Dragonfly CMS logo Server sponsored and hosted by
DedicatedNOW
CVS logo  
.:: Home :: Dev. Resources :: Forums ::.
Dragonfly CMS CVS Repository
 Location: / cvs / l10n / swedish / main.php
This is a web interface to the Dragonfly CMS CVS tree. You can browse the file hierarchy by picking directories. If you pick a file, you will see the revision history for that file.
Selecting a revision number will show that revision of the file. There are links at each revision to display diffs, annotate and download.
Note: Info about CVS and our commits can be found at our CVS Info Forum

To download a full language pack, please use our free anonymous cvs, more information in our forums...

File name: l10n/swedish/main.php
Revision : 9.33 (5 years 1 months 3 weeks 18 hours 10 minutes 6 seconds ago) by estlane
Changed : +2 -3 lines
Comment: most of the languages are missing _PROTECTED which was a dependency for a _SECURITY, so a rollback


# Author Rev Line
1 akamu 1.1 <?php
2 akamu 1.1 /*********************************************
3 akamu 1.11 CPG Dragonfly™ CMS
4 akamu 1.1 ********************************************
5 djmaze 9.22 Copyright © 2004-2006 by CPG-Nuke Dev Team
6 djmaze 9.22 http://dragonflycms.org
7 akamu 1.1  
8 akamu 1.8 Dragonfly is released under the terms and conditions
9 trevor 1.3 of the GNU GPL version 2 or any later version
10 nanocaio 9.19  
11 nanocaio 9.20 $Source: /cvs/l10n/swedish/main.php,v $
12 estlane 9.33 $Revision: 9.32 $
13 estlane 9.30 $Author: estlane $
14 estlane 9.33 $Date: 2009/02/26 00:43:59 $
15 nanocaio 9.19 Encoding test: n-array summation ∑ latin ae w/ acute ǽ
16 akamu 1.12 *******************************************************/
17 trevor 1.3 if (!defined('CPG_NUKE')) { exit; }
18 akamu 1.1 global $MAIN_CFG;
19 akamu 1.1 define('_BROWSER_LANGCODE','sv');
20 trevor 9.4  
21 trevor 9.4 // Translators: only change this link if you have support documentation to offer on your community site, if you have one
22 trevor 9.10 define('_HELP_LINK','http://dragonflycms.org/Wiki.html');
23 trevor 9.4  
24 akamu 1.1 define('_DATESTRING','%A, %d %B %Y (%H:%M:%S)');
25 akamu 1.1 define('_DATESTRING2','%A, %B %d');
26 akamu 1.1 define('_DATESTRING3','%d-%b-%Y');
27 akamu 1.11 //%1 is replaced by the month name, %2 day, %3 year
28 akamu 1.11 define('_DATESTRING4','%1$s, %2$s %3$s');
29 akamu 1.1  
30 djmaze 9.22 define('_NEXTPAGE','Nästa sida');
31 djmaze 9.22 define('_PREVIOUSPAGE','Föregående sida');
32 djmaze 9.22  
33 akamu 1.1 define('_TEXT_DIR','ltr');
34 akamu 1.1 define('_ALIGN_TEXT','left');
35 akamu 1.1 define('_SEARCH','Sök');
36 akamu 1.1 define('_LOGIN','Logga in');
37 akamu 1.1 define('_WRITES','skriver');
38 akamu 1.9 define('_POSTEDON','Skriven');
39 akamu 1.1 define('_NICKNAME','Alias');
40 akamu 1.1 define('_PASSWORD','Lösenord');
41 akamu 1.1 define('_WELCOMETO','Välkommen till');
42 akamu 1.1 define('_EDIT','Redigera');
43 akamu 1.1 define('_DELETE','Radera');
44 akamu 1.1 define('_POSTEDBY','Postad av');
45 akamu 1.1 define('_READS','läsningar');
46 nanocaio 9.19 define('_GOBACK','[ '.(isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) ? '<a href="'.str_replace('&', '&amp;', $_SERVER['HTTP_REFERER']).'">Gå Tillbaka</a>' : '<a href="javascript:history.go(-1)">Gå Tillbaka</a>').' ]');
47 akamu 1.1 define('_COMMENTS','kommentarer');
48 akamu 1.9 define('_PASTARTICLES','Föregående artiklar');
49 akamu 1.9 define('_OLDERARTICLES','Äldre artiklar');
50 akamu 1.1 define('_BY','av');
51 akamu 1.1 define('_ON',' ');
52 akamu 1.1 define('_LOGOUT','Logga ut');
53 akamu 1.9 define('_WAITINGCONT','Väntande innehåll');
54 akamu 1.1 define('_WREVIEWS','Recensioner');
55 akamu 1.1 define('_WLINKS','Länkar');
56 akamu 1.1 define('_ONEDAY','På en dag som denna...');
57 nanocaio 9.14 define('_ASREGISTERED','Har du inget medlemskap än? Du kan <a href="'.getlink('Your_Account&amp;file=register').'">bli medlem</a>. Som registrerad medlem har du lite fördelar som en temaväljare, kommentarsinställningar och möjligheten att skriva kommentarer under ditt eget namn.');
58 akamu 1.1 define('_MENUFOR','Meny för');
59 akamu 1.1 define('_NOBIGSTORY','Det finns inget Het Nyhet för Dagen, ännu.');
60 akamu 1.9 define('_BIGSTORY','Dagens mest lästa nyhet är:');
61 akamu 1.1 define('_SURVEY','Undersökning');
62 akamu 1.1 define('_POLLS','Undersökningar');
63 akamu 1.1 define('_PCOMMENTS','Kommentarer:');
64 akamu 1.1 define('_RESULTS','Resultat');
65 akamu 1.9 define('_HREADMORE','Läs mer...');
66 akamu 1.1 define('_CURRENTLY','Det finns för närvarande,');
67 akamu 1.1 define('_GUESTS','gäst(er) och');
68 nanocaio 9.17 define('_MEMBERS','medlem(mar) som är online.');
69 akamu 1.1 define('_YOUARELOGGED','Du är inloggad som');
70 akamu 1.1 define('_YOUHAVE','Du har');
71 akamu 1.1 define('_PRIVATEMSG','privata meddelanden.');
72 nanocaio 9.14 define('_YOUAREANON','Du är en anonym besökare. Du kan registrera dig gratis genom att fylla i detta <a href="'.getlink('Your_Account&amp;file=register').'">formulär</a>');
73 akamu 1.1 define('_NOTE','Notera:');
74 akamu 1.1 define('_ADMIN','Admin:');
75 akamu 1.1 define('_WERECEIVED','Vi har haft');
76 nanocaio 9.17 define('_PAGESVIEWS','Sidvisningar sedan');
77 akamu 1.1 define('_TOPIC','Ämne det ska postas under');
78 akamu 1.1 define('_UDOWNLOADS','Nedladdningar');
79 akamu 1.1 define('_VOTE','Rösta');
80 akamu 1.1 define('_VOTES','Röster');
81 akamu 1.9 define('_MVIEWADMIN','Visa för: Endast Administratörer');
82 akamu 1.9 define('_MVIEWUSERS','Visa för: Endast Medlemmar');
83 akamu 1.9 define('_MVIEWANON','Visa för Endast Anonyma besökare');
84 akamu 1.9 define('_MVIEWALL','Visa för: Alla Besökare');
85 akamu 1.1 define('_EXPIRELESSHOUR','Förfaller inom en timme');
86 akamu 1.1 define('_EXPIREIN','Förfaller om');
87 akamu 1.1 define('_UNLIMITED','Obegränsat');
88 akamu 1.1 define('_HOURS','Timmar');
89 akamu 1.1 define('_RSSPROBLEM','Det är för närvarande problem med rubriker från denna webbplats');
90 akamu 1.1 define('_SELECTLANGUAGE','Välj Språk');
91 akamu 1.1 define('_SELECTGUILANG','Välj Språk för gränssnitt:');
92 akamu 1.1 define('_NONE','Ingen');
93 akamu 1.1 define('_BLOCKPROBLEM','<center>Det är ett problem med detta Block just nu.</center>');
94 akamu 1.1 define('_BLOCKPROBLEM2','<center>Deta finns inget innehåll i detta Block just nu.</center>');
95 akamu 1.1 define('_MODULENOTACTIVE','Ledsen, denna Modul är inte Aktiverad!');
96 akamu 1.1 define('_NOACTIVEMODULES','Inaktiva Moduler');
97 akamu 1.1 define('_MODULENOEXIST','We\'re sorry, but the requested file, %s, does not appear to exist');
98 akamu 1.1 define('_FORADMINTESTS','(för Admin test)');
99 akamu 1.1 define('_BBFORUMS','Forum');
100 akamu 1.1 define('_ACCESSDENIED','Tillgång Nekas');
101 akamu 1.1 define('_RESTRICTEDAREA','Du försöker komma åt en spärrad avdelning.');
102 nanocaio 9.13 define('_MODULEUSERS','Denna avdelning är bara öppen för <i>Registerade användare</i><br /><br />Du kan Registrera dig helt gratis genom att klicka <a href="'.getlink('Your_Account&amp;file=register').'\">här</a>, efter det att du registrerat dig och fått dina uppgifter<br />så kommer du åt denna avdelning. Tack!.<br /><br />');
103 nanocaio 9.14 define('_MODULEUSERS2','Du kan registrera dig gratis genom att följa <a href="'.getlink('Your_Account&amp;file=register').'">den här</a> länken, och därigenom få tillgång till den här delev av sidan<br /><br />Tack för din försåtelse.');
104 nanocaio 9.13 define('_MODULESADMINS','Denna avdelning är endast tillgänglig för <i>Administratörer</i><br /><br />');
105 akamu 1.9 define('_MODULESGROUPS','grupptillhörighet krävs');
106 akamu 1.1 define('_HOME','Hem');
107 akamu 1.1 define('_HOMEPROBLEM','Det finns ett problem: Vi har ingen hemsida!');
108 akamu 1.1 define('_ADDAHOME','Lägg till en modul i menyn');
109 akamu 1.9 define('_HOMEPROBLEMUSER','Vi har ett problem med hemsidan. Var god försök senare!');
110 akamu 1.1 define('_MORENEWS','Mer i nyhetssektionen');
111 akamu 1.1 define('_ALLCATEGORIES','Alla kategorier');
112 akamu 1.9 define('_SPAMGUARDPROTECTED','SpamGuard har hindrat detta meddelnade från att skickas');
113 akamu 1.9 define('_M_CHARS','Max: %s tecken');
114 akamu 1.1  
115 akamu 1.9 define('_SYS_MESSAGE','Systemmeddelande');
116 akamu 1.9 define('_SYS_MESSAGES','Systemmeddelanden');
117 akamu 1.9 define('_SYS_MAINTENANCE','Systemet är för närvarande i underhållsläge.');
118 nanocaio 9.14 define('_SYS_DEMO','Du kör i administrativt demoläge.<br />Du kan inte göra några ändringar i databasen<br /><a href="'.adminlink('logout').'">Logga ut mig!</a>');
119 akamu 1.1  
120 akamu 1.1 define('_DATE','Datum');
121 akamu 1.1 define('_HOUR','Timme');
122 akamu 1.1 define('_UMONTH','Månad');
123 akamu 1.1 define('_YEAR','År');
124 akamu 1.1 define('_JANUARY','Januari');
125 akamu 1.1 define('_FEBRUARY','Februari');
126 akamu 1.1 define('_MARCH','Mars');
127 akamu 1.1 define('_APRIL','April');
128 akamu 1.1 define('_MAY','Maj');
129 akamu 1.1 define('_JUNE','Juni');
130 akamu 1.1 define('_JULY','Juli');
131 akamu 1.1 define('_AUGUST','Augusti');
132 akamu 1.1 define('_SEPTEMBER','September');
133 akamu 1.1 define('_OCTOBER','Oktober');
134 akamu 1.1 define('_NOVEMBER','November');
135 akamu 1.1 define('_DECEMBER','December');
136 akamu 1.1  
137 akamu 1.8 define('_MONDAY','Måndag');
138 akamu 1.8 define('_TUESDAY','Tisdag');
139 akamu 1.8 define('_WEDNESDAY','Onsdag');
140 akamu 1.8 define('_THURSDAY','Torsdag');
141 akamu 1.8 define('_FRIDAY','Fredag');
142 akamu 1.8 define('_SATURDAY','Lördag');
143 akamu 1.8 define('_SUNDAY','Söndag');
144 akamu 1.8  
145 akamu 1.8 define('_ABR_MONDAY','Mån');
146 akamu 1.8 define('_ABR_TUESDAY','Tis');
147 akamu 1.8 define('_ABR_WEDNESDAY','Ons');
148 akamu 1.8 define('_ABR_THURSDAY','Tors');
149 akamu 1.8 define('_ABR_FRIDAY','Fre');
150 akamu 1.8 define('_ABR_SATURDAY','Lör');
151 akamu 1.8 define('_ABR_SUNDAY','Sön');
152 akamu 1.1  
153 akamu 1.1 define('_BWEL','Välkommen');
154 akamu 1.1 define('_BPM','Privata meddelanden');
155 akamu 1.1 define('_BUNREAD','Olästa');
156 akamu 1.1 define('_BREAD','Lästa');
157 akamu 1.1 define('_BMEMP','Medlemskap');
158 akamu 1.1 define('_BLATEST','Senaste');
159 akamu 1.1 define('_BTD','Nya idag');
160 akamu 1.1 define('_BYD','Nya igår');
161 akamu 1.1 define('_BOVER','Genomsnittligt');
162 akamu 1.9 define('_BVISIT','Besökare on-line');
163 akamu 1.1 define('_BVIS','Besökare');
164 nanocaio 9.17 define('_BMEM','Medlemmar');
165 akamu 1.1 define('_BTT','Totalt');
166 akamu 1.1 define('_BON','Online nu');
167 akamu 1.1 define('_BREG','Registrera');
168 akamu 1.1 define('_BROADCAST','Skicka ut Publikt Meddelande');
169 akamu 1.1 define('_BROADCASTFROM','Publikt Meddelande från');
170 akamu 1.1 define('_TURNOFFMSG','Slå av Publikt Meddelande');
171 akamu 1.1 define('_JOURNAL','Dagbok');
172 akamu 1.1 define('_READMYJOURNAL','Läs min dagbok');
173 akamu 1.1 define('_ADD','lägg till');
174 akamu 1.1 define('_YES','Ja');
175 akamu 1.1 define('_NO','Nej');
176 akamu 1.1 define('_INVISIBLEMODULES','Osynliga Moduler');
177 akamu 1.9 define('_ACTIVEBUTNOTSEE','(Aktiv men osynlig länk)');
178 trevor 1.3 define('_BOTS','Bots');
179 trevor 1.3  
180 nanocaio 9.19 define('_UM','Dragonfly Update Service');
181 nanocaio 9.17 define('_UM_F','Kunde inte kontakta uppdateringsservern. Försök igen senare.');
182 akamu 1.8 define('_UM_G','Du använder den senaste versionen av Dragonfly');
183 akamu 1.8 define('_UM_R','Vänligen <a href="%2$s" target="_blank">uppgradera</a> till Dragonfly %1$s');
184 akamu 1.1  
185 akamu 1.1 define('_TEAM','Team');
186 akamu 1.8 define('_LINKAPPROVEDMSG','Gratulerar! Den webb-länk som du registrerade har blivit godkänd. Vänligen länka tillbaka till oss och skicka ett mail med URL:en när du gjort så.');
187 akamu 1.1 define('_MODREQLINKS','Mod. Länkar');
188 akamu 1.1 define('_BROKENLINKS','Brutna Länkar');
189 akamu 1.1 define('_MODREQDOWN','Mod. Nedladdningar');
190 akamu 1.1 define('_BROKENDOWN','Brutna Nedladdningar');
191 akamu 1.9 define('_PAGEGENERATION','Sidgenerering:');
192 akamu 1.1 define('_SECONDS','Sekunder');
193 akamu 1.11 // http://php.net/sprintf#AEN134707
194 nanocaio 9.19 define('_PAGEFOOTER','This page generated in %1$s seconds with %2$s DB Queries in %3$s seconds');
195 akamu 1.9 define('_YOUHAVEONEMSG','Du har 1 Nytt privat meddelande');
196 akamu 1.9 define('_NEWPMSG','Nytt privat meddelande');
197 nanocaio 9.17 define('_CONTRIBUTEDBY','Inskickat av');
198 akamu 1.1 define('_CHAT','Chat');
199 akamu 1.1 define('_REGISTERED','Registrerade');
200 akamu 1.1 define('_CHATGUESTS','Gäster');
201 akamu 1.9 define('_USERSTALKINGNOW','Användare som chattar just nu');
202 akamu 1.9 define('_ENTERTOCHAT','Enter för att chatta');
203 akamu 1.9 define('_CHATROOMS','Tillgängliga rum');
204 akamu 1.9 define('_ALLTOPICS','Alla ämnen');
205 akamu 1.9 define('_ASSOTOPIC','Associerade ämnen');
206 akamu 1.1 define('_HELLO','Hej');
207 akamu 1.1 define('_ALL','Alla');
208 akamu 1.1 define('_URL','URL');
209 akamu 1.1 define('_SUBJECT','Ämne');
210 akamu 1.1 define('_PREVIEW','Förhandsgranska');
211 akamu 1.1 define('_SEND','Skicka');
212 akamu 1.9 define('_ANONYMOUS','Anonym');
213 akamu 1.9 define('_BREADCRUMB', 'Avskiljare, visas i sidtiteln mellan orden');
214 akamu 1.2 define('_BC_DELIM',isset($MAIN_CFG['global']['crumb']) ? $MAIN_CFG['global']['crumb'] : '&gt;&gt;');
215 nanocaio 9.16 define('_RESET','Återställ');
216 nanocaio 9.16 define('_AT','för');
217 nanocaio 9.16 define('_LASTMSGS','Sista %s Forum Meddelande');
218 nanocaio 9.16 define('_LASTPOSTBY','Sista meddelandet %1$s in %2$s på %3$s');
219 nanocaio 9.18 define('_PRINTER','Utskriftsvänlig sida');
220 akamu 1.1  
221 akamu 1.1 define('_CREDITS_TITLE','Credits');
222 nanocaio 9.16 define('_CREDITS_PRODUCT','Produkt');
223 nanocaio 9.16 define('_CREDITS_DESC','Beskrivning');
224 nanocaio 9.16 define('_CREDITS_AUTHORS','Upphovsmän');
225 akamu 1.1  
226 akamu 1.9 define('_PP_TITLE','Integritetspolicy');
227 akamu 1.9 define('_PP_MODIFY','Modifiera detta meddelande');
228 akamu 1.1  
229 trevor 9.8 define('_SENDERNAME','Ditt namn');
230 trevor 9.8 define('_SENDEREMAIL','Din e-post adress');
231 trevor 9.8 define('_RECIPIENTNAME','Din väns namn ');
232 trevor 9.8 define('_RECIPIENTEMAIL','Din väns e-post adress');
233 trevor 9.8  
234 nanocaio 9.16 define('_REASONS_0','Som Är');
235 trevor 9.5 define('_REASONS_1','Off Topic');
236 trevor 9.5 define('_REASONS_2','Flamebait');
237 trevor 9.5 define('_REASONS_3','Troll');
238 nanocaio 9.11 define('_REASONS_4','Upprepad');
239 nanocaio 9.11 define('_REASONS_5','Insiktfull');
240 nanocaio 9.11 define('_REASONS_6','Intressant');
241 nanocaio 9.11 define('_REASONS_7','Informativ');
242 nanocaio 9.17 define('_REASONS_8','Rolig');
243 nanocaio 9.11 define('_REASONS_9','Överskattad');
244 nanocaio 9.11 define('_REASONS_10','Underskattad');
245 trevor 9.5  
246 akamu 1.1 /* My Account Tools Block */
247 akamu 1.9 define('_TB_BLOCK','Mitt Konto-verktyg');
248 akamu 1.9 define('_TB_TASKS','Uppgifter');
249 akamu 1.1 define('_TB_INFO','Information');
250 akamu 1.9 define('_TB_PROFILE_INFO','Min publika profil');
251 akamu 1.9 define('_TB_EDIT_PROFILE','Min publika information');
252 nanocaio 9.17 define('_TB_EDIT_REG','Mina registreringsdetaljer');
253 akamu 1.8 define('_TB_EDIT_PRIVATE','Min privata information');
254 akamu 1.9 define('_TB_EDIT_AVATAR','Min ikon');
255 akamu 1.8 define('_TB_DELETE','Radera mitt konto');
256 akamu 1.8 define('_TB_CONFIG','Inställningar');
257 akamu 1.8 define('_TB_EDIT_PREFS','Mina inställningar');
258 akamu 1.9 define('_TB_EDIT_HOME','Inställningar för min hemsida');
259 akamu 1.9 define('_TB_EDIT_COMM','Inställningar för mina kommentarer');
260 akamu 1.8 define('_TB_PERSONAL','Personligt');
261 akamu 1.8 define('_TB_PERSONAL_GALLERY','Mitt galleri');
262 akamu 1.8 define('_TB_PERSONAL_JOURNAL','Min Blog');
263 akamu 1.8 define('_TB_PRIVMSGS','Privata Meddelanden');
264 akamu 1.8 define('_TB_PRIVMSGS_INBOX','Inkorg');
265 akamu 1.8 define('_TB_PRIVMSGS_OUTBOX','Utkorg');
266 akamu 1.8 define('_TB_PRIVMSGS_SENTBOX','Skickat');
267 akamu 1.8 define('_TB_PRIVMSGS_SAVEBOX','Sparat');
268 akamu 1.8 define('_TB_PRIVMSGS_SEND','Skicka meddelande');
269 akamu 1.1 /* END My Account Tools Block */
270 akamu 1.1  
271 akamu 1.1 /* ---- Begin modified block-User_Info english ----*/
272 akamu 1.8 define('_USER_INFO','Användarinformation');
273 akamu 1.1 define('_SECURITYCODE','Säkerhetskod');
274 akamu 1.9 define('_TYPESECCODE','Skriv säkerhetskod');
275 akamu 1.9 define('_MEMBERSOPTIONS','Medlemsinställningar');
276 akamu 1.9 define('_READSEND','Läs dina privata meddelande. Skicka till andra.');
277 akamu 1.1 define('_INBOX','Inkommande');
278 akamu 1.1 define('_NEW','Nya');
279 akamu 1.1 define('_ACCOUNTOPTIONS','Ditt Konto. Ändra inställningar och läs dina meddelanden..');
280 akamu 1.1 define('_LOGOUTACCT','Logga ut.');
281 akamu 1.9 define('_LOGOUTADMINACCT','Logga ut som admin.');
282 akamu 1.9 define('_BLOGIN','Ditt konto');
283 akamu 1.1 define('_BFLOGIN','Forumprofil');
284 akamu 1.1 define('_BHID','Dold');
285 akamu 1.9 define('_WHOWHERE','Vem är här inne');
286 akamu 1.9 define('_STAFFONL','Ansvariga inloggade');
287 akamu 1.9 define('_STAFFNONE','Inga ansvariga inloggade!');
288 akamu 1.1  
289 akamu 1.1 /* For Multilingual Modules Block */
290 perm 1.10 define('_COMMUNITY','Gemenskap');
291 perm 1.10 define('_ContentLANG','Innehåll');
292 akamu 1.9 define('_coppermineLANG','Fotogalleri');
293 akamu 1.9 define('_CPGlangLANG','Hjälp översätta');
294 akamu 1.8 define('_DownloadsLANG','Nedladdningar');
295 akamu 1.8 define('_EncyclopediaLANG','Encyklopedi');
296 akamu 1.9 define('_ForumsLANG','Forum');
297 akamu 1.8 define('_ContactLANG','Kontakta oss');
298 akamu 1.8 define('_FAQLANG','FAQ - Hjälp');
299 akamu 1.7 define('_BlogsLANG','Blog');
300 akamu 1.8 define('_Members_ListLANG','Medlemslista');
301 akamu 1.8 define('_NewsLANG','Nyheter');
302 akamu 1.9 define('_ReviewsLANG','Recensioner');
303 akamu 1.9 define('_SearchLANG','Sök');
304 akamu 1.9 define('_StatisticsLANG','Statistik');
305 akamu 1.9 define('_Stories_ArchiveLANG','Nyhetsarkiv');
306 akamu 1.9 define('_Submit_NewsLANG','Skicka in nyheter');
307 akamu 1.9 define('_SurveysLANG','Undersökningar');
308 perm 1.10 define('_TopLANG', 'Topp '.$MAIN_CFG['global']['top']);
309 akamu 1.9 define('_TopicsLANG','Ämnen');
310 akamu 1.9 define('_Private_MessagesLANG','Mina privata meddelanden');
311 akamu 1.9 define('_Tell_a_FriendLANG','Berätta för en vän');
312 akamu 1.9 define('_Web_LinksLANG','Länkar');
313 akamu 1.9 define('_Your_AccountLANG','Mitt konto');
314 akamu 1.12 define('_CPG_EventsLANG','Kalender');
315 nanocaio 9.20 //missing menu vars http://dragonflycms.org/Projects/bugs/id=582.html Thanks Pitcher
316 nanocaio 9.20 define('_LanguagesLANG', 'Languages!');
317 nanocaio 9.20 define('_SmiliesLANG', 'Smilies');
318 nanocaio 9.20 define('_GroupsLANG','Groups');
319 nanocaio 9.20 define('_RanksLANG', 'Ranks');
320 nanocaio 9.20 define('_HeadlinesLANG', 'Headlines');
321 nanocaio 9.20  
322 akamu 1.9 define('_COMMUNICATION','Kommunikation');
323 akamu 1.9 define('_FRIENDS','Vänner');
324 akamu 1.9 define('_STORE','Affär');
325 akamu 1.9 define('_PRODUCTS','Produkter');
326 akamu 1.9 define('_DONATE','Donera');
327 akamu 1.9 define('_HELP','Hjälp');
328 akamu 1.9 define('_GALLERIES','Gallerier');
329 akamu 1.1 define('_DOCS','Documentation');
330 akamu 1.9 define('_RULES','Regler & föreskrifter');
331 akamu 1.9 define('_MENU','Huvudmeny');
332 akamu 1.1  
333 akamu 1.1 /* END Multilingual Modules Block */
334 akamu 1.1 /* START Newsletter Block */
335 akamu 1.9 define('_NEWSLETTERBLOCKSUBSCRIBED','Du <strong>är</strong> prenumerant på<br />vårt nyhetsbrev.');
336 akamu 1.9 define('_NEWSLETTERBLOCKNOTSUBSCRIBED','Du är <strong>inte</strong> prenumerant på<br />vårt nyhetsbrev.');
337 akamu 1.9 define('_NEWSLETTERBLOCKREGISTER','Du måste vara en <br /><strong>registrerad användare</strong><br />för att få nyhetsbrevet');
338 akamu 1.9 define('_NEWSLETTERBLOCKSUBSCRIBE','Prenumerera');
339 akamu 1.9 define('_NEWSLETTERBLOCKUNSUBSCRIBE','Säg upp prenumerationen');
340 akamu 1.9 define('_NEWSLETTERBLOCKREGISTERNOW','Registrera nu!');
341 akamu 1.1 /* END Newsletter Block */
342 akamu 1.1  
343 akamu 1.1 /* START class phpmailer lang array */
344 akamu 1.1 $PHPMAILER_LANG = array();
345 nanocaio 9.19 $PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Du måste ange minst en mottagares e-postadress.';
346 nanocaio 9.19 $PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer stöds inte.';
347 nanocaio 9.19 $PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Kunde inte köra: ';
348 nanocaio 9.19 $PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Kunde inte initiera e-postfunktion.';
349 nanocaio 9.19 $PHPMAILER_LANG['authenticate'] = 'SMTP fel: Kunde inte autentisera.';
350 nanocaio 9.19 $PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Följande avsändaradress är felaktig: ';
351 nanocaio 9.19 $PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'SMTP fel: Följande mottagare är felaktig: ';
352 nanocaio 9.19 $PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'SMTP fel: Data accepterades inte.';
353 nanocaio 9.19 $PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'SMTP fel: Kunde inte ansluta till SMTP-server.';
354 nanocaio 9.19 $PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Ingen åtkomst till fil: ';
355 nanocaio 9.19 $PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'Fil fel: Kunde inte öppna fil: ';
356 nanocaio 9.19 $PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Okänt kodningsformat: ';
357 akamu 1.1 /* END class phpmailer lang array */
358 akamu 1.1  
359 akamu 1.1 /**************************
360 akamu 1.1 ADMNINISTRATION SECTION
361 akamu 1.1 **************************/
362 akamu 1.1 define('_SAVECHANGES','Spara Ändringar');
363 estlane 9.29 define('_EDITOR_STYLE','Editor style');
364 akamu 1.9 define('_LANGUAGE','Språk');
365 akamu 1.1 define('_FUNCTIONS','Funktioner');
366 akamu 1.1 define('_SHOW','Visa');
367 akamu 1.1 define('_TO','Till');
368 akamu 1.1 define('_DAY','Dag');
369 akamu 1.1 define('_LAST','Senast');
370 akamu 1.1 define('_ACTIVE','Aktiv');
371 akamu 1.1 define('_DEACTIVATE','Inaktivera');
372 akamu 1.1 define('_INACTIVE','Inaktiv');
373 akamu 1.1 define('_ACTIVATE','Aktivera');
374 akamu 1.1 define('_ACTIVATE2','Aktivera?');
375 akamu 1.1 define('_VIEW','Synligt för');
376 akamu 1.1 define('_VIEWPRIV','Vem kan se detta?');
377 akamu 1.9 define('_MVADMIN','Endast administratörer');
378 akamu 1.9 define('_MVUSERS','Endast medlemmar');
379 akamu 1.9 define('_MVANON','Endast anonyma besökare');
380 akamu 1.9 define('_MVALL','Alla besökare');
381 akamu 1.1 define('_IMAGE','Bild');
382 akamu 1.1 define('_GO','Kör!');
383 akamu 1.1 define('_OPTION','Valfritt');
384 akamu 1.1 define('_CATEGORY','Kategori');
385 akamu 1.9 define('_SUBCATEGORY','Underkategori');
386 akamu 1.1 define('_ID','ID');
387 akamu 1.1 define('_EXPIRATION','Förfaller');
388 akamu 1.1 define('_DAYS','dagarna');
389 akamu 1.1 define('_WARNING','Varning');
390 akamu 1.1 define('_POLLTITLE','Undersökningstitel');
391 akamu 1.1 define('_POLLEACHFIELD','Ange varje valmöjlighet på en egen rad');
392 akamu 1.1 define('_ADDCATEGORY','Addera en Ny Kategori');
393 akamu 1.1 define('_PAGEBREAK','Om du vill ha artikeln uppdelad på ett antal sidor så kan du skriva <b>&lt;!--pagebreak--&gt;</b> där du vill ha sidbyte.');
394 akamu 1.1 define('_SIGNATURE','Signatur');
395 akamu 1.1 define('_DESCRIPTION','Beskrivning');
396 akamu 1.1 define('_EDITCATEGORY','Redigera Kategori');
397 akamu 1.1 define('_IN','i');
398 akamu 1.9 define('_DESCRIPTION255','Beskrivning (max 255 tecken):');
399 akamu 1.1 define('_MODCATEGORY','Modifiera en Kategori');
400 akamu 1.1 define('_SUBMITTER','Inskickad av');
401 akamu 1.1 define('_VISIT','Besök');
402 akamu 1.1 define('_EXTENDEDTEXT','Brödtext');
403 akamu 1.9 define('_CHECKCATEGORIES','Kontrollera kategorier');
404 akamu 1.9 define('_INCLUDESUBCATEGORIES','(inkludera underkategorier)');
405 akamu 1.9 define('_CHECKSUBCATEGORIES','Kontrollera underkategorier');
406 akamu 1.1 define('_VALIDATELINKS','Validera Länkar');
407 akamu 1.1 define('_FAILED','Fungerade inte!');
408 akamu 1.9 define('_BEPATIENT','(ha tålamod tack)');
409 akamu 1.1 define('_VALIDATINGCAT','Kontrollerar kategori (och alla underkategorier)');
410 akamu 1.1 define('_VALIDATINGSUBCAT','Kontrollerar underkategori');
411 akamu 1.1 define('_OK','Ok!');
412 akamu 1.1 define('_CHECK','Kontrollera');
413 akamu 1.1 define('_IGNORE','Ignorera');
414 akamu 1.1 define('_HITS','Träffar');
415 nanocaio 9.17 define('_FILESIZE', 'Filstorlek');
416 akamu 1.9 define("_EZTHEREIS","Det finns");
417 nanocaio 9.17 define("_EZSUBCAT","Underkategorier");
418 akamu 1.9 define("_EZATTACHEDTOCAT","i denna kategori");
419 akamu 1.9 define("_EZBROKENLINKS","Brutna länkar");
420 akamu 1.9 define("_DELEZLINKCATWARNING","VARNING: Är du säker på att du vill radera den här kategrin?<br /> Även alla underkategorier och tillhörande länkar kommer att raderas!");
421 akamu 1.11  
422 akamu 1.1 // index.php
423 akamu 1.9 define('_DEFHOMEMODULE','Standardmodul för hemsidan');
424 akamu 1.9 define('_MODULEINHOME','Moduler som är laddade på hemsidan:');
425 akamu 1.1 define('_CHANGE','Ändra');
426 akamu 1.9 define('_WHOSONLINE','Vilka är On-line');
427 akamu 1.1 define('_NP_ADMIN','Notepad');
428 akamu 1.9 define('_NP_LOCKED','Anteckningslocket har låsts.<br />Endast en administratör (super user) kan låsa upp det');
429 nanocaio 9.17 define('_NP_SAVE','Sparade anteckningar');
430 akamu 1.9 define('_NP_UNLOCK','Lås upp anteckningsblocket');
431 akamu 1.9 define('_NP_LOCK','Lås anteckningsblocket');
432 akamu 1.1 // news
433 akamu 1.9 define('_STICKY','Klistrade artiklar');
434 akamu 1.9 define('_ARTICLEUP','Artikel UPP');
435 nanocaio 9.17 define('_ARTICLEDOWN','Artikel NED');
436 akamu 1.9 define('_UNSTICK','Ta bort klister');
437 akamu 1.1 define('_STICK','Klistrad');
438 akamu 1.1 define('_AUTOMATEDARTICLES','Programmerade Artiklar');
439 akamu 1.1 define('_STORYID','Nyhets ID');
440 akamu 1.1 define('_CURRENTPOLL','Nuvarande undersökning');
441 akamu 1.1  
442 akamu 1.1 // admin.php
443 akamu 1.1 define('_ADMINISTRATION','Administration');
444 nanocaio 9.17 define('_NOADMINYET','Det finns inget Administratörskonto ännu, fortsätt med att Skapa Superanvändare:');
445 akamu 1.9 define('_CREATEUSERDATA','Vill du skapa en normal användare med samma information?');
446 akamu 1.1 define('_ADMINLOGIN','Administrationsystem Login');
447 akamu 1.1 define('_ADMINID','Admin ID');
448 akamu 1.1 define('_EMAIL','E-post');
449 akamu 1.1 define('_SUBMIT','Skicka');
450 akamu 1.9 define('_YOUARELOGGEDOUT','Du har nu loggats ut!');
451 akamu 1.1 define('_PASSWDNOMATCH','De nya lösenorden matchar inte varandra. Gå tillbaka och försök igen');
452 akamu 1.9 define('_LOGIN_REMEMBERME','Kom ihåg mig?');
453 akamu 1.9 define('_ADMINMENU_LOGOUT','Administration Meny Logga ut');
454 akamu 1.9 define('_PASSWORD_MALFORMED','Var god inkludera åtminstone en siffra, en versal och en gemen i ditt lösenord');
455 akamu 1.1  
456 akamu 1.1 // admins.php
457 akamu 1.1 define('_AUTHORSADMIN','Administratörer');
458 akamu 1.1 define('_NAME','Namn');
459 akamu 1.1 define('_REQUIRED','(krävs)');
460 akamu 1.9 define('_MODIFYINFO','Modifiera info');
461 akamu 1.9 define('_DELAUTHOR','Radera administratör');
462 akamu 1.9 define('_ADDAUTHOR','Lägg till en ny Administratör');
463 akamu 1.1 define('_PERMISSIONS','Rättigheter');
464 nanocaio 9.16 define('_SUPERUSER','Super Användare');
465 nanocaio 9.16 define('_SUPERWARNING','VARNING: Om Super Användaren är ikryssad kommer användarenfå full tillgång till systemet!');
466 akamu 1.9 define('_ADDAUTHOR2','Addera administratör');
467 akamu 1.9 define('_RETYPEPASSWD','Skriv lösenordet igen');
468 akamu 1.9 define('_FORCHANGES','(endast för ändringar)');
469 akamu 1.1 define('_COMPLETEFIELDS','Du måste fylla i alla obligatoriska fält');
470 akamu 1.9 define('_CREATIONERROR','Det uppstod ett fel vid Skapande av administratör');
471 akamu 1.9 define('_AUTHORDEL','Radera administratör');
472 akamu 1.9 define('_PUBLISHEDSTORIES','Denna administratör har publicerade artiklar');
473 akamu 1.1 define('_SELECTNEWADMIN','Vänligen välj en ny administratör för att behålla dem');
474 akamu 1.9 define('_GODNOTDEL','*(Guds kontot kan inte raderas)');
475 akamu 1.9 define('_MAINACCOUNT','Gud admin*');
476 akamu 1.1 define('_USERS','Medlemmar');
477 akamu 1.1  
478 akamu 1.1 // banners.php
479 akamu 1.9 define('_BANNERSADMIN','Banderolladministration');
480 akamu 1.9 define('_DELETEBANNER','Radera banderoll');
481 akamu 1.9 define('_SURETODELBANNER','Är du säker på att du vill radera den här banderollen?');
482 akamu 1.9 define('_EDITBANNER','Redigera banderoll');
483 akamu 1.1  
484 akamu 1.1 // blocks.php
485 akamu 1.9 define('_BLOCKSADMIN','Administrera block');
486 akamu 1.1 define('_CENTER','Centrera');
487 akamu 1.1 define('_CENTERUP','Centrera UPP');
488 akamu 1.1 define('_CENTERDOWN','Centrera NED');
489 akamu 1.9 define('_BLOCKFILE','(Block fil)');
490 akamu 1.1 define('_BLOCKFILE2','FIL');
491 akamu 1.1 define('_BLOCKSYSTEM','SYSTEM');
492 akamu 1.9 define('_ADDNEWBLOCK','Lägg till ett ny block');
493 akamu 1.9 define('_RSSFILE','RSS/RDF filadress');
494 akamu 1.1 define('_ONLYHEADLINES','(Bara för rubriker)');
495 akamu 1.1 define('_REFRESHTIME','Uppdateringsintervall');
496 akamu 1.9 define('_CREATEBLOCK','Skapa block');
497 akamu 1.9 define('_EDITBLOCK','Redigera block');
498 akamu 1.1 define('_BLOCK','Block');
499 akamu 1.9 define('_SAVEBLOCK','Spara block');
500 akamu 1.1 define('_BLOCKACTIVATION','Blockaktivering');
501 akamu 1.9 define('_BLOCKPREVIEW','Detta är en förhandsvisning av block');
502 akamu 1.1 define('_WANT2ACTIVATE','Vill du aktivera detta block?');
503 akamu 1.9 define('_ARESUREDELBLOCK','Är du säker på att du vill ta bort block');
504 akamu 1.1 define('_BLOCKUP','Block UPP');
505 akamu 1.1 define('_BLOCKDOWN','Block NER');
506 akamu 1.9 define('_BLOCKTOP','Flytta blocket till toppen');
507 akamu 1.9 define('_BLOCKBOTTOM','Flytta blocket till botten');
508 akamu 1.1 define('_TITLE','Titel');
509 akamu 1.1 define('_POSITION','Position');
510 akamu 1.1 define('_WEIGHT','Vikt');
511 akamu 1.1 define('_STATUS','Status');
512 akamu 1.1 define('_LEFTBLOCK','Vänsterblock');
513 akamu 1.1 define('_LEFT','Vänster');
514 akamu 1.1 define('_RIGHTBLOCK','Högerblock');
515 akamu 1.1 define('_RIGHT','Höger');
516 akamu 1.1 define('_TYPE','Typ');
517 akamu 1.9 define('_CUSTOM','Egendefinierat');
518 akamu 1.1 define('_FILENAME','Filnamn');
519 akamu 1.9 define('_FILEINCLUDE','(Välj ett egendefinierat block som ska läggas in. Övriga fält ignoreras.)');
520 akamu 1.1  
521 akamu 1.1 // comments.php
522 akamu 1.9 define('_REMOVECOMMENTS','Radera kommentarer');
523 akamu 1.1 define('_SURETODELCOMMENTS','Är du säker på att du vill radera den valda kommentaren och alla dess svar?');
524 akamu 1.1  
525 akamu 1.1 // database.php
526 akamu 1.9 define('_SAVEDATABASE','Säkerhetskopiera databas');
527 akamu 1.1  
528 akamu 1.1 // encyclopedia.php, content.php
529 akamu 1.9 define('_CURRENTSTATUS','Nuvarande status');
530 akamu 1.9 define('_ACTIVATEPAGE','Akivera denna sida?');
531 akamu 1.1  
532 akamu 1.1 // history.php
533 akamu 1.9 define('_EPHEMADMIN','Dagens ord administration');
534 akamu 1.9 define('_ADDEPHEM','Lägg till ett nytt Dagens ord');
535 akamu 1.1 define('_EPHEMDESC','Beskrivning av Dagens Ord');
536 akamu 1.1 define('_EPHEMMAINT','Administration av Dagens Ord (Redigera/Radera):');
537 akamu 1.1 define('_EPHEMEDIT','Redigera Dagens Ord');
538 akamu 1.9 define('_EPHEMDELETE','Radera inlägg');
539 akamu 1.1  
540 akamu 1.1 // headlines.php
541 akamu 1.1 define('_RSSFAIL','Det uppstod ett problem med RSS filadressen');
542 akamu 1.1 define('_RSSTRYAGAIN','Kontrollera adressen och rss-filnamnet, och försök sedan igen.');
543 akamu 1.1 define('_RSSCONTENT','(RSS/RDF Innehåll)');
544 akamu 1.1 define('_IFRSSWARNING','Om du fyller i adressfältet så kommer innehållet du skriver inte att visas!');
545 akamu 1.9 define('_SETUPHEADLINES','(Välj egendefinierat och skriv adressen eller välj en webbplats från listan för att få in deras rubriker)');
546 akamu 1.1 define('_HEADLINESADMIN','Rubrikadministration');
547 akamu 1.9 define('_ADDHEADLINE','Lägg till rubrik');
548 akamu 1.9 define('_EDITHEADLINE','Redigera rubriker');
549 akamu 1.1 define('_SURE2DELHEADLINE','VARNING: Är du säker på att du vill radera denna rubrik?');
550 akamu 1.1  
551 akamu 1.1 // messages.php
552 akamu 1.9 define('_MESSAGESADMIN','Meddelande administration');
553 akamu 1.1 define('_MESSAGETITLE','Titel');
554 akamu 1.1 define('_MESSAGECONTENT','Innehåll');
555 akamu 1.1 define('_ALLMESSAGES','Översikt av meddelanden');
556 akamu 1.1 define('_EDITMSG','Ändra meddelande');
557 akamu 1.1 define('_ADDMSG','Lägg till meddelande');
558 akamu 1.1 define('_REMOVEMSG','Är du säker på att du vill radera detta meddelande? ');
559 akamu 1.1 define('_CHANGEDATE','Ändra startdatum till idag?');
560 akamu 1.1 define('_IFYOUACTIVE','(Om du aktiverar detta meddelande nu, kommer startdatum att sättas till idag)');
561 akamu 1.1  
562 akamu 1.1 // modules.php
563 akamu 1.1 define('_MODULESADMIN','Administrera moduler');
564 akamu 1.1 define('_HOMECONFIG','Inställningar för förstasidan');
565 akamu 1.9 define('_MODULESADDONS','Moduler och Extra');
566 akamu 1.1 define('_INHOME','I Hem');
567 nanocaio 9.13 define('_MODULEHOMENOTE','<b>-= VARNING =-</b><br />Modul som visas med fet text är den modul som visas på din hemsida.<br />Du kan inte deaktivera denna modul eftersom det är standardmodulen!<br />Om du raderar modulens bibliotek så visa ett felmeddelande.<br />Modulen ersätts också med en <i>Hem</i> länk i modul blocket.');
568 akamu 1.1 define('_PUTINHOME','Lägg i Hem');
569 akamu 1.9 define('_SURETOCHANGEMOD','Är du säker på att du vill ändra din hemsida från');
570 akamu 1.9 define('_NOTINMENU','[ <big><strong>&middot;</strong></big> ] betyder att modulen inte kommer att visas med namn och länk i modul blocket/menyn');
571 akamu 1.9 define('_SHOWINMENU','Visa i modul block?');
572 akamu 1.9 define('_CUSTOMTITLE','Egen rubrik');
573 akamu 1.9 define('_MODULEEDIT','Ändra moduler');
574 akamu 1.1 define('_VERSION','Version');
575 akamu 1.9 define('_UPGRADE','Uppgradera till %s');
576 akamu 1.9 define('_DBSIZE','DB storlek');
577 akamu 1.9 define('_CVS_EXPLAIN','Genom CVS kan du komma åt de senaste versionerna av filerna på ett smidigt sätt.<br /><b>MEN</b> den senaste verionen av filerna kan innehålla fel eftersom de inte är en officiell version.<br />Om du är bekant med PHP kan du uppdatera filerna genom att klicka på länken nedan.<br />Glöm inte göra en säkerhetskopia först !!!');
578 akamu 1.9 define('_CVS_UPDATE','Uppdatera från CVS');
579 nanocaio 9.25 define('_LOADNEWCVS', 'Load new module from CVS');
580 nanocaio 9.25 define('_SUREALL', 'Are you sure to %s all %s');
581 nanocaio 9.25 define('_UPGRADEFAILED', 'Upgrade failed');
582 nanocaio 9.25 define('_EXAMPLE', 'Usage example');
583 akamu 1.1  
584 akamu 1.1 // newsletter.php
585 akamu 1.1 define('_FROM','Från');
586 perm 1.10 define('_STAFF','Personalen');
587 perm 1.10 define('_NL_RECIPS','Mottagare');
588 akamu 1.1 define('_SUBSCRIBEDUSERS','Prenumeranter på Nyhetsbrev');
589 perm 1.10 define('_NL_ALLUSERS','Alla medlemmar');
590 perm 1.10 define('_NL_ADMINS','Administratörer');
591 perm 1.10 define('_NL_REGARDS','Med vänliga hälningar');
592 perm 1.10 define('_DISCARD','Börja om med nytt brev');
593 akamu 1.1 define('_REVIEWTEXT','Var god kontrollera innehållet i din text:');
594 akamu 1.1 define('_MANYUSERSNOTE','VARNING! Deta är många mottagare av detta Nyhetsbrev. Var God vänta tills att scriptet har körts klart. Det kan ta några minuter!');
595 perm 1.10 define('_NL_NOUSERS', 'Den valda mottagargruppen har inte några användare.<br />Gå tillbaka och välj en annan grupp.');
596 akamu 1.1 define('_NUSERWILLRECEIVE','Användare kommer att få detta Nyhetsbrev.');
597 nanocaio 9.21 define('_NLUNSUBSCRIBE',"= Du har fått detta medelande för att du har valt att ta emot nyhetsbrev från våran sida och kan välja att inte ta emot dem mer genom att gå <a href=\"".getlink('Your_Account&amp;edit=prefs', true, true)."\">här</a>\n\n och om du vill ha mer hjälp med detta så kan du skicka ett mail till våran <a href=\"mailto:".$MAIN_CFG['global']['adminmail']."\">AdministratÖr</a>");
598 akamu 1.1 define('_NEWSLETTERSENT','Nyhetsbrevet har skickats.');
599 akamu 1.1  
600 akamu 1.1 // referers.php
601 akamu 1.1 define('_WHOLINKS','Vem länkar till vår webbplats?');
602 akamu 1.1 define('_DELETEREFERERS','Radera Länkare');
603 akamu 1.1  
604 akamu 1.1 // settings.php
605 nanocaio 9.12 define('_FOOTER','Footer');
606 nanocaio 9.12 define('_DEBUG', 'Debug');
607 akamu 1.1 define('_SITECONFIG','Webbplats Konfiguration');
608 akamu 1.1 define('_GENSITEINFO','Generell Webbplatsinformation');
609 akamu 1.9 define('_SITENAME','Webbplatsens namn');
610 akamu 1.9 define('_SITEURL','Webbplatsens adress');
611 akamu 1.9 define('_SITELOGO','Webbplatsens logotyp');
612 akamu 1.9 define('_SITESLOGAN','Webbplatsens slogan');
613 akamu 1.9 define('_STARTDATE','Webbplatsens öppningsdatum');
614 akamu 1.9 define('_ADMINEMAIL','E-postadress till administratör');
615 akamu 1.9 define('_ITEMSTOP','Antalet saker att gradera i Topp-modulen');
616 akamu 1.1 define('_STORIESHOME','Antal artiklar som visas på förstasidan');
617 akamu 1.9 define('_OLDSTORIES','Antal artiklar som visas i äldre artiklar-blocket');
618 akamu 1.9 define('_ALLOWANONPOST','Tillåt anonyma gäster att posta?');
619 akamu 1.1 define('_DEFAULTTHEME','Standardtema för din webbplats');
620 akamu 1.9 define('_SHOWSEC','Visa säkerhetskod');
621 akamu 1.9 define('_TOOLTIPS','Visa tooltips för angivna fält');
622 akamu 1.9 define('_UM_TOGGLE','Aktivera uppdaterings bevakaren');
623 djmaze 9.22 define('_UM_EXPLAIN','This will retrieve two pieces of information from our website, dragonflycms.org: the current build of Dragonfly, and if there are any important messages that pertain to your version of Dragonfly. The only data sent to our site is your Dragonfly version number. We do <strong>not</strong> log these requests to our server.');
624 akamu 1.1 // maintenance
625 akamu 1.9 define('_MAINTENANCE','Underhåll');
626 akamu 1.9 define('_MESSAGE','Meddelande');
627 akamu 1.1 // multilingual
628 akamu 1.1 define('_MULTILINGUALOPT','Flerspråkig möjlighet');
629 akamu 1.1 define('_SELLANGUAGE','Välj språk för din webbplats');
630 akamu 1.9 define('_LOCALEFORMAT','Lokalt tidsformat');
631 akamu 1.9 define('_ACTMULTILINGUAL','Aktivera flerspråksstöd?');
632 akamu 1.1 define('_ACTUSEFLAGS','Visa flaggor istället?');
633 akamu 1.1 // banners
634 akamu 1.9 define('_BANNERSOPT','Banderrollinställningar');
635 akamu 1.9 define('_ACTBANNERS','Aktivera banderoller på din webbplats?');
636 akamu 1.1 // footer
637 akamu 1.1 define('_FOOTERMSG','Sidfot');
638 akamu 1.1 define('_FOOTERLINE1','Sidfot rad 1');
639 akamu 1.1 define('_FOOTERLINE2','Sidfot rad 2');
640 akamu 1.1 define('_FOOTERLINE3','Sidfot rad 3');
641 akamu 1.1 // backend
642 akamu 1.9 define('_BACKENDCONF','Backend konfiguration');
643 akamu 1.9 define('_BACKENDTITLE','Backend titel');
644 akamu 1.9 define('_BACKENDLANG','Backend språk');
645 akamu 1.1 // mail stories
646 akamu 1.9 define('_MAIL2ADMIN','E-posta nya artiklar till administratören');
647 akamu 1.9 define('_NOTIFYSUBMISSION','Skicka e-post om nya inlägg?');
648 akamu 1.1 define('_EMAIL2SENDMSG','E-postadress att skicka meddelandet till');
649 akamu 1.9 define('_EMAILSUBJECT','Ämne för e-postmeddelandet');
650 akamu 1.1 define('_EMAILMSG','E-postmeddelandet');
651 akamu 1.1 define('_EMAILFROM','E-postkonto (Från)');
652 akamu 1.1 // comments
653 akamu 1.1 define('_COMMENTSOPT','Kommentarsinställningar');
654 akamu 1.1 define('_COMMENTSLIMIT','Begränsning av kommentarsstorlek');
655 akamu 1.1 define('_COMMENTSMOD','Kommentarsmoderering');
656 akamu 1.1 define('_MODADMIN','Moderering av Admin');
657 akamu 1.1 define('_MODUSERS','Moderering av Medlemmar');
658 akamu 1.1 define('_NOMOD','Ingen Moderering');
659 akamu 1.1 // adminmenu
660 akamu 1.1 define('_GRAPHICOPT','Grafikinställningar');
661 akamu 1.1 define('_BOTH','Båda');
662 akamu 1.1 define('_GRAPHICAL','Grafiskt');
663 akamu 1.1 define('_SIDEBLOCK','Sidblock');
664 akamu 1.1 // miscellaneous
665 akamu 1.1 define('_MISCOPT','Övriga Inställningar');
666 akamu 1.1 define('_ACTIVATEHTTPREF','Aktivera HTTP Referers?');
667 akamu 1.1 define('_MAXREF','Hur många länkare vill du ha som max?');
668 akamu 1.9 define('_COMMENTSPOLLS','Aktivera kommentarer i undersökningar?');
669 akamu 1.9 define('_COMMENTSARTICLES','Aktivera på kommentarer för artiklar?');
670 phoenix 9.28 define('_PAGE','Page');
671 phoenix 9.28 define('_PAGES','Pages');
672 phoenix 9.28 define('_TOGGLE','Toggle Content');
673 phoenix 9.28  
674 akamu 1.1 // censor
675 akamu 1.9 define('_CENSOROPTIONS','Censur inställningar');
676 akamu 1.9 define('_CENSORMODE','Censurläge');
677 akamu 1.1 define('_NOFILTERING','Ingen filtrering');
678 akamu 1.1 define('_EXACTMATCH','Exakt matchning');
679 akamu 1.1 define('_MATCHBEG','Matcha ord i början');
680 akamu 1.1 define('_MATCHANY','Matcha var som helst i texten');
681 akamu 1.1 define('_CENSORREPLACE','Ersätt censurerade ord med:');
682 akamu 1.1 // email
683 akamu 1.9 define('_EMAILOPTIONS','Inställningar för e-post from kontakt- och nyhetsbrevmodulen');
684 akamu 1.9 define('_ALLOW_HTML_EMAIL','Tillåt HTML i e-posten');
685 akamu 1.9 define('_USE_SMTP','Använd SMTP för att skicka mail istället för PHP');
686 djmaze 9.23 define('_SMTP_HOST','Adressen för SMTP servern(smtp.example.com)');
687 akamu 1.9 define('_USE_SMTP_AUTH','SMTP servern kräver autentisiering');
688 akamu 1.9 define('_SMTP_USER_NAME','SMTP användarnamn');
689 akamu 1.9 define('_SMTP_USER_PASS','SMTP lösenord');
690 akamu 1.1  
691 akamu 1.1 // cpg_adminmenu.php
692 akamu 1.1 define('_ADMINMENU','Administrationsmeny');
693 akamu 1.1 define('_ADMINLOGOUT','Logga ut / Sluta');
694 estlane 9.30 define('_AMENU0','System');
695 akamu 1.9 define('_AMENU1','Generellt');
696 akamu 1.9 define('_AMENU2','Medlemmar');
697 akamu 1.1 define('_AMENU3','Meddelanden');
698 akamu 1.1 define('_AMENU4','Forum');
699 akamu 1.1 define('_AMENU5','Information');
700 akamu 1.1 define('_AMENU6','Länkning');
701 nanocaio 9.21 define('_AMENU7','Handel');
702 djmaze 9.2 define('_AMENU8','Multimedia');
703 akamu 1.1 define('_AMENU9','Moduler');
704 nanocaio 9.21 define('_BMENU1','Hjälp');
705 akamu 1.1 // menu items
706 estlane 9.31 define('_CACHE','Cache');
707 akamu 1.1 define('_PREFERENCES','Inställningar');
708 akamu 1.9 define('_DATABASE','Databas');
709 akamu 1.1 define('_BLOCKS','Block');
710 akamu 1.1 define('_MODULES','Moduler');
711 akamu 1.9 define('_EDITADMINS','Redigera administratörer');
712 akamu 1.1 define('_MESSAGES','Meddelanden');
713 akamu 1.9 define('_BANNERS','Banderoller');
714 akamu 1.9 define('_HTTPREFERERS','Vilka länkar till oss');
715 akamu 1.9 define('_EDITUSERS','Redigera medlemmar');
716 akamu 1.1 define('_USERSCONFIG','Användarinställningar');
717 akamu 1.1 define('_NEWSLETTER','Nyhetsbrev');
718 akamu 1.9 define('_SUBMISSIONS','Inskickade texter');
719 akamu 1.9 define('_ADDSTORY','Lägg till artikel');
720 akamu 1.1 define('_TOPICS','Ämnen');
721 akamu 1.1 define('_ADMPOLLS','Omröstningar');
722 akamu 1.1 define('_EPHEMERIDS','Dagens Ord');
723 akamu 1.1 define('_REVIEWS','Recensioner');
724 akamu 1.1 define('_ENCYCLOPEDIA','Uppslagsbok');
725 akamu 1.1 define('_SURVEYS','Undersökningar');
726 akamu 1.1 define('_SECTIONS','Sektioner');
727 perm 1.10 define('_ARTICLES','Artiklar');
728 akamu 1.1 define('_FAQ','FAQ');
729 akamu 1.1 define('_DOWNLOAD','Nedladdning');
730 akamu 1.1 define('_WEBLINKS','Webblänkar');
731 akamu 1.1 define('_CONTENT','Innehåll');
732 estlane 9.32 define('_SYSINFO','System Info');
733 akamu 1.9 define('_REPORTABUG','Rapportera en bug');
734 akamu 1.1 //coppermine admin
735 akamu 1.9 define('_W_INSTALL','Vilken installation?');
736 akamu 1.9 define('_W_PAGE','Vilken sida?');
737 akamu 1.1  
738 akamu 1.1 //errors for cpg_error
739 akamu 1.9 define('_ERROR','FEL');
740 akamu 1.9 define('_SEC_ERROR','Säkerhetsfel');
741 akamu 1.9 define('_ERROR_NOT_SET','%s var inte satt');
742 akamu 1.9 define('_ERROR_NO_POST','Postning från en annan server är inte tillåtet...');
743 akamu 1.9 define('_ERROR_NO_GET','GET anrop är inte tillåtet för den här funktionen...');
744 akamu 1.9 define('_ERROR_BAD_CHAR','De tecken du försökte inkludera i din %s förfrågan är ej tillåtna...');
745 nanocaio 9.26 define('_ERROR_BAD_FORMAT','The %s format is not valid.');
746 akamu 1.9 define('_ERROR_BAD_LINK','Du försökte komma åt denna sidan via en ej godkänd länk...');
747 akamu 1.9 define('_ERROR_NONE_TO_DISPLAY','Det finns inga %s att visa');
748 akamu 1.9 define('_ERROR_DELETE_CONF','Är du säker på att du vill radera %s?');
749 akamu 1.9 define('_ERROR_NO_EXIST','%s existerar inte');
750 akamu 9.3 define('_ERROR_ALREADYEXIST','%s existerar redan');
751 akamu 1.9 define('_TASK_COMPLETED','Operation klar!');
752 nanocaio 9.27 define('_CONFIRM','Confirm');
753 nanocaio 9.27 define('_FOOTER_COPYRIGHTS', 'Interactive software released under <a href="http://dragonflycms.org/GNUGPL.html" target="_blank" title="GNU Public License Agreement">GNU GPL</a>, <a href="'.getlink('credits').'">Code Credits</a>, <a href="'.getlink('privacy_policy').'">Privacy Policy</a>');
754 djmaze 9.22  
755 djmaze 9.22 # time
756 djmaze 9.22 $LNG = array('_time' => array(
757 djmaze 9.22 'l' => array('Söndag', 'Måndag', 'Tisdag', 'Onsdag', 'Torsdag', 'Fredag', 'Lördag'),
758 djmaze 9.22 'D' => array('Sön', 'Mån', 'Tis', 'Ons', 'Tor', 'Fre', 'Lör'),
759 djmaze 9.22 'F' => array(1=>'Januari', 'Februari', 'Mars', 'April', 'Maj', 'Juni', 'Juli', 'Augusti', 'September', 'October', 'November', 'December'),
760 djmaze 9.22 'M' => array(1=>'Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Maj', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'),
761 djmaze 9.22 ));
762 djmaze 9.22 $LNG['_time']['l'][7] =& $LNG['_time']['l'][0];
763 djmaze 9.22 $LNG['_time']['D'][7] =& $LNG['_time']['D'][0];

Language notes have been compilied by Akamu from ethnologue.com

Code Credits - Privacy Policy