1.9 define('_TB_TASKS','Uppgifter');
250 akamu 1.1 define('_TB_INFO','Information');
251 akamu 1.9 define('_TB_PROFILE_INFO','Min publika profil');
252 akamu 1.9 define('_TB_EDIT_PROFILE','Min publika information');
253 akamu 1.9 define('_TB_EDIT_REG','Min registrerings detaljer');
254 akamu 1.8 define('_TB_EDIT_PRIVATE','Min privata information');
255 akamu 1.9 define('_TB_EDIT_AVATAR','Min ikon');
256 akamu 1.8 define('_TB_DELETE','Radera mitt konto');
257 akamu 1.8 define('_TB_CONFIG','Inställningar');
258 akamu 1.8 define('_TB_EDIT_PREFS','Mina inställningar');
259 akamu 1.9 define('_TB_EDIT_HOME','Inställningar för min hemsida');
260 akamu 1.9 define('_TB_EDIT_COMM','Inställningar för mina kommentarer');
261 akamu 1.8 define('_TB_PERSONAL','Personligt');
262 akamu 1.8 define('_TB_PERSONAL_GALLERY','Mitt galleri');
263 akamu 1.8 define('_TB_PERSONAL_JOURNAL','Min Blog');
264 akamu 1.8 define('_TB_PRIVMSGS','Privata Meddelanden');
265 akamu 1.8 define('_TB_PRIVMSGS_INBOX','Inkorg');
266 akamu 1.8 define('_TB_PRIVMSGS_OUTBOX','Utkorg');
267 akamu 1.8 define('_TB_PRIVMSGS_SENTBOX','Skickat');
268 akamu 1.8 define('_TB_PRIVMSGS_SAVEBOX','Sparat');
269 akamu 1.8 define('_TB_PRIVMSGS_SEND','Skicka meddelande');
270 akamu 1.1 /* END My Account Tools Block */
271 akamu 1.1  
272 akamu 1.1 /* ---- Begin modified block-User_Info english ----*/
273 akamu 1.8 define('_USER_INFO','Användarinformation');
274 akamu 1.1 define('_SECURITYCODE','Säkerhetskod');
275 akamu 1.9 define('_TYPESECCODE','Skriv säkerhetskod');
276 akamu 1.9 define('_MEMBERSOPTIONS','Medlemsinställningar');
277 akamu 1.9 define('_READSEND','Läs dina privata meddelande. Skicka till andra.');
278 akamu 1.1 define('_INBOX','Inkommande');
279 akamu 1.1 define('_NEW','Nya');
280 akamu 1.1 define('_ACCOUNTOPTIONS','Ditt Konto. Ändra inställningar och läs dina meddelanden..');
281 akamu 1.1 define('_LOGOUTACCT','Logga ut.');
282 akamu 1.9 define('_LOGOUTADMINACCT','Logga ut som admin.');
283 akamu 1.9 define('_BLOGIN','Ditt konto');
284 akamu 1.1 define('_BFLOGIN','Forumprofil');
285 akamu 1.1 define('_BHID','Dold');
286 akamu 1.9 define('_WHOWHERE','Vem är här inne');
287 akamu 1.9 define('_STAFFONL','Ansvariga inloggade');
288 akamu 1.9 define('_STAFFNONE','Inga ansvariga inloggade!');
289 akamu 1.1  
290 akamu 1.1 /* For Multilingual Modules Block */
291 perm 1.10 define('_COMMUNITY','Gemenskap');
292 perm 1.10 define('_ContentLANG','Innehåll');
293 akamu 1.9 define('_coppermineLANG','Fotogalleri');
294 akamu 1.9 define('_CPGlangLANG','Hjälp översätta');
295 akamu 1.8 define('_DownloadsLANG','Nedladdningar');
296 akamu 1.8 define('_EncyclopediaLANG','Encyklopedi');
297 akamu 1.9 define('_ForumsLANG','Forum');
298 akamu 1.8 define('_ContactLANG','Kontakta oss');
299 akamu 1.8 define('_FAQLANG','FAQ - Hjälp');
300 akamu 1.7 define('_BlogsLANG','Blog');
301 akamu 1.8 define('_Members_ListLANG','Medlemslista');
302 akamu 1.8 define('_NewsLANG','Nyheter');
303 akamu 1.9 define('_ReviewsLANG','Recensioner');
304 akamu 1.9 define('_SearchLANG','Sök');
305 akamu 1.9 define('_StatisticsLANG','Statistik');
306 akamu 1.9 define('_Stories_ArchiveLANG','Nyhetsarkiv');
307 akamu 1.9 define('_Submit_NewsLANG','Skicka in nyheter');
308 akamu 1.9 define('_SurveysLANG','Undersökningar');
309 perm 1.10 define('_TopLANG', 'Topp '.$MAIN_CFG['global']['top']);
310 akamu 1.9 define('_TopicsLANG','Ämnen');
311 akamu 1.9 define('_Private_MessagesLANG','Mina privata meddelanden');
312 akamu 1.9 define('_Tell_a_FriendLANG','Berätta för en vän');
313 akamu 1.9 define('_Web_LinksLANG','Länkar');
314 akamu 1.9 define('_Your_AccountLANG','Mitt konto');
315 akamu 1.12 define('_CPG_EventsLANG','Kalender');
316 akamu 1.9 define('_COMMUNICATION','Kommunikation');
317 akamu 1.9 define('_FRIENDS','Vänner');
318 akamu 1.9 define('_STORE','Affär');
319 akamu 1.9 define('_PRODUCTS','Produkter');
320 akamu 1.9 define('_DONATE','Donera');
321 akamu 1.9 define('_HELP','Hjälp');
322 akamu 1.9 define('_GALLERIES','Gallerier');
323 akamu 1.1 define('_DOCS','Documentation');
324 akamu 1.9 define('_RULES','Regler & föreskrifter');
325 akamu 1.9 define('_MENU','Huvudmeny');
326 akamu 1.1  
327 akamu 1.1 /* END Multilingual Modules Block */
328 akamu 1.1 /* START Newsletter Block */
329 akamu 1.9 define('_NEWSLETTERBLOCKSUBSCRIBED','Du <strong>är</strong> prenumerant på<br />vårt nyhetsbrev.');
330 akamu 1.9 define('_NEWSLETTERBLOCKNOTSUBSCRIBED','Du är <strong>inte</strong> prenumerant på<br />vårt nyhetsbrev.');
331 akamu 1.9 define('_NEWSLETTERBLOCKREGISTER','Du måste vara en <br /><strong>registrerad användare</strong><br />för att få nyhetsbrevet');
332 akamu 1.9 define('_NEWSLETTERBLOCKSUBSCRIBE','Prenumerera');
333 akamu 1.9 define('_NEWSLETTERBLOCKUNSUBSCRIBE','Säg upp prenumerationen');
334 akamu 1.9 define('_NEWSLETTERBLOCKREGISTERNOW','Registrera nu!');
335 akamu 1.1 /* END Newsletter Block */
336 akamu 1.1  
337 akamu 1.1 /* START class phpmailer lang array */
338 akamu 1.1 $PHPMAILER_LANG = array();
339 akamu 1.1 $PHPMAILER_LANG["provide_address"] = 'Du måste ange minst en mottagares e-postadress.';
340 akamu 1.1 $PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' mailer stöds inte.';
341 akamu 1.1 $PHPMAILER_LANG["execute"] = 'Kunde inte köra: ';
342 akamu 1.1 $PHPMAILER_LANG["instantiate"] = 'Kunde inte initiera e-postfunktion.';
343 akamu 1.1 $PHPMAILER_LANG["authenticate"] = 'SMTP fel: Kunde inte autentisera.';
344 akamu 1.1 $PHPMAILER_LANG["from_failed"] = 'Följande avsändaradress är felaktig: ';
345 akamu 1.1 $PHPMAILER_LANG["recipients_failed"] = 'SMTP fel: Följande mottagare är felaktig: ';
346 akamu 1.1 $PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"] = 'SMTP fel: Data accepterades inte.';
347 akamu 1.1 $PHPMAILER_LANG["connect_host"] = 'SMTP fel: Kunde inte ansluta till SMTP-server.';
348 akamu 1.1 $PHPMAILER_LANG["file_access"] = 'Ingen åtkomst till fil: ';
349 akamu 1.1 $PHPMAILER_LANG["file_open"] = 'Fil fel: Kunde inte öppna fil: ';
350 akamu 1.9 $PHPMAILER_LANG["encoding"] = 'Okänt kodningsformat: ';
351 akamu 1.1 /* END class phpmailer lang array */
352 akamu 1.1  
353 akamu 1.1 /**************************
354 akamu 1.1 ADMNINISTRATION SECTION
355 akamu 1.1 **************************/
356 akamu 1.1 define('_SAVECHANGES','Spara Ändringar');
357 akamu 1.9 define('_LANGUAGE','Språk');
358 akamu 1.1 define('_FUNCTIONS','Funktioner');
359 akamu 1.1 define('_SHOW','Visa');
360 akamu 1.1 define('_TO','Till');
361 akamu 1.1 define('_DAY','Dag');
362 akamu 1.1 define('_LAST','Senast');
363 akamu 1.1 define('_ACTIVE','Aktiv');
364 akamu 1.1 define('_DEACTIVATE','Inaktivera');
365 akamu 1.1 define('_INACTIVE','Inaktiv');
366 akamu 1.1 define('_ACTIVATE','Aktivera');
367 akamu 1.1 define('_ACTIVATE2','Aktivera?');
368 akamu 1.1 define('_VIEW','Synligt för');
369 akamu 1.1 define('_VIEWPRIV','Vem kan se detta?');
370 akamu 1.9 define('_MVADMIN','Endast administratörer');
371 akamu 1.9 define('_MVUSERS','Endast medlemmar');
372 akamu 1.9 define('_MVANON','Endast anonyma besökare');
373 akamu 1.9 define('_MVALL','Alla besökare');
374 akamu 1.1 define('_IMAGE','Bild');
375 akamu 1.1 define('_GO','Kör!');
376 akamu 1.1 define('_OPTION','Valfritt');
377 akamu 1.1 define('_CATEGORY','Kategori');
378 akamu 1.9 define('_SUBCATEGORY','Underkategori');
379 akamu 1.1 define('_ID','ID');
380 akamu 1.1 define('_EXPIRATION','Förfaller');
381 akamu 1.1 define('_DAYS','dagarna');
382 akamu 1.1 define('_WARNING','Varning');
383 akamu 1.1 define('_POLLTITLE','Undersökningstitel');
384 akamu 1.1 define('_POLLEACHFIELD','Ange varje valmöjlighet på en egen rad');
385 akamu 1.1 define('_ADDCATEGORY','Addera en Ny Kategori');
386 akamu 1.1 define('_PAGEBREAK','Om du vill ha artikeln uppdelad på ett antal sidor så kan du skriva <b>&lt;!--pagebreak--&gt;</b> där du vill ha sidbyte.');
387 akamu 1.1 define('_SIGNATURE','Signatur');
388 akamu 1.1 define('_DESCRIPTION','Beskrivning');
389 akamu 1.1 define('_EDITCATEGORY','Redigera Kategori');
390 akamu 1.1 define('_IN','i');
391 akamu 1.9 define('_DESCRIPTION255','Beskrivning (max 255 tecken):');
392 akamu 1.1 define('_MODCATEGORY','Modifiera en Kategori');
393 akamu 1.1 define('_SUBMITTER','Inskickad av');
394 akamu 1.1 define('_VISIT','Besök');
395 akamu 1.1 define('_EXTENDEDTEXT','Brödtext');
396 akamu 1.9 define('_CHECKCATEGORIES','Kontrollera kategorier');
397 akamu 1.9 define('_INCLUDESUBCATEGORIES','(inkludera underkategorier)');
398 akamu 1.9 define('_CHECKSUBCATEGORIES','Kontrollera underkategorier');
399 akamu 1.1 define('_VALIDATELINKS','Validera Länkar');
400 akamu 1.1 define('_FAILED','Fungerade inte!');
401 akamu 1.9 define('_BEPATIENT','(ha tålamod tack)');
402 akamu 1.1 define('_VALIDATINGCAT','Kontrollerar kategori (och alla underkategorier)');
403 akamu 1.1 define('_VALIDATINGSUBCAT','Kontrollerar underkategori');
404 akamu 1.1 define('_OK','Ok!');
405 akamu 1.1 define('_CHECK','Kontrollera');
406 akamu 1.1 define('_IGNORE','Ignorera');
407 akamu 1.1 define('_HITS','Träffar');
408 akamu 1.11 define('_FILESIZE', 'File Size');
409 akamu 1.9 define("_EZTHEREIS","Det finns");
410 akamu 1.9 define("_EZSUBCAT","underkategorier");
411 akamu 1.9 define("_EZATTACHEDTOCAT","i denna kategori");
412 akamu 1.9 define("_EZBROKENLINKS","Brutna länkar");
413 akamu 1.9 define("_DELEZLINKCATWARNING","VARNING: Är du säker på att du vill radera den här kategrin?<br /> Även alla underkategorier och tillhörande länkar kommer att raderas!");
414 akamu 1.11  
415 akamu 1.1 // index.php
416 akamu 1.9 define('_DEFHOMEMODULE','Standardmodul för hemsidan');
417 akamu 1.9 define('_MODULEINHOME','Moduler som är laddade på hemsidan:');
418 akamu 1.1 define('_CHANGE','Ändra');
419 akamu 1.9 define('_WHOSONLINE','Vilka är On-line');
420 akamu 1.1 define('_NP_ADMIN','Notepad');
421 akamu 1.9 define('_NP_LOCKED','Anteckningslocket har låsts.<br />Endast en administratör (super user) kan låsa upp det');
422 akamu 1.9 define('_NP_SAVE','Sarade anteckningar');
423 akamu 1.9 define('_NP_UNLOCK','Lås upp anteckningsblocket');
424 akamu 1.9 define('_NP_LOCK','Lås anteckningsblocket');
425 akamu 1.1 // news
426 akamu 1.9 define('_STICKY','Klistrade artiklar');
427 akamu 1.9 define('_ARTICLEUP','Artikel UPP');
428 akamu 1.9 define('_ARTICLEDOWN','Artikel NER');
429 akamu 1.9 define('_UNSTICK','Ta bort klister');
430 akamu 1.1 define('_STICK','Klistrad');
431 akamu 1.1 define('_AUTOMATEDARTICLES','Programmerade Artiklar');
432 akamu 1.1 define('_STORYID','Nyhets ID');
433 akamu 1.1 define('_CURRENTPOLL','Nuvarande undersökning');
434 akamu 1.1  
435 akamu 1.1 // admin.php
436 akamu 1.1 define('_ADMINISTRATION','Administration');
437 akamu 1.9 define('_NOADMINYET','Det finns inget Administratörs Konto ännu, fortsätt med att Skapa Super Användare:');
438 akamu 1.9 define('_CREATEUSERDATA','Vill du skapa en normal användare med samma information?');
439 akamu 1.1 define('_ADMINLOGIN','Administrationsystem Login');
440 akamu 1.1 define('_ADMINID','Admin ID');
441 akamu 1.1 define('_EMAIL','E-post');
442 akamu 1.1 define('_SUBMIT','Skicka');
443 akamu 1.9 define('_YOUARELOGGEDOUT','Du har nu loggats ut!');
444 akamu 1.1 define('_PASSWDNOMATCH','De nya lösenorden matchar inte varandra. Gå tillbaka och försök igen');
445 akamu 1.9 define('_LOGIN_REMEMBERME','Kom ihåg mig?');
446 akamu 1.9 define('_ADMINMENU_LOGOUT','Administration Meny Logga ut');
447 akamu 1.9 define('_PASSWORD_MALFORMED','Var god inkludera åtminstone en siffra, en versal och en gemen i ditt lösenord');
448 akamu 1.1  
449 akamu 1.1 // admins.php
450 akamu 1.1 define('_AUTHORSADMIN','Administratörer');
451 akamu 1.1 define('_NAME','Namn');
452 akamu 1.1 define('_REQUIRED','(krävs)');
453 akamu 1.9 define('_MODIFYINFO','Modifiera info');
454 akamu 1.9 define('_DELAUTHOR','Radera administratör');
455 akamu 1.9 define('_ADDAUTHOR','Lägg till en ny Administratör');
456 akamu 1.1 define('_PERMISSIONS','Rättigheter');
457 nanocaio 9.16 define('_SUPERUSER','Super Användare');
458 nanocaio 9.16 define('_SUPERWARNING','VARNING: Om Super Användaren är ikryssad kommer användarenfå full tillgång till systemet!');
459 akamu 1.9 define('_ADDAUTHOR2','Addera administratör');
460 akamu 1.9 define('_RETYPEPASSWD','Skriv lösenordet igen');
461 akamu 1.9 define('_FORCHANGES','(endast för ändringar)');
462 akamu 1.1 define('_COMPLETEFIELDS','Du måste fylla i alla obligatoriska fält');
463 akamu 1.9 define('_CREATIONERROR','Det uppstod ett fel vid Skapande av administratör');
464 akamu 1.9 define('_AUTHORDEL','Radera administratör');
465 akamu 1.9 define('_PUBLISHEDSTORIES','Denna administratör har publicerade artiklar');
466 akamu 1.1 define('_SELECTNEWADMIN','Vänligen välj en ny administratör för att behålla dem');
467 akamu 1.9 define('_GODNOTDEL','*(Guds kontot kan inte raderas)');
468 akamu 1.9 define('_MAINACCOUNT','Gud admin*');
469 akamu 1.1 define('_USERS','Medlemmar');
470 akamu 1.1  
471 akamu 1.1 // banners.php
472 akamu 1.9 define('_BANNERSADMIN','Banderolladministration');
473 akamu 1.9 define('_DELETEBANNER','Radera banderoll');
474 akamu 1.9 define('_SURETODELBANNER','Är du säker på att du vill radera den här banderollen?');
475 akamu 1.9 define('_EDITBANNER','Redigera banderoll');
476 akamu 1.1  
477 akamu 1.1 // blocks.php
478 akamu 1.9 define('_BLOCKSADMIN','Administrera block');
479 akamu 1.1 define('_CENTER','Centrera');
480 akamu 1.1 define('_CENTERUP','Centrera UPP');
481 akamu 1.1 define('_CENTERDOWN','Centrera NED');
482 akamu 1.9 define('_BLOCKFILE','(Block fil)');
483 akamu 1.1 define('_BLOCKFILE2','FIL');
484 akamu 1.1 define('_BLOCKSYSTEM','SYSTEM');
485 akamu 1.9 define('_ADDNEWBLOCK','Lägg till ett ny block');
486 akamu 1.9 define('_RSSFILE','RSS/RDF filadress');
487 akamu 1.1 define('_ONLYHEADLINES','(Bara för rubriker)');
488 akamu 1.1 define('_REFRESHTIME','Uppdateringsintervall');
489 akamu 1.9 define('_CREATEBLOCK','Skapa block');
490 akamu 1.9 define('_EDITBLOCK','Redigera block');
491 akamu 1.1 define('_BLOCK','Block');
492 akamu 1.9 define('_SAVEBLOCK','Spara block');
493 akamu 1.1 define('_BLOCKACTIVATION','Blockaktivering');
494 akamu 1.9 define('_BLOCKPREVIEW','Detta är en förhandsvisning av block');
495 akamu 1.1 define('_WANT2ACTIVATE','Vill du aktivera detta block?');
496 akamu 1.9 define('_ARESUREDELBLOCK','Är du säker på att du vill ta bort block');
497 akamu 1.1 define('_BLOCKUP','Block UPP');
498 akamu 1.1 define('_BLOCKDOWN','Block NER');
499 akamu 1.9 define('_BLOCKTOP','Flytta blocket till toppen');
500 akamu 1.9 define('_BLOCKBOTTOM','Flytta blocket till botten');
501 akamu 1.1 define('_TITLE','Titel');
502 akamu 1.1 define('_POSITION','Position');
503 akamu 1.1 define('_WEIGHT','Vikt');
504 akamu 1.1 define('_STATUS','Status');
505 akamu 1.1 define('_LEFTBLOCK','Vänsterblock');
506 akamu 1.1 define('_LEFT','Vänster');
507 akamu 1.1 define('_RIGHTBLOCK','Högerblock');
508 akamu 1.1 define('_RIGHT','Höger');
509 akamu 1.1 define('_TYPE','Typ');
510 akamu 1.9 define('_CUSTOM','Egendefinierat');
511 akamu 1.1 define('_FILENAME','Filnamn');
512 akamu 1.9 define('_FILEINCLUDE','(Välj ett egendefinierat block som ska läggas in. Övriga fält ignoreras.)');
513 akamu 1.1  
514 akamu 1.1 // comments.php
515 akamu 1.9 define('_REMOVECOMMENTS','Radera kommentarer');
516 akamu 1.1 define('_SURETODELCOMMENTS','Är du säker på att du vill radera den valda kommentaren och alla dess svar?');
517 akamu 1.1  
518 akamu 1.1 // database.php
519 akamu 1.9 define('_SAVEDATABASE','Säkerhetskopiera databas');
520 akamu 1.1  
521 akamu 1.1 // encyclopedia.php, content.php
522 akamu 1.9 define('_CURRENTSTATUS','Nuvarande status');
523 akamu 1.9 define('_ACTIVATEPAGE','Akivera denna sida?');
524 akamu 1.1  
525 akamu 1.1 // history.php
526 akamu 1.9 define('_EPHEMADMIN','Dagens ord administration');
527 akamu 1.9 define('_ADDEPHEM','Lägg till ett nytt Dagens ord');
528 akamu 1.1 define('_EPHEMDESC','Beskrivning av Dagens Ord');
529 akamu 1.1 define('_EPHEMMAINT','Administration av Dagens Ord (Redigera/Radera):');
530 akamu 1.1 define('_EPHEMEDIT','Redigera Dagens Ord');
531 akamu 1.9 define('_EPHEMDELETE','Radera inlägg');
532 akamu 1.1  
533 akamu 1.1 // headlines.php
534 akamu 1.1 define('_RSSFAIL','Det uppstod ett problem med RSS filadressen');
535 akamu 1.1 define('_RSSTRYAGAIN','Kontrollera adressen och rss-filnamnet, och försök sedan igen.');
536 akamu 1.1 define('_RSSCONTENT','(RSS/RDF Innehåll)');
537 akamu 1.1 define('_IFRSSWARNING','Om du fyller i adressfältet så kommer innehållet du skriver inte att visas!');
538 akamu 1.9 define('_SETUPHEADLINES','(Välj egendefinierat och skriv adressen eller välj en webbplats från listan för att få in deras rubriker)');
539 akamu 1.1 define('_HEADLINESADMIN','Rubrikadministration');
540 akamu 1.9 define('_ADDHEADLINE','Lägg till rubrik');
541 akamu 1.9 define('_EDITHEADLINE','Redigera rubriker');
542 akamu 1.1 define('_SURE2DELHEADLINE','VARNING: Är du säker på att du vill radera denna rubrik?');
543 akamu 1.1  
544 akamu 1.1 // messages.php
545 akamu 1.9 define('_MESSAGESADMIN','Meddelande administration');
546 akamu 1.1 define('_MESSAGETITLE','Titel');
547 akamu 1.1 define('_MESSAGECONTENT','Innehåll');
548 akamu 1.1 define('_ALLMESSAGES','Översikt av meddelanden');
549 akamu 1.1 define('_EDITMSG','Ändra meddelande');
550 akamu 1.1 define('_ADDMSG','Lägg till meddelande');
551 akamu 1.1 define('_REMOVEMSG','Är du säker på att du vill radera detta meddelande? ');
552 akamu 1.1 define('_CHANGEDATE','Ändra startdatum till idag?');
553 akamu 1.1 define('_IFYOUACTIVE','(Om du aktiverar detta meddelande nu, kommer startdatum att sättas till idag)');
554 akamu 1.1  
555 akamu 1.1 // modules.php
556 akamu 1.1 define('_MODULESADMIN','Administrera moduler');
557 akamu 1.1 define('_HOMECONFIG','Inställningar för förstasidan');
558 akamu 1.9 define('_MODULESADDONS','Moduler och Extra');
559 akamu 1.1 define('_INHOME','I Hem');
560 nanocaio 9.13 define('_MODULEHOMENOTE','<b>-= VARNING =-</b><br />Modul som visas med fet text är den modul som visas på din hemsida.<br />Du kan inte deaktivera denna modul eftersom det är standardmodulen!<br />Om du raderar modulens bibliotek så visa ett felmeddelande.<br />Modulen ersätts också med en <i>Hem</i> länk i modul blocket.');
561 akamu 1.1 define('_PUTINHOME','Lägg i Hem');
562 akamu 1.9 define('_SURETOCHANGEMOD','Är du säker på att du vill ändra din hemsida från');
563 akamu 1.9 define('_NOTINMENU','[ <big><strong>&middot;</strong></big> ] betyder att modulen inte kommer att visas med namn och länk i modul blocket/menyn');
564 akamu 1.9 define('_SHOWINMENU','Visa i modul block?');
565 akamu 1.9 define('_CUSTOMTITLE','Egen rubrik');
566 akamu 1.9 define('_MODULEEDIT','Ändra moduler');
567 akamu 1.1 define('_VERSION','Version');
568 akamu 1.9 define('_UPGRADE','Uppgradera till %s');
569 akamu 1.9 define('_DBSIZE','DB storlek');
570 akamu 1.9 define('_CVS_EXPLAIN','Genom CVS kan du komma åt de senaste versionerna av filerna på ett smidigt sätt.<br /><b>MEN</b> den senaste verionen av filerna kan innehålla fel eftersom de inte är en officiell version.<br />Om du är bekant med PHP kan du uppdatera filerna genom att klicka på länken nedan.<br />Glöm inte göra en säkerhetskopia först !!!');
571 akamu 1.9 define('_CVS_UPDATE','Uppdatera från CVS');
572 akamu 1.1  
573 akamu 1.1 // newsletter.php
574 akamu 1.1 define('_FROM','Från');
575 perm 1.10 define('_STAFF','Personalen');
576 perm 1.10 define('_NL_RECIPS','Mottagare');
577 akamu 1.1 define('_SUBSCRIBEDUSERS','Prenumeranter på Nyhetsbrev');
578 perm 1.10 define('_NL_ALLUSERS','Alla medlemmar');
579 perm 1.10 define('_NL_ADMINS','Administratörer');
580 perm 1.10 define('_NL_REGARDS','Med vänliga hälningar');
581 perm 1.10 define('_DISCARD','Börja om med nytt brev');
582 akamu 1.1 define('_REVIEWTEXT','Var god kontrollera innehållet i din text:');
583 akamu 1.1 define('_MANYUSERSNOTE','VARNING! Deta är många mottagare av detta Nyhetsbrev. Var God vänta tills att scriptet har körts klart. Det kan ta några minuter!');
584 perm 1.10 define('_NL_NOUSERS', 'Den valda mottagargruppen har inte några användare.<br />Gå tillbaka och välj en annan grupp.');
585 akamu 1.1 define('_NUSERWILLRECEIVE','Användare kommer att få detta Nyhetsbrev.');
586 nanocaio 9.16 define('_NLUNSUBSCRIBE',"Vi sänder dig detta meddelande därför att du har markerat att du vill få nyhetsbrev från våran hemsidan Du kan välja att avprenumera från vårat nyhetsbrev när som helst gör så här: klicka på <a href=\"".getlink('Your_Account&amp;edit=prefs', true, true)."\">DENNA</a> länk\n\n om du vill a vidare assistans, snälla sänd ett epost till <a href=\"mailto:".$MAIN_CFG['global']['adminmail']."\">våran AdministratÖr</a>");
587 akamu 1.1 define('_NEWSLETTERSENT','Nyhetsbrevet har skickats.');
588 akamu 1.1  
589 akamu 1.1 // referers.php
590 akamu 1.1 define('_WHOLINKS','Vem länkar till vår webbplats?');
591 akamu 1.1 define('_DELETEREFERERS','Radera Länkare');
592 akamu 1.1  
593 akamu 1.1 // settings.php
594 nanocaio 9.12 define('_FOOTER','Footer');
595 nanocaio 9.12 define('_DEBUG', 'Debug');
596 akamu 1.1 define('_SITECONFIG','Webbplats Konfiguration');
597 akamu 1.1 define('_GENSITEINFO','Generell Webbplatsinformation');
598 akamu 1.9 define('_SITENAME','Webbplatsens namn');
599 akamu 1.9 define('_SITEURL','Webbplatsens adress');
600 akamu 1.9 define('_SITELOGO','Webbplatsens logotyp');
601 akamu 1.9 define('_SITESLOGAN','Webbplatsens slogan');
602 akamu 1.9 define('_STARTDATE','Webbplatsens öppningsdatum');
603 akamu 1.9 define('_ADMINEMAIL','E-postadress till administratör');
604 akamu 1.9 define('_ITEMSTOP','Antalet saker att gradera i Topp-modulen');
605 akamu 1.1 define('_STORIESHOME','Antal artiklar som visas på förstasidan');
606 akamu 1.9 define('_OLDSTORIES','Antal artiklar som visas i äldre artiklar-blocket');
607 akamu 1.9 define('_ALLOWANONPOST','Tillåt anonyma gäster att posta?');
608 akamu 1.1 define('_DEFAULTTHEME','Standardtema för din webbplats');
609 akamu 1.9 define('_SHOWSEC','Visa säkerhetskod');
610 akamu 1.9 define('_TOOLTIPS','Visa tooltips för angivna fält');
611 akamu 1.9 define('_UM_TOGGLE','Aktivera uppdaterings bevakaren');
612 trevor 9.6 define('_UM_EXPLAIN','This will retrieve two pieces of information from our website, dragonflycms.com: the current build of Dragonfly, and if there are any important messages that pertain to your version of Dragonfly. The only data sent to our site is your Dragonfly version number. We do <strong>not</strong> log these requests to our server.');
613 akamu 1.1 // maintenance
614 akamu 1.9 define('_MAINTENANCE','Underhåll');
615 akamu 1.9 define('_MESSAGE','Meddelande');
616 akamu 1.1 // multilingual
617 akamu 1.1 define('_MULTILINGUALOPT','Flerspråkig möjlighet');
618 akamu 1.1 define('_SELLANGUAGE','Välj språk för din webbplats');
619 akamu 1.9 define('_LOCALEFORMAT','Lokalt tidsformat');
620 akamu 1.9 define('_ACTMULTILINGUAL','Aktivera flerspråksstöd?');
621 akamu 1.1 define('_ACTUSEFLAGS','Visa flaggor istället?');
622 akamu 1.1 // banners
623 akamu 1.9 define('_BANNERSOPT','Banderrollinställningar');
624 akamu 1.9 define('_ACTBANNERS','Aktivera banderoller på din webbplats?');
625 akamu 1.1 // footer
626 akamu 1.1 define('_FOOTERMSG','Sidfot');
627 akamu 1.1 define('_FOOTERLINE1','Sidfot rad 1');
628 akamu 1.1 define('_FOOTERLINE2','Sidfot rad 2');
629 akamu 1.1 define('_FOOTERLINE3','Sidfot rad 3');
630 akamu 1.1 // backend
631 akamu 1.9 define('_BACKENDCONF','Backend konfiguration');
632 akamu 1.9 define('_BACKENDTITLE','Backend titel');
633 akamu 1.9 define('_BACKENDLANG','Backend språk');
634 akamu 1.1 // mail stories
635 akamu 1.9 define('_MAIL2ADMIN','E-posta nya artiklar till administratören');
636 akamu 1.9 define('_NOTIFYSUBMISSION','Skicka e-post om nya inlägg?');
637 akamu 1.1 define('_EMAIL2SENDMSG','E-postadress att skicka meddelandet till');
638 akamu 1.9 define('_EMAILSUBJECT','Ämne för e-postmeddelandet');
639 akamu 1.1 define('_EMAILMSG','E-postmeddelandet');
640 akamu 1.1 define('_EMAILFROM','E-postkonto (Från)');
641 akamu 1.1 // comments
642 akamu 1.1 define('_COMMENTSOPT','Kommentarsinställningar');
643 akamu 1.1 define('_COMMENTSLIMIT','Begränsning av kommentarsstorlek');
644 akamu 1.1 define('_COMMENTSMOD','Kommentarsmoderering');
645 akamu 1.1 define('_MODADMIN','Moderering av Admin');
646 akamu 1.1 define('_MODUSERS','Moderering av Medlemmar');
647 akamu 1.1 define('_NOMOD','Ingen Moderering');
648 akamu 1.1 // adminmenu
649 akamu 1.1 define('_GRAPHICOPT','Grafikinställningar');
650 akamu 1.1 define('_BOTH','Båda');
651 akamu 1.1 define('_GRAPHICAL','Grafiskt');
652 akamu 1.1 define('_SIDEBLOCK','Sidblock');
653 akamu 1.1 // miscellaneous
654 akamu 1.1 define('_MISCOPT','Övriga Inställningar');
655 akamu 1.1 define('_ACTIVATEHTTPREF','Aktivera HTTP Referers?');
656 akamu 1.1 define('_MAXREF','Hur många länkare vill du ha som max?');
657 akamu 1.9 define('_COMMENTSPOLLS','Aktivera kommentarer i undersökningar?');
658 akamu 1.9 define('_COMMENTSARTICLES','Aktivera på kommentarer för artiklar?');
659 akamu 1.1 // censor
660 akamu 1.9 define('_CENSOROPTIONS','Censur inställningar');
661 akamu 1.9 define('_CENSORMODE','Censurläge');
662 akamu 1.1 define('_NOFILTERING','Ingen filtrering');
663 akamu 1.1 define('_EXACTMATCH','Exakt matchning');
664 akamu 1.1 define('_MATCHBEG','Matcha ord i början');
665 akamu 1.1 define('_MATCHANY','Matcha var som helst i texten');
666 akamu 1.1 define('_CENSORREPLACE','Ersätt censurerade ord med:');
667 akamu 1.1 // email
668 akamu 1.9 define('_EMAILOPTIONS','Inställningar för e-post from kontakt- och nyhetsbrevmodulen');
669 akamu 1.9 define('_ALLOW_HTML_EMAIL','Tillåt HTML i e-posten');
670 akamu 1.9 define('_USE_SMTP','Använd SMTP för att skicka mail istället för PHP');
671 akamu 1.9 define('_SMTP_HOST','Adressen för SMTP servern(smtp.host.tld)');
672 akamu 1.9 define('_USE_SMTP_AUTH','SMTP servern kräver autentisiering');
673 akamu 1.9 define('_SMTP_USER_NAME','SMTP användarnamn');
674 akamu 1.9 define('_SMTP_USER_PASS','SMTP lösenord');
675 akamu 1.1  
676 akamu 1.1 // cpg_adminmenu.php
677 akamu 1.1 define('_ADMINMENU','Administrationsmeny');
678 akamu 1.1 define('_ADMINLOGOUT','Logga ut / Sluta');
679 akamu 1.9 define('_AMENU1','Generellt');
680 akamu 1.9 define('_AMENU2','Medlemmar');
681 akamu 1.1 define('_AMENU3','Meddelanden');
682 akamu 1.1 define('_AMENU4','Forum');
683 akamu 1.1 define('_AMENU5','Information');
684 akamu 1.1 define('_AMENU6','Länkning');
685 akamu 1.11 define('_AMENU7','Commerce');
686 djmaze 9.2 define('_AMENU8','Multimedia');
687 akamu 1.1 define('_AMENU9','Moduler');
688 trevor 9.7 define('_BMENU1','Help');
689 akamu 1.1 // menu items
690 akamu 1.1 define('_PREFERENCES','Inställningar');
691 akamu 1.9 define('_DATABASE','Databas');
692 akamu 1.1 define('_BLOCKS','Block');
693 akamu 1.1 define('_MODULES','Moduler');
694 akamu 1.9 define('_EDITADMINS','Redigera administratörer');
695 akamu 1.1 define('_MESSAGES','Meddelanden');
696 akamu 1.9 define('_BANNERS','Banderoller');
697 akamu 1.9 define('_HTTPREFERERS','Vilka länkar till oss');
698 akamu 1.9 define('_EDITUSERS','Redigera medlemmar');
699 akamu 1.1 define('_USERSCONFIG','Användarinställningar');
700 akamu 1.1 define('_NEWSLETTER','Nyhetsbrev');
701 akamu 1.9 define('_SUBMISSIONS','Inskickade texter');
702 akamu 1.9 define('_ADDSTORY','Lägg till artikel');
703 akamu 1.1 define('_TOPICS','Ämnen');
704 akamu 1.1 define('_ADMPOLLS','Omröstningar');
705 akamu 1.1 define('_EPHEMERIDS','Dagens Ord');
706 akamu 1.1 define('_REVIEWS','Recensioner');
707 akamu 1.1 define('_ENCYCLOPEDIA','Uppslagsbok');
708 akamu 1.1 define('_SURVEYS','Undersökningar');
709 akamu 1.1 define('_SECTIONS','Sektioner');
710 perm 1.10 define('_ARTICLES','Artiklar');
711 akamu 1.1 define('_FAQ','FAQ');
712 akamu 1.1 define('_DOWNLOAD','Nedladdning');
713 akamu 1.1 define('_WEBLINKS','Webblänkar');
714 akamu 1.1 define('_CONTENT','Innehåll');
715 akamu 1.9 define('_REPORTABUG','Rapportera en bug');
716 akamu 1.1 //coppermine admin
717 akamu 1.9 define('_W_INSTALL','Vilken installation?');
718 akamu 1.9 define('_W_PAGE','Vilken sida?');
719 akamu 1.1  
720 akamu 1.1 //errors for cpg_error
721 akamu 1.9 define('_ERROR','FEL');
722 akamu 1.9 define('_SEC_ERROR','Säkerhetsfel');
723 akamu 1.9 define('_ERROR_NOT_SET','%s var inte satt');
724 akamu 1.9 define('_ERROR_NO_POST','Postning från en annan server är inte tillåtet...');
725 akamu 1.9 define('_ERROR_NO_GET','GET anrop är inte tillåtet för den här funktionen...');
726 akamu 1.9 define('_ERROR_BAD_CHAR','De tecken du försökte inkludera i din %s förfrågan är ej tillåtna...');
727 akamu 1.9 define('_ERROR_BAD_LINK','Du försökte komma åt denna sidan via en ej godkänd länk...');
728 akamu 1.9 define('_ERROR_NONE_TO_DISPLAY','Det finns inga %s att visa');
729 akamu 1.9 define('_ERROR_DELETE_CONF','Är du säker på att du vill radera %s?');
730 akamu 1.9 define('_ERROR_NO_EXIST','%s existerar inte');
731 akamu 9.3 define('_ERROR_ALREADYEXIST','%s existerar redan');
732 akamu 1.9 define('_TASK_COMPLETED','Operation klar!');

Language notes have been compilied by Akamu from ethnologue.com

Code Credits - Privacy Policy